โหราพารวย “โหราศาสตร์” เป็นศาสตร์โบราณที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างช้านาน โดยฝังตัวไปกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คน ซึ่งก็ไม่เฉพาะแต่กับประชาชนธรรมดาเท่านั้น โหราศาสตร์ยังไปปรากฏอยู่ตามงานพิธีสำคัญต่าง ๆ มากมายจนถึงปัจจุบัน

ชะตาฟ้าลิขิต” จึงเป็นอุปมาอุปไมยที่เรามักจะได้ยินเสมอว่าเมื่อจะทำอะไรก็ตามหากฟ้าเบื้องบนกำหนดลงมาแล้วสิ่งที่ทำย่อมประสบความสำเร็จดังที่มุ่งหวังทุกประการ เมื่อมีความเชื่อเช่นนี้ผู้คนจำนวนไม่น้อยจึงเสาะแสวงหาเคล็ดลับความสำเร็จที่นอกเหนือไปจากกลยุทธ์การทำงานตามปกติ เรียกได้ว่าต่างก็พยายามหาทุก ๆ หนทางมาช่วยเสริมในการทำให้ตนประสบความสำเร็จ โดยไม่เว้นแม้กระทั่งในด้านการทำธุรกิจที่องค์กรใหญ่ ๆ บริษัทชั้นนำและบริษัทขนาดเล็กต่างก็นำเอาศาสตร์นี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้กิจการเจริญรุ่งเรืองกันมากขึ้น ในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้ “โหราศาสตร์” ช่วยผลักดันให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง

โหราศาสตร์ไม่ใช่ศาสตร์แห่งความงมงายแต่มีพื้นฐานที่ตั้งอยู่บนหลัก “สถิติ”

ตามหลักของโหราศาสตร์นั้นเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่หรือการโคจรของดวงดาว มนุษย์ในยุคก่อนจึงเฝ้าสังเกตุตำแหน่งของดวงดาว, จดจำวงโคจร ชื่อดวงดาวต่าง ๆ และบันทึกสิ่งที่เฝ้าสังเกตุนั้นตกทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน และนำเอาความรู้ทางดาราศาสตร์ที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบและเก็บข้อมูลเป็นสถิติเอาไว้เพื่อใช้อ้างอิงพยากรณ์เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามอิทธิพลของดวงดาวที่กล่าวมาแล้วนั้นเอง หากจะถามว่าโหราศาสตร์มีมานานเพียงใดก็ต้องบอกว่าศาสตร์นี้มีมากกว่า 1,000 ปีแล้ว และด้วยหลักการดังกล่าวที่เกิดจากการเฝ้าสังเกตุและการเก็บสถิติโหราศาสตร์จึงไม่ใช่ศาสตร์ที่มีแต่ความงมงายเพียงอย่างเดียวครับ

8 เหตุผลที่โหราพารวย โหราศาสตร์ช่วยผลักดันให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง

โหราพารวย

เพราะโหราศาสตร์นำเอาศาสตร์แห่งการเคลื่อนที่ของดวงดาวกับหลักสถิติที่มีการบันทึกอย่างต่อเนื่องมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อช่วยพยากรณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ต่อไปนี้คือเหตุผลที่บอกว่าทำไมโหราศาสตร์จึงช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้

            1. ช่วยให้คุณรู้จักพื้นฐานของตัวเอง

        คนทุกคนมีพื้นฐานและอุปนิสัยที่แตกต่างกัน มีจุดเด่นจุดด้อยที่ไม่เหมือนกัน แต่เรื่องน่าแปลกก็คือเรามักจะไม่ค่อยรู้ตัวเองว่าตนเองมีพื้นฐาน มีอุปนิสัยใจคอหรือโดดเด่นในเรื่องใดจนกว่าจะมีใครสักคนมาบอก เมื่อไม่รู้ตัวเองการจะทำธุรกิจที่เหมาะสมและตรงกับความโดดเด่นของตนจึงเป็นเรื่องยาก เพราะสิ่งที่คุณทำอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัดจริง ๆ ดังนั้นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จจึงดูห่างไกลตามไปด้วย แต่ศาสตร์ของโหราศาสตร์จช่วยให้คุณรู้จักพื้นฐานของตัวคุณเองอย่างถ่องแท้ เข้าใจตนเองว่าคุณมีความโดดเด่นในเรื่องใด ไม่ถนัดในเรื่องใด ซึ่งจะช่วยวิเคราะห์ได้ว่าธุรกิจใดที่จะเหมาะสมกับพื้นฐานและอุปนิสัยของคุณมากที่สุด

