SME Development Bank ประสานสมาพันธ์ SME ไทย เปิดทางลัดอุ้มผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุน คิดดอกเบี้ยต่ำ 1% และ 3% วงเงินกู้สูงสุด 1 ล้านบาทต่อราย รู้ผลพิจารณาใน 7 วันควบคู่เติมความรู้ช่วยยกระดับธุรกิจ โรดโชว์ตระเวนให้บริการทั่วประเทศ

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกันระหว่าง ธพว.กับสมาพันธ์SMEไทย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯ ซึ่งมีจำนวนกว่าแสนราย รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไปให้เข้าถึงแหล่งทุนโดยจะร่วมกันดำเนินโครงการ“สินเชื่อเพื่อคนตัวเล็ก”ภายใต้แนวคิด “เข้าถึง-อยู่รอด-ยั่งยืน”  โดย ธพว. จัดบริการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง 1% และ3%วงเงินกู้สูงสุด 1 ล้านบาทต่อราย รู้ผลการพิจารณาภายใน 7 วัน  เงื่อนไขผ่อนปรน ให้สิทธิ์ครอบคลุมทั้งกลุ่มบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติผู้ยื่นกู้อย่างชัดเจน เพื่อให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วฉับไว ควบคู่กับให้ความรู้ผ่านการจัดโปรแกรมอบรมและสัมมนา เพื่อให้ผู้ได้รับเงินทุนมีศักยภาพพร้อม สามารถดำเนินธุรกิจอยู่รอด และเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนผู้สนใจติดต่อได้ผ่าน Line@ ของสมาพันธ์ SME ไทย : @smethai

ทั้งนี้ จะจัดกิจกรรมโรดโชว์นัดพบระหว่างสมาชิกสมาพันธ์ฯ รวมถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายย่อย ในแต่ละภูมิภาค กับทีมงาน ธพว. เพื่อสร้างความเข้าใจและเข้าถึงบริการในโครงการนี้ นอกจากนั้น  ภายในงานมีกิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อที่เหมาะสมแต่ละพื้นที่และกลุ่มธุรกิจ  บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจพร้อมเปิดโอกาสให้สามารถยื่นขอสินเชื่อในโครงการนี้ได้ทันที  เบื้องต้นกำหนดจะจัดครั้งแรกที่กรุงเทพฯ ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้  จากนั้น จะสัญจรจัดในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

นายมงคล อธิบายเสริมว่า การพิจารณาให้เงินทุนจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้แต่ละราย โดยรายที่จดทะเบียนนิติบุคคล  จะพาเข้าใช้บริการ สินเชื่อเถ้าแก่4.0คิดอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา 7 ปี  ไม่ต้องใช้หลักประกัน   เปิดโอกาสให้รายย่อยที่มีปัญหาทางการเงินสามารถกู้ได้ (แม้เคยปรับโครงสร้างหนี้ หรือผ่อนชำระไม่ต่อเนื่องมาก็ตาม)ให้ชำระแต่ดอกเบี้ยอย่างเดียวปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุด 3 ปีผ่อนชำระเพียง 410 บาทต่อวันเท่านั้น

ส่วนกลุ่มบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลประเภทธุรกิจเกษตรแปรรูปธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนและเชื่อมโยงต่อเนื่องรวมทั้งผู้ประกอบการใหม่มีนวัตกรรม ธุรกิจผลิตหรือบริการต่างๆในชุมชน  จะพาเข้าใช้บริการ สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาวคิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 3%   คงที่ 3 ปีแรกผ่อนนาน 7 ปี ไม่มีหลักประกัน สามารถใช้บสย.ค้ำประกันฟรี 4 ปีแรกโดยกู้ 1 ล้านบาทผ่อนเพียง 460 บาทต่อวันเท่านั้น

“การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ธพว.จะมุ่งใช้ “เกณฑ์” กับ“คุณสมบัติ” เป็นหลักสำคัญลดการใช้ “ดุลยพินิจ” ให้น้อยที่สุด ซึ่งจะทำให้การพิจารณาเกิดความเท่าเทียม และรวดเร็ว เปรียบเป็นทางลัดที่จะพาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น”นายมงคล กล่าว

ส่วนการหารือในประเด็นโครงการ “เงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม” วงเงิน 1,000 ล้านบาท และโครงการ “ฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” วงเงิน 2,000 ล้านบาท ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งมีผู้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อกว่า 36,000 ราย ในขณะที่ สสว. ขาดกำลังคนที่จะดำเนินการให้ทันต่อความต้องการ

เบื้องต้น ธพว.กับสมาพันธ์ฯ มีแนวคิดตรงกันที่เห็นควรยุบ 2 โครงการรวมเป็นกองทุนเดียว เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ พร้อมเปิดลงทะเบียนใหม่ โดยจะให้สิทธิ์กับผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วก่อน โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อ และคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ยื่นกู้เสียใหม่ให้มีความชัดเจนรวมถึง มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ให้ใช้เป็นเงินทุนเพื่อนำไปเริ่มต้นสร้างอาชีพใหม่

โดยเฉพาะในรูปแบบแฟรนไชส์ ซึ่งเป็นการประกอบอาชีพที่เริ่มต้นได้ง่าย และความเสี่ยงต่ำ เพราะมีแฟรนไชซอร์ (Franchisor) ทำหน้าที่พี่เลี้ยงธุรกิจในขณะที่ทางสมาพันธ์ฯ จะช่วยทำหน้าที่คัดเลือกแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพเพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุน รวมถึง ลงพื้นที่สำรวจพิสูจน์ตัวตนที่แท้จริงของผู้ลงทะเบียนขอสินเชื่อ (Know your Client – KYC) ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการพิจารณาสะดวกและรวดเร็วโดยข้อเสนอต่างๆ ดังกล่าว ทางสมาพันธ์ฯ จะนำไปเสนอต่อคณะกรรมการของ สสว. ต่อไป

ที่มา https://www.smebank.co.th/news/detail/462