เป็นหนี้ ธอส. ติด NPL ธอส.ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสถานะ NPL นานสูงสุด 2 ปี เลือกผ่อนชำระเริ่มต้น 1,000 บาท ดอกเบี้ย 0%

ธอส.ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสถานะ NPL นานสูงสุด 2 ปี เลือกผ่อนชำระเริ่มต้น 1,000 บาท ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน หรือ 1,500 บาท ดอกเบี้ย 0% นาน 9 เดือน ลงทะเบียนร่วมมาตรการผ่าน Application : GHB ALL BFRIEND ตั้งแต่ 9 ม.ค. – 30 มิ.ย.นี้

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า จากการที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเหลือ 0.125% ต่อปี จากเดิม 0.25% ต่อปี ของยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนออกไปอีก 1 ปี ในปี 2566

ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” จึงพร้อมนำเงินดังกล่าวไว้ช่วยเหลือลูกค้าที่ยังคงได้รับผลกระทบด้านรายได้จาก COVID-19 หรือ จากสภาวะเศรษฐกิจ

ด้วยการจัดทำมาตรการที่ 23 [M23] สำหรับลูกค้าสถานะ NPL หรือ ลูกค้าที่มีสถานะเป็น NPL ที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการช่วยเหลือ หรือ อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคาร ที่กู้เงินกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ให้สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยพิเศษและเงินงวดผ่อนชำระต่ำเป็นระยะเวลานานสูงสุด 2 ปี หรือตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

เป็นหนี้ ธอส. ติด NPL ธอส.ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสถานะ NPL

โดยลูกค้าสามารถเลือกรับความช่วยเหลือตามความสามารถในการผ่อนชำระของตนเองได้ ดังนี้

แนวทางที่ 1 : ผ่อนชำระเงินงวดเดือนที่ 1 – 6 จำนวน 1,000 บาท (ตัดชำระเงินต้นทั้งหมด) อัตราดอกเบี้ย0% ต่อปี, เดือนที่ 7-12 ผ่อนชำระเงินงวดคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย 1.90 % +100 บาท, เดือนที่ 13-18 ผ่อนชำระเงินงวดคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย 2.90 % +100 บาท และเดือนที่ 19-24 ผ่อนชำระเงินงวดคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย MRR-2.00% +100 บาท กรณีลูกหนี้ชำระเกินที่ธนาคารกำหนดให้นำไปตัดดอกเบี้ยค้างชำระของลูกหนี้ (ถ้ามี)

แนวทางที่ 2 : ผ่อนชำระเงินงวดเดือนที่ 1 – 9 จำนวน 1,500 บาท (ตัดชำระเงินต้นทั้งหมด) อัตราดอกเบี้ย0% ต่อปี, เดือนที่ 10-14 ผ่อนชำระเงินงวดคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย 1.90 % +100 บาท, เดือนที่ 15-19 ผ่อนชำระเงินงวดคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย 2.90% +100 บาท และเดือนที่ 20-24 ผ่อนชำระเงินงวดคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย MRR-2.00% +100 บาท กรณีลูกหนี้ชำระเกินที่ธนาคารกำหนดให้นำไปตัดดอกเบี้ยค้างชำระของลูกหนี้ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ลูกค้าที่มีความประสงค์เข้าร่วมมาตรการที่ 23 สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ผ่านทาง Application : GHB ALL BFRIEND และสาขาธนาคารทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม – 30 มิถุนายน 2566

โดยต้องส่งหลักฐานการได้รับผลกระทบทางรายได้จากการประกอบอาชีพ/ธุรกิจ/การค้า เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น หนังสือรับรองการลดวัน/เวลา/เงินเดือน/ค่าจ้าง หรือถูกเลิกจ้างจากหน่วยงานต้นสังกัด/นายจ้าง เป็นต้น ให้ธนาคารพิจารณาด้วยการ Upload ผ่านทาง Application : GHB ALL BFRIEND

กรณีที่ลูกค้าไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ

เป็นหนี้ ธอส. ติด NPL  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL, GHB ALL GEN

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธ อ ส รีไฟแนนซ์บ้าน