อยากประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ คุณต้องศึกษาจากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เพราะความรู้ที่ได้นั้นผ่านการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่า กระทั่งได้แนวทางที่ใช้แล้วได้ผลจริง เป็นการประหยัดเวลา เพราะคุณไม่ต้องไปลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง

ปัจจุบันการศึกษาจากผู้ประสบความสำเร็จเป็นเรื่องง่าย เพราะมีสื่อหลากหลาย ทั้งสื่อดิจิตอล สื่อออนไลน์ต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งหนังสือซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมตลอดมา

บทความนี้ผมขอนำเสนอการสร้างธุรกิจซึ่งสรุปจากแนวคิดของ คุณลี  กาชิง นักธุรกิจชาวจีนที่เริ่มต้นจากศูนย์แต่ประสบความสำเร็จระดับโลก จากหนังสือ “ซูเปอร์แมน ‘หลี่’ ลี  กาชิง Li  Ka-Shing”  เขียนโดย คุณบุญชัย ใจเย็น เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจสร้างธุรกิจ ซึ่งการสร้างธุรกิจสไตล์  ลี กาชิง มี 5 แนวทางดังนี้

5 แนวทาง สร้างธุรกิจสไตล์ ลี กาชิง

1. มีวิสัยทัศน์  

จุดแข็งที่สุดที่คุณลี กาชิง  แนะนำในการธุรกิจ คือ วิสัยทัศน์ต้องชัดเจน เพราะ การมองเห็นอนาคต จะทำให้คุณคิดตลอดเวลาเพื่อหาทางทำให้วิสัยทัศน์นั้นเป็นจริง ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้คุณกระตือรือร้น ดึงพลังกายพลังใจออกมาใช้อย่างเต็มที่ และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คุณสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวตลอดเวลา ทำให้มีข้อมูลมาก หูไว ตาไว ตัดสินใจไว กล้าเสี่ยง ทั้งนี้ยังทำให้รู้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก  คาดเดาสถานการณ์ล่วงหน้าได้ดี สามารถตั้งรับได้ทันเมื่อเกิดวิกฤต และรุกได้ทันทีเมื่อเห็นโอกาสเพียงแวบเดียว

2. เป็นนักขายที่ดี

คุณลี  กาชิง  กล่าวไว้ว่า เจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เริ่มจากการเป็นนักขายที่ดีทั้งนั้น เพราะคุณสมบัตินี้ ทำให้คุณมีไหวพริบ รู้จักตลาด รู้ว่าสินค่าอะไรขายได้ สินค้าอะไรขายไม่ได้ สามารถดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับตลาด ผลิต ค้นหาสินค้ามาจำหน่ายหรือบริการได้ตรงกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง อีกทั้งยังทำให้คุณรู้จังหวะสร้างกำไรจากธุรกิจอย่างงดงาม และที่สุดของการเป็นนักขายที่ดี คือ คุณสามารถขายความฝันและวิสัยทัศน์ ให้กับนักลงทุนที่อยากเป็นหุ้นส่วนกับคุณ

3. มุ่งมั่น ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ จริงใจ  

ความยากลำบากเป็นสิ่งที่มีอยู่เสมอ คุณจะต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ไม่มีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคนไหนไม่เคยแก้ปัญหา ทุกคนล้วนผ่านความยากลำบากมาด้วยกันทั้งนั้น เมื่อตัดสินใจสร้างธุรกิจ คุณต้องมุ่งมั่นทำวิสัยทัศน์ให้เป็นจริง ลงมือทำงานทุกวันด้วยความขยัน เมื่อเจออุปสรรคปัญหาไม่ท้อแท้ หรือยอมแพ้ง่าย ต้องอดทนแก้ปัญหาให้ได้ ทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง และคบหากับทุกคนด้วยความจริงใจ สิ่งเหล่านี้เป็นคุณค่าที่ดีงามของชีวิต จะทำให้คุณเป็นที่น่ายกย่อง และไว้วางใจของทุกค

4. รู้จักบริหารเงิน  

หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจคือการบริหารเงิน หากมีเงินแล้วบริหารไม่ได้ ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ธุรกิจก็ไม่สามารถอยู่ได้แน่นอน ดังนั้น คุณลี  กาชิง จึงให้ความสำคัญกับการบริหารเงินเป็นอย่างมาก จึงได้เสนอแนะแผน 5 ปีที่จะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นด้วยวิธีการบริหารเงิน โดยแบ่งออกเป็น  5  ส่วนดังนี้

ส่วนแรก 30%  สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นในแต่ละเดือน

ส่วนที่สอง 20% สำหรับสังสรรค์กับเพื่อน และขยาย Connection กับนักธุรกิจ

ส่วนที่สาม 15% สำหรับการเรียนรู้ เพื่อนำความรู้ กลยุทธ์ต่าง ๆ มาใช้กับธุรกิจ

ส่วนที่สี่ 10% สำหรับท่องเที่ยวต่างประเทศ เพื่อให้รางวัลกับตัวเอง สร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ และเปิดโลกทัศน์

ส่วนที่ห้า 25% สำหรับเก็บไว้เพื่อขยายธุรกิจและลงทุนสร้างทรัพย์สิน

5. สร้างทรัพย์สิน 

การลงทุนในทรัพย์สินจะสร้างรายได้ให้คุณมหาศาล แต่นั่นก็หมายถึงคุณต้องเข้าไปลงทุนในทรัพย์สินนั้นถูกจังหวะด้วย เคล็ดลับที่คุณลี  กาชิง  แนะนำ คือ เก็บสะสมเงินในช่วงเศรษฐกิจขาขึ้น แล้วมาลงทุนในช่วงเศรษฐกิจขาลง คุณจะได้ทรัพย์สินในราคาถูกและความเสี่ยงต่ำ และปล่อยขายในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด จะทำให้คุณสร้างกำไรได้อย่างงดงาม

หากเดินทางไปยังสถานที่ไม่เคยไป จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณต้องมีแผนที่คอยนำทาง ป้องกันการเสียเวลาจากการหลงทาง  การทำธุรกิจก็เช่นกันครับ หากคุณเพิ่งเริ่มต้น การมีแผนที่แนะแนวทางทำธุรกิจย่อมทำให้คุณเดินทางได้อย่างถูกต้องและประหยัดเวลา แผนที่ทีดีที่สุด คือ เรียนรู้จากประสบการณ์ของนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จ และหวังว่าแนวทางของคุณลี  กาชิง สามารถเป็นแผนที่การทำธุรกิจให้คุณได้เป็นอย่างดี