NFT เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลอีกประเภทที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ในอุตสาหกรรมบล็อกเชนปรากฎแพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นไปที่ NFT มากมายหลายแพลตฟอร์มซึ่งรวมไปถึงตัวเครือข่ายบล็อกเชนด้วยเช่นกัน อาจด้วยเป็นเพราะสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบของ NFT กำลังอยู่ในช่วงของการเติบโตและมีเทคโนโลยีโลกเสมือนหรือ Metaverse เข้ามารองรับในอนาคตนั่นเอง ในบทความนี้เราจึงนำอีกหนึ่งเหรียญโทเคนประจำบล็อกเชนที่มุ่งเน้นไปที่การให้สนับสนุน NFT มาแนะนำให้กับนักลงทุนผู้สนใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมาทำความรู้จักกัน โดยเหรียญที่น่าสนใจนี้มีชื่อว่าเหรียญ Lyxe กับบล็อกเชนอย่าง LUKSO

เหรียญ Lyxe คืออะไร

เหรียญ Lyxe เป็นเหรียญประจำบล็อกเชน LUKSO โดยบล็อกเชน LUKSO เป็นเครือข่ายบล็อกเชนที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนการนำสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าฟุ่มเฟือยไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับแฟชั่น เกมรวมถึงโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คต่าง ๆ ทั้งแบบ Physical และ Digital เข้ามาอยู่ในเครือข่ายบล็อกเชนหรือหากให้สรุปความง่าย ๆ ก็คือเป็นบล็อกเชนที่มุ่งสนับสนุน NFT เป็นหลักนั่นเอง โดยบล็อกเชนนี้ต้องการนำจุดเด่นของเครือข่ายบล็อกเชนในเรื่องของความโปร่งใสและความปลอดภัยเข้ามาช่วยยกระดับและป้องกันปัญหาเช่นการปลอมแปลงตัวของสินค้ารวมถึงต้องการสนับสนุนให้ผู้ผลิตและนักพัฒนาได้มีพื้นที่ในการพัฒนาสินค้าในรูปแบบใหม่ ๆ ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเครือข่ายบล็อกเชน

เครือข่ายบล็อกเชน LUKSO มีหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งคือคุณ Fabian Vogelsteller ซึ่งเขาคนนี้ก็คือผู้ที่คิดค้นมาตรฐาน ERC-20 และ ERC-725 ซึ่งเป็นมาตรฐานโทเคนของ NFT ที่ทำงานอยู่บนเครือข่าย Ethereum นั่นเอง

จริง ๆ แล้วเครือข่าย LUKSO มีเหรียญหลักประจำอยู่ในบล็อกเชนของตนเองในชื่อ  LYX แต่ด้วยความที่ LUKSO มีการระดมทุนแบบ ICO ผ่านทางเครือข่าย Ethereum ด้วยจึงต้องมีเหรียญมาตรฐาน ERC-20 อยู่บน Ethereum ด้วยเช่นกันในชื่อ Lyxe ดังนั้นทั้ง Lyx และ Lyxe ก็คือสินทรัพย์ชนิดเดียวกันเพียงแต่อยู่กันคนละเครือข่ายเท่านั้น

เมื่อเป็นบล็อกเชนที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนสินทรัพย์ประเภท NFT เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัลของคนยุคใหม่ดังนั้นเครือข่าย LUKSO จึงมีจุดเด่นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

Universal Public Profiles (UPP) หรือระบบการสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ในระดับสากล โดยตัวบล็อกเชนจะถูกใช้เพื่อระบุตัวตนในโลกดิจิทัลซึ่งผู้ใช้งานจะเป็นเจ้าของโปรไฟล์เหล่านั้น 100 % โดยที่ไม่มีใครสามารถเข้ามาลบหรือปิดกั้นไม่ให้โปรไฟล์นั้นใช้งานได้ โดยจุดเด่นที่สำคัญที่ทำให้ระบบนี้มีความน่าสนใจก็คือเมื่อผู้ใช้งานสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาแล้วโปรไฟล์เหล่านั้นจะสามารถนำไปใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์มที่มีอยู่ขณะนั้นทันทีโดยไม่ต้องไปสร้างโปรไฟล์ใหม่ขึ้นมาอีกซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้งานได้ทันทีเช่นกันซึ่งแตกต่างจากแพลตฟอร์มโซเชี่ยลมีเดียที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้ง Facebook, Twitter หรือ IG ที่ผู้ใช้งานต้องสร้างโปรไฟล์แยกออกจากกันในแต่ละแพลตฟอร์ม

