1.มองเห็นภาพรวมธุรกิจให้ออก : ธุรกิจไม่ใช่แค่การมีสินค้า ขายแล้วได้เงิน มันมีความยุ่งยากในตัวของมันมากมาย เราต้องมองภาพรวมของธุรกิจที่เราจะทำให้ออกก่อนว่า ธุรกิจเราเกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องกับใคร อะไร บ้าง ไม่รู้นี่จบเลยนะครับ

2.มองทะลุ แผนการเงิน : มีเงินใช่เพียงว่า จ่ายไปแล้วได้ผลตอบแทนกลับมา คำถามคือ แล้วจะต้องจ่ายเท่าไหร่ ผลตอบแทนเท่าไหร่ เงินนั้นเป็นเงินเราหรือเงินกู้ ดอกเบี้ยหละ มีไหม ทุกอย่างคือปัจจัยที่ต้องมองให้ทะลุ

3.วางกรอบงานบัญชี : บัญชีดี ธุรกิจรุ่ง บัญชียุ่ง ธุรกิจพัง เป็นอย่างนี้จริง ๆ ถ้าไม่วางกรอบ ระบบตั้งแต่ต้น เละเกือบทุกราย มาวางทีหลังมันจะค่อนข้างยาก ไหนจะเจอเรื่องภาษี ไหนจะเจอเรื่องเงินรั่วไหล ทำให้ดีตั้งแต่ต้น ทุกอย่างจะสบาย

4.ปัจจัยที่มีผลกับธุรกิจ วางแผนกลยุทธ์ : รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง แล้วเรารู้เขาหรือยังครับ อะไรมีผลกับธุรกิจเราบ้าง ภายใน ภายนอก การเมือง เศรษฐกิจ ฯ ทุกอย่างรายล้อมอยู่เต็มไปหมด จะบริหารจัดการอย่างไร ไม่คิด ไม่วางแผนไม่ได้ครับ

5.แผนการตลาดชัดเจน : การขายกับการตลาดมันต่างกัน รู้ยัง !! ต้องวางแผนการตลาดให้เรียบร้อยก่อนขายนะครับ ขายได้เป็นเรื่องชั่วคราว แต่ถ้าแผนการตลาดดี นำไปใช้ได้ผลจะทำให้ขายดีเป็นเรื่องถาวร แล้วจะวางแผนการตลาดอย่างไร ถ้าเราไม่รู้จักตลาด ไม่รู้จักลูกค้า ไม่รู้จักสินค้า สำคัญนะครับ

6.ช่ำชองสื่อ ออนไลน์ เพื่อขยายตลาด : ช่องทางการกระจายสินค้า และสร้างมูลค่าให้กับตัวเรา แบรนด์ ทุกวันนี้เป็นเรื่องของสื่อออนไลน์ ต้องใช้ได้ ทำเป็น และที่สำคัญคือ ต้องเข้าใจ ไม่ใช่สักแต่จะทำตาม ๆ เขาไป เทคนิคมีมากมายครับ แต่หัวใจของเรื่องนี้มีไม่กี่ประเด็น เราต้องเข้าใจหัวใจมันก่อน จึงค่อยไปหาเทคนิคเคล็ดลับ

7.ก้าวข้ามพรมแดน ส่งออกต่างประเทศ : ตลาดภายใน อยากขยายก็ต้องรู้เรื่องการส่งออก ว่าทำอย่างไร การขนส่ง ภาษี พิธีการต่าง ๆ  แต่ละประเทศเขาต้องการสินค้าอะไรจากบ้านเรา มีเครื่องมืออะไรช่วยได้ไหม ศึกษาไว้ครับ ได้ใช้แน่นอน

8.มีแผนสำรอง มีทางออกของปัญหา : หลายคนไม่มี หลายคนไม่คิด พอเจอปัญหาก็ติด ธุรกิจก็หยุด คิดเตรียมการไว้ไม่เสียหายเลยครับ แต่ไม่คิดไม่เตรียมการไว้ เรื่องใหญ่แน่นอน เตรียมการสำรองให้พร้อมไม่อย่างนั้นยุ่งแน่นอน