The Monetary Authority of Singapore (MAS) หรือแบงค์ชาติแห่งสิงคโปร์พึ่งเผยแผน Roadmap ระยะยาว“Singapore Payments Roadmap” ออกมาเป็นเอกสาร โดยมี KPMG เป็นที่ปรึกษา

ภายในเอกสารมีการสำรวจผู้คนที่อยุ่ในวงการ Payment ในสิงคโปร์และทั่วโลกกว่า 2,500 คน โดยดูว่าผู้บริโภคทั่วไปและธุรกิจทำการชำระเงินอย่างไร โดย KPMG  สังเกตว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีกฏหมายที่ควบคุมดูแลด้านการชำระเงินดีมาก แต่ยังต้องปรับบางขั้นตอนอันประกอบด้วย

a. ปรับปรุง Regulatory Framework ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Singapore-Payments-Roadmap-Streamline-and-strengthen-the-regulatory-framework
b. ตั้งโมเดลการควบคุมและการจัดการ Payment

Singapore-Payments-Roadmap-Establish-a-new-governance-model-for-payments
c. ปรับปรุงการนำ Electronic Payments มาใช้

Singapore-Payments-Roadmap-Enhance-the-adoption-of-electronic-payments

MAS จะเปิดให้มีการปรึกษาหารือเพื่อรีวิว Payment Regulatory Framework ในสัปดาห์หน้านี้ ดูรายละเอียดแบบเต็มๆ ที่มา MAS website

ขอบคุณข่าวสารธุรกิจ techsauce.co