จังหวัดจันทบุรียังคงมีเสน่ห์น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนอยู่เสมอ ส่วนหนึ่งก็เพราะระยะทางที่ห่างจากกรุงเทพมหานครที่ไม่ไกลมากนัก สะดวกต่อการติดต่อด้านธุรกิจกับพาร์ทเนอร์หรือหน่วยราชการต่าง ๆ อีกส่วนหนึ่งก็คงหนีไม่พ้นความหลากหลายของผลผลิตที่ขึ้นชื่อว่าเป็นของดีประจำจังหวัดที่ได้รับการยกย่องชนิดต่าง ๆ

หากพูดถึงจังหวัดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรีน่าจะเป็นคำตอบของใครหลาย ๆคน ไม่ว่าจะด้วยในแง่ของประวัติศาสตร์ ในแง่ของเศรษฐกิจ หรือของดีขึ้นชื่อประจำจังหวัด เมืองจันทบุรีก็มีดีไม่เป็นสองรองใครในภูมิภาคอย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อเสียงในการเป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจจำพวกผลไม้ ที่ทำให้ใครหลายคนจะต้องนึกถึงผลไม้ก่อนเสมอเมื่อนึกถึงจันทบุรี แต่ใครจะรู้ว่านอกจากผลไม้ที่เป็นผลผลิตเลื่องชื่อทางเศรษฐกิจ จันทบุรีก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าน่าลงทุนอยู่อีกมากที่รอให้นักลงทุนเข้าไปลงทุน ของดีประจำจังหวัดนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง ในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสำรวจจังหวัดจันทบุรีกันครับว่า ถ้าคิดจะไปลงทุนในจันทบุรี ยังมีธุรกิจใดบ้างที่เปิดกว้างรอให้ทุกท่านเข้าไปลงทุนอยู่ ตามไปดูกันเลยครับ

เรื่องน่ารู้ของจังหวัดจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ประมาณ 6,338 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับที่ 33 ของประเทศ มีประชากรประมาณ 530,000 คน และมีความหนาแน่นของประชากรอยู่ที่ 84.64 คนต่อตารางกิโลเมตร หรือเป็นอันดับที่ 57 ของประเทศ พื้นที่มีทั้งที่เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ที่ราบสูงและภูเขา ข้อได้เปรียบหนึ่งของจันทบุรีก็คือเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมาก ซึ่งเกิดจากการสลายตัวของหินปูน ทำให้ดินมีความเป็นด่างจึงเหมาะแก่การปลูกผลไม้ จันทบุรีจึงได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งปลูกผลไม้ลำดับต้น ๆ ของประเทศไปโดยปริยาย

และผลจากการที่มีดินดีมีความอุดมสมบูรณ์นั้นเอง ทำให้เศรษฐกิจของจันทบุรีกว่าครึ่งได้จากผลผลิตทางการเกษตร เรียกได้ว่าเกษตรกรรมคืออาชีพหลักของชาวจันทบุรี 

5 ธุรกิจน่าลงทุนในจังหวัดจันทบุรีรู้ไว้เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ

1. ทำสวนผลไม้ แหล่งรายได้หลักของจังหวัด

ด้วยความที่เป็นจังหวัดที่มีดินอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมกับการปลูกผลไม้ จึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีนักลงทุนสนใจเข้ามาลงทุนทำสวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีกันมากขึ้น ซึ่งนอกจากดินจะดีน่าลงทุนแล้ว ผลไม้ที่นิยมปลูกก็ยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่สร้างรายได้จากทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ทุเรียน มังคุด เงาะ สละ ระกำ ลองกอง ลำไย หากนักลงทุนรายใดสนใจเข้ามาลงทุน ข้อแนะนำเพียงอย่างเดียวที่อยากแนะนำคือ ให้ศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตรให้มาก และพยายามทำการเกษตรแบบผสมผสานคือ ปลูกผลไม้ให้ได้หลายชนิด เพราะอย่าลืมว่าการปลูกผลไม้ก็คือการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่คุณต้องมีการกระจายความเสี่ยงเช่นกัน เพราะหากปีใดที่ผลผลิตชนิดใดมีราคาตกต่ำ คุณก็ยังมีผลผลิตชนิดอื่นมาช่วยพยุง

2. ทำไร่พริกไทย: พืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของจันทบุรี

นอกจากการทำสวนผลไม้แล้ว ธุรกิจอีกชนิดหนึ่งที่น่าลงทุนในจังหวัดจันทบุรีก็คือ การทำไร่พริกไทย เนื่องจากจันทบุรีเป็นจังหวัดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งปลูกพริกไทยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ และเป็นแหล่งปลูกอันดับหนึ่งของประเทศ ผลผลิตพริกไทยจากจันทบุรีเป็นพริกไทยที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และจันทบุรีเองก็สามารถผลิตพริกไทยออกมาได้ทั้งในส่วนของพริกไทยดำและพริกไทยขาว ซึ่งจัดเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจในการลงทุนไม่น้อย

