Phongphan Boonkirdratanaskul

อดีตพนักงาน ผู้บริหารธนาคาร ดูแลด้านสินเชื่อมากกว่า 20 ปี ผันตัวเองมาทำธุรกิจ และที่ปรึกษาธุรกิจ วางแผนการดำเนินงาน การเงินและหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ การบริหารเครดิตและเตรียมการก่อนกู้เงินจากสถาบันการเงิน
Close