        2. เสริมจุดเด่นที่มีให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นไปอีก

        เมื่อรู้และเข้าใจพื้นฐานของตนเอง ก็ย่อมรู้ว่าตัวเองโดดเด่นหรือถนัดในเรื่องใด เมื่อคุณรู้จุดเด่นของตนเอง คุณก็สามารถพัฒนาจุดเด่นนั้นให้ยิ่งดีขึ้นไปได้อีก เมื่อจุดเด่นตามพื้นฐานของคุณถูกพัฒนาอย่างเต็มที่แน่นอนว่าสิ่งนั้นก็จะย้อนกลับไปมีผลกระทบในเชิงบวกต่อธุรกิจหรือการงานที่คุณทำครับ นี่จึงเป็นอีกเหตุผลว่าทำไมโหราศาสตร์จึงช่วยธุรกิจของคุณได้

        3. กลบจุดอ่อนที่มีให้เล็กลงเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น

ในทำนองเดียวกันกับจุดเด่นของคุณ โหราศาสตร์ยังช่วยวิเคราะห์ให้คุณเห็นว่าตามพื้นฐานของคุณนั้นสิ่งใดที่ถือว่าเป็นจุดอ่อนสำคัญที่คุณควรจะต้องแก้ไขหรือปรับปรุงเพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งที่คุณทำไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือการงานจุดอ่อนนั้นมักจะเป็นอุปนิสัยที่อาจส่งผลร้ายต่อธุรกิจเช่นความดื้อรั้น หัวแข็ง มือไว อ่อนไหวง่ายเป็นต้น เมื่อคุณรู้จักจุดอ่อนและปรับปรุงแก้ไข สิ่งนั้นย่อมมีผลกระทบในเชิงบวกต่อธุรกิจของคุณเช่นเดียวกันครับ

        4. รู้จังหวะเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการต่าง ๆ

โหราพารวย การดูฤกษ์ยามเป็นอีกหนึ่งแขนงในโหราศาสตร์ที่ได้รับความนิยมมากแขนงหนึ่งเพราะจะช่วยในการตัดสินใจเพื่อลงมือดำเนินการต่าง ๆ ตามเวลาที่เหมาะสม จังหวะและเวลามีส่วนสำคัญต่อการทำธุรกิจครับ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อเจรจากับลูกค้า การเปิดบริษัท การขยายสาขา สิ่งเหล่านี้หากกระทำในช่วงเวลาที่เหมาะสมย่อมเกิดผลดีต่อเนื่องและนำไปสู่ความสำเร็จที่มุ่งหมายได้เช่นกัน ฤกษ์ยามที่ดีและจังหวะเวลาที่เหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างขวัญและกำลังใจไม่ใช่แต่เฉพาะตัวคุณเอง แต่ยังรวมไปถึงพนักงานในธุรกิจของคุณด้วยครับ เฉกเช่นเดียวกับความเชื่อในเรื่องฤกษ์ยามในการเคลื่อนทัพเพื่อออกรบในสมัยก่อนนั่นเอง

        5. เตือนให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

อีกจุดเด่นหนึ่งของโหราศาสตร์ที่ถูกนำมาใช้ในแวดวงธุรกิจก็คือ การพยากรณ์ถึงปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจในอนาคต ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่มีสิ่งใดหรือการกระทำธุรกิจใดที่จะไม่พบเจอปัญหา แต่การถูกย้ำเตือนและบ่งชี้ถึงปัญหาที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตก็มีโอกาสทำให้เจ้าของกิจการได้มีเวลาเตรียมความพร้อมและเตรียมการป้องกันปัญหาเสียแต่เนิ่น ๆ เพื่อลดความเสียหายให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดอันจะทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น

