ในปัจจุบันโลกยุคดิจิตอลได้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตในทุกด้านรวมไปถึงมีอาชีพที่เกิดใหม่ในโลกยุคที่ทุกอย่างไปไกลและเปลี่ยนได้เร็วอาชีพหนึ่งได้ถือกำเนิดมาและเป็นที่ต้องการคืออาชีพ  “นักสร้างคอนเทนต์” (Content  Creator)

อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์กับทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเข้ามาประยุกต์ให้สอดคล้องกัน ซึ่งในปัจจุบันอาชีพนี้มีอยู่หลายกลุ่มและมีการขยายตัวได้ค่อนข้างมาก ในปัจจุบันหลายคนหันมาเป็น นักสร้างคอนเทนต์ มากขึ้น ประกอบกับอาชีพนี้มีรายได้ที่ดีพอสมควรหากมีความสามารถ

การเตรียมพร้อมเป็นนักสร้างคอนเทนต์

นักสร้างคอนเทนต์ ในยุคนี้นั้นมีหลายคนให้สนใจอาชีพนี้เพิ่มขึ้นเป็นอาชีพที่ค่อนข้างขาดแคลนและได้ผลตอบแทบที่ดี วันนี้จะมีเคล็ดลับในการเตรียมตัวก่อนเป็นนักสร้างคอนเทนต์ที่ดีต้องมีอะไรบ้าง

  1. มีความรอบรู้ รู้ลึก และรู้จริง ก่อนเป็นนักสร้างคอนเทนต์นั้น สิ่งแรกที่สำคัญคือ ผู้สร้างคอนเทนต์ต้องเข้าใจสินค้าและบริการ ที่สร้างขึ้นมาก่อน ถึงแม้เราสามารถเขียนได้ทุกแนว แต่นักสร้างคอนเทนต์ได้นั้นที่มีอยู่จำนวนมากและเกิดคู่แข่งหน้าใหม่ต่อเนื่อง จำเป็นต้องอาศัยความรู้ลึกรู้จริงเท่านั้นเพื่อความเป็นผู้ชนะได้
  2. คนที่เข้าใจกฎของสื่อออนไลน์ ในคอนเทนต์ทำออกมาถึงจะดีเลิศเพียงใด แต่หากหาเอาไปเสนอ ผิดกาลเทศะ นั้นอาจทำให้ Content นั้นๆไม่มีความสำคัญหรือความน่าสนใจลดลง การที่เป็นนักสร้างคอนเทนต์ได้ประสบความสำเร็จจึงต้องศึกษาสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบเพราะแต่ละแบบมีกฎและคุณสมบัติที่ต่างกัน การที่ปรับรูปแบบคอนเทนต์แบบไหนก็ต้องให้ตรงกับจุดเด่นของสื่อนั้นๆ ยิ่งเราเข้าใจมากขึ้นทำให้สามารถออกแบบคอนเทนต์ได้หลากหลายแบบ
  3. คนช่างวิเคราะห์และช่างสังเกตการที่เป็นผู้สร้างคอนเทนต์ได้นั้นที่สำคัญอีกอย่างคือ ต้องมีมุมมองในเชิงการวิเคราะห์ และสังเกต ในมุมมองที่แตกต่างและน่าสนใจ เพื่อเป็นจุดเด่นในการสร้างความน่าสนใจของคอนเทนต์เพิ่มมากยิ่งขึ้น การที่หามุมมองแบบนี้เพียงหาจากความแตกต่างจากจุดเล็กๆที่คนอื่นมองไม่เห็นหรือมองข้ามไป
  4. คนก้าวตามโลกให้ทัน เมื่อเวลาหนึ่งบางเรื่องที่เรารู้และเข้าใจมันดี แต่หากเวลาผ่านไป สิ่งนั้นอาจจะเปลี่ยนไปอย่างกับหน้ามือเป็นหลังมือ ดังนั้นการที่เราจะเป็นนักสร้างคอนเทนต์ได้ เราต้องเป็นคนที่ปรับตัวตามโลกได้ทัน ถ้าเป็นคนที่สนใจที่จะค้นคว้าในทุกด้าน นั้นจะเป็นแต้มต่อที่ทำให้เราสร้างคอนเทนท์ได้สดใหม่และมีความแตกต่างจากคนอื่นได้ไม่ยาก
  5. มีเอกลักษณ์ตัวเอง คนที่จะมาเป็นนักสร้างคอนเทนต์ได้นั้นต้องมีรูปแบบของตัวเองในการสร้างคอนเทนต์ นั้นถือเป็นจุดหนึ่งทำให้คอนเทนต์โดดเด่นและมีความแตกต่าง เช่น การเขียน รูปแบบการนำเสนอ สัญลักษณ์ ตัวอักษร เป็นต้น เมื่อมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ของตัวเองจะสร้างความน่าสนใจและทำให้น่าติดตามกับคอนเทนต์ ถึงเนื้อหาธรรมดาแต่มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจก็มีคนสนใจ
  6. มีเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงรอบตัวการที่เป็นนักสร้างคอนเทนต์ที่ดีนั้นต้องมองให้รอบด้าน เช่น ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ไม่ใช่มุมมองธุรกิจเพียงอย่างเดียว เพราะรอบตัวเรามันมีมากมายหลายด้านหลายมิติที่เกี่ยวข้องกัน ถ้าเรานำเสนอเพิ่มเติมมุมมองอื่นเพิ่มเติมเข้าไปจะทำให้คอนเทนต์นั้นมีมิติที่หลากหลายและน่าสนใจมากขึ้น

7.ผู้ที่มีใจรัก การทำงานสิ่งใดก็แล้วแต่สิ่งสำคัญที่ต้องมีคือ “ใจรัก” ใจรักในที่นี้คือรักในงานที่ทำ การสร้างคอนเทนต์ได้ดี ต้องสร้างใจที่รักต่อมัน ถ้าเราสร้างเพราะเงินเป็นที่ตั้งมันจะขาดความใส่ใจ หลายคอนเทนต์ออกมาดี แต่ไม่ดีเยี่ยม นั้นเป็นเพราขาดการใส่ใจที่ดีพอ ถ้าต้องการเป็นนักสร้างคอนเทนต์นี้คือหัวใจ

 

การเป็นนักสร้างคอนเทนต์ทุกคนสามารถเป็นได้ ขอให้เราเตรียมตัวให้ที่ดี ดังที่กล่าวตามหัวข้อที่กล่าวมาข้างต้น ถือเป็นหัวข้อหลักในการเตรียมตัว ถ้ามีจุดใดยังขาดก็สามารถพัฒนาตัวเองได้ไม่ยากเกิน ทุกสิ่งเรียนรู้ได้ ถ้าเรามีความตั้งใจจริงและมีความพยายามมากพอ