3. ธุรกิจอัญมณี อีกแหล่งเมืองหลวงอัญมณีโลก: เลื่องชื่อด้วยทับทิมเมืองจันทร์

จันทบุรีจัดเป็นหนึ่งในเมืองอัญมณีที่สำคัญของโลกมาตั้งแต่ในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อเสียงของทับทิมเมืองจันทร์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในแหล่งทับทิมน้ำดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แม้ว่าปัจจุบันการทำเหมืองทับทิมจะลดลง แต่ฝีมือของช่างเจียระไนอัญมณีในจังหวัดยังได้รับการยอมรับอยู่ จึงทำให้ยังคงมีอัญมณีจากแหล่งอื่นถูกส่งเข้ามารับการเจียระไนและแปรรูปไปเป็นเครื่องประดับล้ำค่าอยู่ตลอด กล่าวกันว่าใน 1 สัปดาห์ยังคงมีเงินสะพัดอยู่ในตลาดค้าพลอยของจันทบุรี 200 – 500 ล้านบาท ธุรกิจอัญมณีก็ยังถือว่ามีอนาคตที่ดีและน่าลงทุนเช่นเดียวกัน

4. หัตถกรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาล้ำค่าจากเสื่อจันทบูร

นอกจากสวนผลไม้ ไร่พริกไทยและแหล่งค้าพลอย ในด้านหัตถกรรมจากวิถีความเป็นอยู่ชาวบ้านจังหวัดจันทบุรีก็ไม่น้อยหน้าจังหวัดใด ของดีประจำจังหวัดจันทบุรีด้านหัตถกรรมก็คือ “เสื่อจันทบูร” ที่ได้รับความนิยมจากความทนทานและความสวยงาม แม้ปัจจุบันจะมีผู้คนนำเสื่อจันทบูรไปใช้ประโยชน์ในทางตรงกันน้อยลง แต่ความนิยมในการนําเสื่อจันทบูรไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ กลับเพิ่มสูงขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็น ที่รองแก้ว ที่รองจาน ฯลฯ หากนักลงทุนที่สนใจนำเอาข้อดีและความสวยงามของเสื่อจันทบูรไปประยุกต์รวมกับไอเดียความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จนได้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ออกมา นอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่เสื่อจันทบูรแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ทั้งตัวนักลงทุนเองและกลุ่มชาวบ้านผู้ผลิตเสื่ออีกด้วย และนำหัตถกรรมพื้นบ้านเหล่านี้มาทำการตลาดออนไลน์สร้างช่องทางขายเพิ่มได้ทั้งในและต่างประเทศ

5. โฮมสเตย์ เปิดบ้านเป็นที่พัก ทำสวนผลไม้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ในจังหวัดจันทบุรีเองก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอยู่ไม่น้อย ธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจลงทุนก็คือการลงทุนในที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว และที่พักที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันอีกรูปแบบหนึ่งก็คือที่พักที่เรียกว่า “โฮมสเตย์” เหตุผลที่ทำให้นักท่องเที่ยวนิยมเข้าพักในโฮมสเตย์ นอกจากเรื่องของราคาที่ถูกกว่าที่พักแบบอื่นแล้ว สิ่งที่นักท่องเที่ยวมักจะได้รับกลับไปก็คือมิตรภาพและความอบอุ่นที่หาไม่ได้จากที่พักในแบบอื่น ๆ และการได้มาสัมผัสวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวบ้านก็ถือเป็นเสน่ห์ที่สำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเข้าพักในโฮมสเตย์ครับ ธุรกิจโฮมสเตย์จึงมีความน่าสนใจและน่าลงทุนเป็นอย่างยิ่ง

แต่ยังมีอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจและถือเป็นผลพลอยได้ที่มักมาพร้อมกับการทำโฮมสเตย์ นั่นก็คือการเปลี่ยนสวนผลไม้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการพาไปดูการทำสวนผลไม้ การจัดบุฟเฟต์ผลไม้ เป็นต้น ทั้งนี้เจ้าของโฮมสเตย์อาจจะเป็นเจ้าของสวนผลไม้เองหรือไม่ได้เป็นเจ้าของสวนผลไม้ แต่ติดต่อสวนผลไม้ที่อยู่ใกล้เคียงกับโฮมสเตย์ของตนก็ได้ ธุรกิจประเภทนี้นอกจากดึงดูดแขกให้เข้าพักแล้ว ยังช่วยสร้างรายได้ให้แก่เจ้าของสวนผลไม้ที่เป็นพันธมิตรอีกด้วย

จังหวัดจันทบุรียังคงมีเสน่ห์น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนอยู่เสมอ ส่วนหนึ่งก็เพราะระยะทางที่ห่างจากกรุงเทพมหานครที่ไม่ไกลมากนัก สะดวกต่อการติดต่อด้านธุรกิจกับพาร์ทเนอร์หรือหน่วยราชการต่าง ๆ อีกส่วนหนึ่งก็คงหนีไม่พ้นความหลากหลายของผลผลิตที่ขึ้นชื่อว่าเป็นของดีประจำจังหวัดที่ได้รับการยกย่องชนิดต่าง ๆ การลงทุนในจังหวัดจันทบุรียังคงรอคอยให้ผู้ที่มองเห็นโอกาสเข้ามาเก็บเกี่ยวความสำเร็จอยู่เสมอ ยิ่งเราสามารถนำเทคโนโลยีนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาช่วยในภาคการผลิต การตลาดออนไลน์ จะยิ่งช่วยให้ธุรกิจเราไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน ถ้าคุณมองเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ จันทบุรีก็คือแหล่งที่จะตอบโจทย์ความสำเร็จของคุณครับ