Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Author: Krit Karnchanabatr

SME

แก้ปัญหา สินค้าเกษตรตกต่ำ ทำอย่างไรดี ? 

ระหว่างนั่งเครื่องบินสาย อิมมิเรทกลับไทย นั่งคิดขึ้นมา ทำไงให้สินค้าเกษตรไทย จำพวก ผัก ผลไม้ มีราคา ไม่ล้นตลาด จนเกษตรเจ๊ง กันทั่วหน้า สิ่งที่จะปฏิเสธไม่ได้ก็คือ ไทย มีพื้นที่เพาะปลูกนจำวนมาก และ มีประชากรที่อาศัยอาชีพเกษตร เป็นหลัก ตั้งแต่ปลูกข้าว ปลูกพืช ปลูกผลไม้…

SME

ระวังล้งจีน กำลังเข้ายึดประเทศ 

ฟังๆดูที่จ่าหัวก็น่ากลัว จริงๆ วันนี้ต้องบอกว่า คนจีนอยู่ทุกๆที่ เต็มบ้านเต็มเมือง เวลาเราเห็นคนจีน ทัวร์จีน เอะอะโวยวาย เข้าร้านอาหาร ตักอาหารอย่างล้นมากมาย เสียงดังโฉ่งฉ่าง สกปรก เต็มพื้น เราก็คงไม่ชอบ แต่นั่นมันก็ไม่ใช่ทุกคน ๆ จีนที่ดีๆ ก็คงมี