แพลทฟอร์มเป็นช่องทางที่เราสามารถที่จะนำความรู้ ความชำนาญ มาถ่ายทอดออกมาเป็นคอร์สสอนออนไลน์ทำรายได้ให้กับเราได้มากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับความน่าสนใจของเนื้อหา

ความนิยมในการเรียนออนไลน์เป็นสิ่งที่เพิ่มมากขึ้นจากเมื่อก่อน จากเดิมนั้นที่คอร์สสอนออนไลน์ดีๆมักจะมีแต่ในเว็บของต่างประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบันนี้มีผู้สอนคอร์สออนไลน์ดีๆในไทยเริ่มมีการสร้างคอร์สของตนเองเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมองเห็นโอกาสว่าผู้เรียนมีความสนใจที่จะเพิ่มพูนความรู้ของตนเองและไม่สะดวกกับการเดินทางไปเรียนเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านเวลา ดังนั้นคอร์สออนไลน์จึงเป็นสิ่งที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ดี

การสร้างคอร์สออนไลน์นั้นสามารถทำได้หลายรูปแบบ ซึ่งในปัจจุบันนี้มีช่องทางการสร้างคอร์สออนไลน์ของตนเองในหลายแพลตฟอร์มด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น Facebook Group , การสร้างคอร์สออนไลน์ใน Platform ของตัวเอง สร้างเว็บตัวเอง และการสร้างคอร์สออนไลน์กับ Platform ทั่วไปอย่างเช่นเว็บ E-learning ออนไลน์สำเร็จรูป ซึ่งแต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปดังที่จะแสดงรายละเอียดให้เห็นได้ดังต่อไปนี้

การสร้างคอร์สออนไลน์ใน Facebook Group

ข้อดีสร้างคอร์สออนไลน์ใน Facebook Group

 1. Facebook Group สามารถจำกัดสมาชิกที่จะเข้าร่วมกลุ่มได้ ทำให้ผู้สอนสามารถเปิดรับเฉพาะคนที่มีความสนใจเรียนรู้ในเนื้อหาของคอร์สออนไลน์ที่จะสอนเท่านั้น ทำให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนสามารถเน้นถึงเนื้อหาสำคัญของคอร์สได้อย่างเต็มที่
 2. ผู้เรียนสามารถตั้งคำถามและระดมความคิดกันใน Facebook Group ได้โดยอิสระภายใต้ความสนใจในเรื่องเดียวกันกับผู้เรียนคนอื่นๆ ทำให้ได้รับผลลัพธ์จากการเรียนที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งผู้สอนยังสามารถให้คำปรึกษาและแนะนำได้อย่างเต็มที่ในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจหรือยังมีข้อสงสัย
 3. ผู้สอนสามารถกำหนดสถานะ Facebook Group ให้เหมาะสมตามความต้องการของหลักสูตรในการสอน อย่างเช่น คอร์สออนไลน์ที่มีเนื้อหาเฉพาะหรือเทคนิคขั้นสูงที่จะนำเสนอให้แก่ผู้เรียนที่จ่ายเงินเรียนเท่านั้น ก็สามารถสอนในกลุ่ม Facebook Group ลับที่ผู้สนใจเรียนต้องจ่ายเงินเรียนจึงจะมีสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาในกลุ่มที่ผู้สอนตั้งขึ้นมาได้
 4. สามารถสร้าง Facebook Group ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และขั้นตอนในการสร้างกลุ่มก็ทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก

ข้อเสียสร้างคอร์สออนไลน์ใน Facebook Group

 1. ผู้ใช้งาน Facebook ไม่มีใครเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มที่แท้จริง ทำให้มีความเสี่ยงอยู่ระดับหนึ่งในการใช้งาน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆในการใช้งานอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมากและไม่สามารถทำอะไรได้มากนัก โดยเฉพาะกลุ่มคอร์สออนไลน์ที่เปิดรับเฉพาะผู้เรียนที่จ่ายเงินเพื่อเข้ากลุ่ม หากวันไหนที่ระบบของ Facebook มีปัญหาหรือกลุ่มถูกปิดตัวขึ้นมาฉับพลันจากผู้ดูแลระบบของ Facebook ก็จะทำให้ได้รับผลกระทบอย่างหนัก
 2. การจัดรูปแบบเนื้อหาของกลุ่มทำได้ยาก เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มจะมีการโพสท์เนื้อหาหรือข้อความรวมถึง comment ต่างๆจำนวนมากทำให้เนื้อหาไม่ปะติดปะต่อกัน ทำให้การค้นหาข้อมูลหรือเนื้อหาที่น่าสนใจทำได้ยาก

