ให้เตรียมสินค้ามาด้วย (ถ้ามี) เพื่อให้คำแนะนำวางแผนกลยุทธ์ และเลือกบางสินค้าเพื่อใช้ในการทำ Workshop ร่วมกัน

 

หลักการและเหตุผล

“กัมพูชา” คือกลุ่มประเทศ CLMV และจัดอยู่ในกลุ่มของตลาดการค้า AEC ซึ่งก่อให้เกิดการรวมตัวกันและกลายเป็นตลาดโลก โดยมีประเทศชั้นนำผสานในการขับเคลื่อนในปัจจุบันเช่น จีน, อเมริกา, ญี่ปุ่น หรือแม้แต่ออสเตรเลีย เป็นต้น

 

ตลอดในช่วง 2-3 ปีหลังที่ผ่านมา, กัมพูชา เปิดการรับความทันสมัยทุกรูปแบบทั้งเทคโนโลยี, ไลฟ์สไตล์, แฟชั่น หรือสินค้าอุปโภคบริโภค ฯลฯ ด้วยเหตุผลนี้ ประเทศไทยซึ่งมีภูมิศาสตร์ที่ดีกว่าประเทศอื่นๆ และมีการค้าขายกับกัมพูชา มาอย่างยาวนาน ทำให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มธุรกิจ SME ที่มีโอกาสเข้าไปค้าขายหรือลงทุน ได้ง่ายและเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์

ปรับมุมมองสร้างความเข้าใจ โอกาสการค้าการลงทุนป้อนเข้าสู่ประเทศกัมพูชา, กลุ่มธุรกิจ SME สามารถกำหนดวางแผนกลยุทธ์การตลาด,พัฒนาสินค้า เพื่อหาช่องตลาดได้อย่างสมบูรณ์ และก่อให้เกิดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเอื้อต่อการเข้าสู่กลุ่มประเทศอื่นๆ ใน AEC ได้อีกด้วย

 

รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร (หัวข้อบรรยาย)

ช่วงเช้า

 • การแบ่งโครงสร้างการค้าในตลาดโลก
 • AEC ตลาดศักยภาพใหม่ของโลก
 • วิเคราะห์โอกาสและตลาด CLMV
 • “กัมพูชา” กับศักยภาพในตลาดส่งออกไทย
 • การวิเคราะห์ตำแหน่งและโอกาสสินค้า
 • เข้าใจโครงสร้างการกำหนดราคา

ช่วงบ่าย

 • การวิเคราะห์เลือกคู่ค้า
 • กลยุทธ์และแผนการตลาดที่เหมาะสมในตลาด
 • เจาะประเด็นวิธีการเข้าตลาด
 • WORKSHOP : Branding & Marketing 4.0

Workshop เต็มวันราคา 3,500 บาท

ลงทะเบียนและโอนก่อน 15 ก.พ เพียง 2,500 บาท

ท่านสามารถโอนเงินได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา นวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว
เลขที่บัญชี 405-040939-7
ชื่อบัญชี เกียรติรัตน์ จินดามณี

แจ้งการโอนเงิน
LIne :@taokaemai
Tel. 092-6565-298

 

ผลได้รับหลังอบรม

เข้าใจและเลือกรายการสินค้าเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาด ด้วยความรู้ความเข้าใจขององค์ประกอบพื้นฐานในแง่ประชาชนและมุมมองภาคธุรกิจ กำหนดขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ทุกแขนงเพื่อเข้าสู่ตลาดได้อย่างสมบูรณ์และเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิทยากร

 

อ.วรเกษมสันต์  สิริศุภรัชต์

ประวัติการศึกษา :

ปี 2542 ระดับ ป.ตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

ประสบการณ์การทำงาน :

ปัจจุบัน :

1. วิทยากรบรรยายธุรกิจและการตลาด

 1. ให้คำปรึกษากลุ่มผู้ประกอบการไทย ด้านธุรกิจและการตลาด, ตลอดจนประสานงานกับผู้นำเข้าต่างประเทศเพื่อให้สินค้าสามารถดำเนินการขายและเติบโดที่ต่างประเทศ

2554 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการบริษัท สิริรัชต กูดส์ อิมเพรสชั่น จำกัด, ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ทั้งภายในและต่างประเทศ :-

 1. vazna cutiie : เครื่องดื่มน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ
 2. vazna meSAKI : เครื่องสำอางประเภทเจลอาบน้ำ
 3. vazna cheery : ผงวัตถุดิบประเภทผงโกโก้, ชามะนาว, ชาดำเย็น ฯลฯ เพื่อใช้สำหรับร้านกาแฟและเครื่องดื่ม
 4. vazna burger : ผลิตและจำหน่ายเบอร์เกอร์ สไตล์ฟิวชั่น สำหรับออกงานอีเว้นท์

2549 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการบริษัท สแมชชิง อินโฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเปลี่ยนชื่อและขยายจากบริษัท อินโฟแวลู จำกัด เพื่อขยายงานทางด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และพัฒนาระบบเว็บไซต์ และยังเขียนหนังสือทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักพิมพ์ชั้นนำของประเทศ

2546 – 2549 : เปิดบริษัท อินโฟแวลู เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตหนังสือตำราวิชาการ,นิตยสาร และจัดจำหน่ายหนังสือทั่วประเทศ, ตำแหน่งภายในบริษัทคือ กรรมการผู้จัดการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและดำเนินการตลาด และยังคงเป็นนักเขียนหนังสือคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักพิมพ์อื่นๆ ด้วย

2542 – 2546 : นักเขียนและนักวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์, โดยเขียนหนังสือให้กับสำนักพิมพ์ซีเอ็ด ยูเคชั่น (SE-ED)

2539 – 2542 : รับจ้างเขียนโปรแกรม และเป็นคอลัมน์นิส ให้กับนิตยสาร ComputerToday ของบริษัท เอ อาร์