        6. รู้จักนิสัยใจคอ จุดอ่อน จุดแข็งของหุ้นส่วนทางธุรกิจ

ในกรณีที่ธุรกิจที่ทำมีเจ้าของหรือหุ้นส่วนหลายคน โหราศาสตร์จะช่วยให้คุณรู้จักพื้นฐานอุปนิสัย รวมถึงจุดเด่นและข้อด้อยของหุ้นส่วนของคุณครับ ข้อนี้นับเป็นประโยชน์ในแง่ที่จะช่วยป้องกันปัญหาและความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น เพราะเมื่อคุณรู้ข้อมูลเหล่านี้ดีพอ คุณก็จะสามารถจัดการความสัมพันธ์ของหุ้นส่วนแต่ละคนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เมื่อความสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ภายในของหุ้นส่วนราบรื่นย่อมส่งผลถึงภาพรวมของธุรกิจได้อย่างไม่ต้องสงสัย

        7. ช่วยในการบริหารจัดการพนักงานที่อยู่ในการดูแล

ปัญหาอย่างหนึ่งที่น่าปวดหัวสำหรับเจ้าของกิจการก็คือ “การวางคนให้เหมาะกับงาน” หากคุณสามารถจัดวางคนให้ทำหน้าที่ตามความถนัด งานที่ได้ย่อมมีประสิทธิภาพซึ่งผลดีก็จะตกอยู่กับตัวบริษัทเอง และด้วยโหราศาสตร์นี้เองที่จะทำให้คุณรู้จักพื้นฐาน ข้อดีและข้อเสียของพนักงานแต่ละคน ซึ่งจะช่วยให้คุณจัดวางตำแหน่งของพนักงานแต่ละคนตามความถนัดและข้อดีของพวกเขา เมื่อได้ทำงานที่ใช่พวกเขาจึงจะสามารถเค้นศักยภาพที่มีออกมาช่วยคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        8. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “โหราศาสตร์” มีส่วนสำคัญต่อขวัญและกำลังใจของธุรกิจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าคุณจะศึกษาหาความรู้ในการทำธุรกิจมากเพียงใด รวมถึงวางแผนธุรกิจ ศึกษาตลาด ศึกษาเครื่องมือที่จะช่วยให้ธุรกิจไปรอดมากแค่ไหนก็ตามแต่ขวัญและกำลังใจก็มีส่วนสำคัญต่อการเดินหน้าต่อของคุณอยู่ดี โหราศาสตร์จึงตอบโจทย์และซัพพอร์ตในด้านจิตใจของคุณครับ ต้องไม่ลืมว่าแม้โหราศาสตร์จะไม่ได้มีส่วนช่วยโดยตรงในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ แต่กระนั้นคนจำนวนมากก็ยังคงใช้โหราศาสตร์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและส่งผลผลักดันให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้ เพราะเมื่อใดก็ตามที่ใจมันได้ อะไร ๆ ก็จะราบรื่นตามไปด้วยนั่นเอง

แม้จะมีวลีทองที่ว่า “ชะตาฟ้าลิขิต” ก็ตาม แต่แท้จริงแล้วเราจะมานั่งนอนรอโชคชะตาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ เพราะความสำเร็จประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่างควบคู่กันไป ดังนั้นจึงมีอีก 1 วลีที่ต้องใช้ควบคู่กันไปด้วยเสมอนั่นก็คือ “ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน” ถ้าคุณตั้งใจจริงที่จะทำธุรกิจให้ประสบควาสำเร็จ คุณต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นส่วนประกอบ 3 ส่วน บวกกับส่วนสุดท้ายคือโชคชะตาราศี เมื่อนำองค์ประกอบทั้ง 4 ส่วนมารวมกันเมื่อนั้นอะไรก็ไม่อาจฉุดรั้งคุณอยู่ครับ