Non-Fungible Tokens หรือ NFTs ด้วยความที่เป็นบล็อกเชนที่มุ่งสนับสนุนการใช้งาน NFT ดังนั้นบล็อกเชน LUKSO จึงสามารถรองรับการสร้าง NFT ในหลากหลายรูปแบบโดยรูปแบบที่น่าสนใจอย่างเช่น Flexible NFT ที่อนุญาตให้มีผู้สร้างได้หลายคน Dynamic NFT ซึ่งเป็น NFT ที่สามารถแสดงผลได้หลากหลายตามข้อมูลที่ได้รับจาก Oracle เป็นต้น

Cultural Currencies เป็นระบบที่พร้อมรองรับการสร้างโทเคนต่าง ๆ บนเครือข่าย LUKSO เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำโทเคนที่สร้างขึ้นไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้เช่นเดียวกับการสร้างโทเคนต่าง ๆ เพื่อใช้งานบนเครือข่าย Ethereum นั่นเอง แต่สาเหตุที่ทาง LUKSO เรียกว่า Cultural Currencies  ก็เพราะต้องการสะท้อนถึงการนำเหรียญโทเคนที่ถูกสร้างขึ้นบน LUKSO ไปใช้งานและพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่บน LUKSO โดยเฉพาะ

เหรียญ Lyxe มีการกำหนดปริมาณเหรียญให้มีการหมุนเวียนในระบบทั้งสิ้น 100 ล้านเหรียญโดยปัจจุบันมีเหรียญถูกปล่อยออกมาแล้วประมาณ 15%

เหรียญ Lyxe ดีไหม ? ใช้ทำอะไร ใช้ที่ไหนบ้าง

เหรียญ Lyxe ดีไหม

หน้าที่หลัก ๆ ของเหรียญ Lyxe ด้วยความที่มันเป็นเหรียญประจำบล็อกเชนมันจึงมีหน้าที่หลักในการใช้สร้างและรัน Smart contract เพื่อสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทโทเคนที่เรียกว่า Utility Token เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่อยู่ในบล็อกเชน LUKSO รวมถึงเพื่อใช้ในการสร้างโทเคนที่เรียกว่า NFT ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ยังถูกใช้เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่า Gas ในการทำธุรกรรมบนเครือข่าย LUKSO อีกด้วย

เหรียญ Lyxe ยังถูกนำไปใช้เป็นรางวัลให้กับผู้ที่เข้ามา Stake เหรียญในระบบเพื่อช่วยตรวจสอบการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบนั่นเอง

เหรียญ Lyxe ดีไหม ? อนาคตจะเป็นอย่างไร

ต้องบอกว่าอนาคตของตัวเหรียญ Lyxe มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อย เหตุที่กล่าวเช่นนี้ก็เป็นเพราะตัวของเหรียญมีพื้นฐานของบล็อกเชนที่น่าสนใจมารองรับนั่นเอง ซึ่งบล็อกเชนที่เข้ามารองรับตัวของเหรียญเป็นบล็อกเชนที่มุ่งให้ความสำคัญและสนับสนุนการทำงานของสินทรัพย์ในรูปแบบ NFT ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของเทคโนโลยี Metaverse ที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้คนบนโลกจริงเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ บน Metaverse นี้ซึ่งจะทำให้สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ NFT มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น และส่งผลให้ความต้องการตัวของเหรียญ Lyxe เพิ่มขึ้นได้เช่นกัน แต่กระนั้นก็อาจต้องคอยติดตามถึงแผนการดำเนินการในอนาคตของตัวบล็อกเชน LUKSO เช่นกันว่ามีนโยบายที่ดึงดูดให้นักพัฒนาแอปรวมถึงผู้ผลิตผลงานในรูปแบบ NFT ให้เข้ามาร่วมกันพัฒนาเครือข่าย LUKSO มากน้อยเพียงใด ซึ่งหากสามารถทำได้ก็นับได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อทางบล็อกเชน LUKSO โดยตรง

การเติบโตของ NFT และ Metaverse ในอนาคตเป็นิส่งที่นักลงทุนผู้สนใจลงทุนในเหรียญ Lyxe ควรให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ เพราะทั้ง 2 เรื่องที่กล่าวมานี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้มูลค่าเหรียญ Lyxe มีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปได้ นอกเหนือไปจากค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าของบล็อกเชน Ethereum แต่กระนั้นอีกหนึ่งสิ่งที่ควรจับตามองไว้อีกหนึ่งสิ่งก็คือไม่ได้มีแค่เพียงบล็อกเชน LUKSO เท่านั้นที่ให้ความสนใจ NFT แต่ยังคงมีคู่แข่งที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้เช่นกัน ดังนั้นนักลงทุนเองก็จำเป็นที่จะต้องติดตามข่าวสารของเหรียญอื่น ๆ ที่มุ่งเน้นไปที่ตัวของ NFT เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยเช่นกัน