ขยะกองมหึมา เป็นที่น่ารังเกียจน่าขยะแขยงของผู้คน บ้านแล้วบ้านเล่าต่างพากันทิ้งอย่างไร้ค่า กำลังจะล้นท่วมโลก แต่สิ่งเหล่านี้เองที่กลับทำให้คุณสมไทยกลายเป็นซาเล้ง 1,000 ล้าน

มาถึงวันนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักวงษ์พาณิชย์ ชื่อนี้ไม่ได้ทำแค่เก็บขยะขายธรรมดา แล้วทำอย่างไรสิ่งไร้ค่าถึงกลายมาเป็นเงินเป็นทองได้มหาศาลถึงเพียงนี้ วันนี้จะได้มารู้จักกับคนที่เชื่อว่าโลกใบนี้ไม่มีขยะ

ก่อกำเนิดคุณค่าเหมืองทองในกองขยะ

ย้อนกลับไป 40 กว่าปีก่อน ไม่มีใครคาดคิดว่าขยะจะสร้างความสำเร็จ แม้แต่คนในครอบครัวต่างคัดค้าน สังคมตั้งข้อรังเกียจ แต่ด้วยความมุ่งมั่นพร้อมสโลแกน “เหม็นทำให้หอมและเป็นเงินเป็นทอง” ของ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผ่านมาจนถึงวันนี้ ความรู้บวกประสบการณ์สู่การนำมาประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดเป็นผลลัพธ์ที่ใครต่างประจักษ์ สิ่งนี้ถือเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จ และเป็นเครื่องยืนยันว่าเขาคิดถูกในวันนั้น

หากมองถอยหลังไปในวันเริ่มต้น มีเพียงสองมือกับหนึ่งสมองที่สร้างสรรค์และคิดต่าง หลังจาก ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้ที่ผ่านความล้มเหลวมาจากการลงมือทำธุรกิจหาเช้ากินค่ำนับ 100 อย่าง แต่ไม่เคยย่อท้อ ด้วยเป้าหมายอยากมีอาชีพที่ประสบความสำเร็จจากการทำธุรกิจ ในวันที่เขาเห็นรถซาเล้งเก็บขยะนับเป็นจุดกำเนิดความคิดทำให้มองเห็นช่องทางโอกาสของขยะเหมืองทองของโลกใบนี้

เมื่อคิดได้จึงเริ่มต้นลงมือทำ หากแต่ความรู้ในวันแรกเริ่มจากศูนย์ จึงได้อาศัยการเข้าไปเรียนรู้อยู่กับผู้มีประสบการณ์โดยตรงที่ร้านรับซื้อของเก่า ซึ่งในสมัยนั้นต้องใช้วิธีครูพักลักจำจึงจะได้มาซึ่งวิชา ในวันที่ได้มีความรู้ แม้ต้นทุนจะยังน้อยนิด แต่ก็เริ่มลงมือทำในทันที ออกรับซื้อขยะทั่วจังหวัดพิษณุโลก ไม่ไกลจากจังหวัดพิจิตรบ้านเกิดคุณสมไทย

ความเชื่อมั่นในแบรนด์วงษ์พาณิชย์ ขยายไกลไปทั่วโลกที่ใครก็รู้จัก

จากปี 2517 จวบจนวันนี้เอ่ยถึงชื่อวงษ์พาณิชย์ไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักในเมืองไทย หากแต่ขจรไกลไปต่างแดน ธุรกิจเติบโตต่อยอดขยายแฟรนไชส์มีสาขาไม่น้อยกว่า 1,400 สาขา ครอบคลุมหลากหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ลาว กัมพูชา พม่า มาเลเซีย อินเดีย ญี่ปุ่น รวมถึงสหรัฐอเมริกา

คุณสมไทยให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ มุ่งเป้าให้วงษ์พาณิชย์เป็นที่รู้จักทั่วโลก ตัวอักษรย่อ W กับรูปมงกุฎ ที่สื่อแทนพระราชา สองสัญลักษณ์สื่อรวมกันให้ความหมายที่ยิ่งใหญ่ พระราชาผู้ทำความสะอาดโลก เป็นภาพลักษณ์เชิงบวกสะท้อนถึงความใส่ใจและรับผิดชอบต่อโลกใบนี้ โลโก้นี้ยังเป็นที่ต้องการของบริษัทรายใหญ่หลายรายเพื่อนำไปประทับตราลงบนบรรจุภัณฑ์ แล้วบอกผู้คนว่าสินค้านี้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโลก

ชุมชนมั่งคั่ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ในอดีตกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับความสนใจมากเท่าทุกวันนี้ คุณสมไทยถือเป็นผู้นำกลุ่มแรก ๆ ที่กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว ให้คนในชุมชนได้เห็นถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นนักธุรกิจที่เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์แห่งการเรียนรู้ นำวิชาความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับชุมชน ทำให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ธุรกิจวงษ์พาณิชย์ยังคำนึงถึงความเป็นอยู่ของคนในสังคมทุกภาคส่วน หมายมั่นให้ความรู้ธุรกิจเก็บขยะสามารถสร้างคน สร้างอาชีพเกิดรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นสำคัญ และเป็นเครือข่ายทางการค้า ขยายธุรกิจไปพร้อมกับการเน้นย้ำการมีคุณธรรม และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวปลูกฝังเป็นค่านิยมการปฏิบัติสืบต่อทั้งองค์กร

การบริหารปัจจัยภายในและควบคุมเหตุการณ์ภายนอก

องค์กรจะเติบโต ผู้นำเพียงคนเดียวอาจพาธุรกิจไปได้ไม่ถึงไหน Man หรือพนักงาน เป็นหนึ่งใน 4M หลักการบริหารทรัพยากร ที่เจ้าของต้องรู้จักหลักการบริหารที่ดี คุณสมไทย ไม่ใช้คำว่าลูกจ้าง พนักงานทุกคนคือลูกน้อง ให้ความสำคัญเปรียบเสมือนครอบครัว ใส่ใจในความต้องการพื้นฐานของลูกน้อง ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงปลอดภัย อนาคตความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ส่งผลให้ลูกน้องมีทัศนคติที่ดีรักองค์กร มีความทุ่มเทในการทำงาน

ไม่เพียงแต่ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ หากแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก การพยากรณ์เหตุการณ์ได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีต่อทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นนาทีต่อนาทีนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะกระทบต่อผลประกอบการของธุรกิจ คุณสมไทยให้ความสำคัญต่อการบริหารเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นอำนาจของการสื่อสารในยุคปัจจุบัน การมีฐานข้อมูลที่ทำให้พยากรณ์ความเป็นไปของธุรกิจในวันพรุ่งนี้ได้ โดยเฉพาะตัวแปรการปรับราคากลางรับซื้อขยะขึ้นลงตามตลาดและสถานการณ์โลก ทำให้ธุรกิจสามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

เขาสำเร็จได้ เราก็สำเร็จได้

  1. เงินสำคัญ แต่ความรู้สำคัญกว่า คุณสมไทยเริ่มธุรกิจด้วยต้นทุนเล็กน้อย ซึ่งไม่จำเป็นต้องรอให้มีเงินทุนจำนวนมากจึงจะเริ่ม แต่คุณสมไทยให้ความสำคัญกับความพร้อมด้านความรู้ที่ต้องมี เป็นต้นทุนที่จำเป็น ซึ่งไม่เพียงแต่ตำรา จากประสบการณ์ของผู้สำเร็จเป็นแหล่งความรู้ที่ล้ำค่า
  2. แบ่งปันชุมชน สร้างสรรค์สังคม การทำธุรกิจ หากไม่มีพันธมิตรหรือคู่ค้า การจะเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นไปได้ยาก คุณสมไทย ให้ทุกคนเป็นคู่ค้า ให้ชุมชนได้ประโยชน์ แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์
  3. หาโอกาสจากปัญหา เรียนรู้ความล้มเหลว ผ่านการหาเช้ากินค่ำ แล้วใช้คำถามว่า “ทำอย่างไรจึงจะหาหนึ่งเช้าแล้วกินได้ร้อยค่ำ?” บวกกับมุมมองที่แตกต่าง มองเห็นคุณค่าในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นประโยชน์ ขอให้หาสิ่งนั้นให้เจอ แล้วลงมือทำก่อน แล้วเราจะผู้นำทางด้านธุรกิจนั้น ๆ

ที่มา

  1. library.dip.go.th/multim5/edoc/14442.doc
  2. https://www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdihsjournal/article/view/59527/48919
  3. https://www.youtube.com/watch?v=u5mhbvDfj9M
  4. https://www.prachachat.net/columns/news-205219
  5. https://thaipublica.org/2014/08/wongpanich-waste-recycling/

 

บทความโดย ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

“เขียนสร้างรายได้ออนไลน์ รุ่น  4   Content Marketing & Story telling

คุณ บุนรดา ปัญญารักษ์ (ดา)
ข้าราชการพลเรือนสามัญ