การสร้างคอร์สออนไลน์ใน E-learning ออนไลน์สำเร็จรูป

ข้อดีสร้างคอร์สออนไลน์ใน E-learning ออนไลน์สำเร็จรูป

 1. มีความน่าเชื่อถือสูง เนื่องจากมีคอร์สออนไลน์ที่สอนโดยผู้สอนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในแต่ละสายอาชีพ ทำให้เว็บ E-learning สำเร็จรูป มีความน่าเชื่อถือในสายตาผู้เรียนเนื่องมาจากคุณภาพและชื่อเสียงของผู้สอน
 2. สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้เป็นจำนวนมาก เพียงแค่สร้างคอร์สสอนขึ้นมา 1 คอร์สก็สามารถเข้าถึงผู้เรียนจำนวนมากที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 3. สร้างรายได้โดยไม่จำกัดจากกาสร้างคอร์สสอนเพียงครั้งเดียว ต่อเนื่องมาจากข้อที่แล้วที่กล่าวว่าคอร์สออนไลน์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาได้ตลอดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ ดังนั้นหากคุณสร้างสรรค์คอร์สดีๆก็จะทำให้ผู้เรียนมีการบอกต่อและมีคนเข้ามาเรียนคอร์สของคุณมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะทำให้รายได้ของคุณเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆตามไปด้วยอย่างไม่จำกัด
 4. มีทีมงานคอยให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือในการผลิตวีดีโอสำหรับเผยแพร่เนื้อหาคอร์สออนไลน์ของคุณ พร้อมทั้งยังช่วยออกแบบกราฟิกและแบนเนอร์ให้อีกด้วยถ้าคุณต้องการ

ข้อเสียสร้างคอร์สออนไลน์ใน E-learning ออนไลน์สำเร็จรูป

 1. ต้องแบ่งส่วนแบ่งรายได้ให้กับ Platform ผู้สอนไม่ได้รับรายได้อย่างเต็มๆเหมือนกับการเปิดใน Platform ของตนเอง
 2. ผู้สอนคอร์สออนไลน์อาจไม่ทราบข้อมูลและความสนใจที่แท้จริงของผู้เรียน เพราะเป็นการสอนที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง ผู้เรียนอาจมีความสนใจในเนื้อหาบางอย่างและต้องการเรียนรู้ให้ลึกขึ้นแต่ไม่สามารถบอกผู้สอนได้โดยตรง ทำให้ผู้สอนไม่สามารถต่อยอดในสิ่งที่ผู้เรียนสนได้จ ผู้สอนคอร์สออนไลน์ที่มีความรู้หลายอย่างอาจมองไม่เห็นโอกาสที่จะขยายเนื้อหาคอร์สออนไลน์ที่น่าสนใจอื่นๆทั้งที่ผู้เรียนมีความต้องการไม่แพ้คอร์สที่สอนอยู่ในปัจจุบันจนเสียโอกาสที่จะขยายธุรกิจการสอนออนไลน์ไปอย่างน่าเสียดาย
 3. การเรียนการสอนที่เป็นคอร์สสำเร็จรูป ทำให้ผู้เรียนที่มีข้อสงสัยหรือคำถามไม่สามารถถามผู้สอนได้โดยตรง เพราะวีดีโอที่อยู่ในเว็บ เป็นวีดีโอคอร์สออนไลน์ที่ผ่านการถ่ายทำและตัดต่อมาเรียบร้อยแล้ว ไม่ใช่การสอนสดๆที่ผู้เรียนสามารถถามคำถามที่สงสัยกับผู้สอนได้อย่างสะดวก

การสร้างคอร์สออนไลน์ใน Platform ของตัวเอง

ข้อดีคอร์สออนไลน์ใน Platform ของตัวเอง

 1. สามารถออกแบบเว็บไซต์ของคอร์สสอนออนไลน์ให้เป็นไปตามแบบที่ต้องการ เจ้าของเว็บสามารถกำหนดความต้องการและสิ่งที่อยากให้ผู้เรียนได้เห็นจากเว็บไซต์คอร์สออนไลน์ได้อย่างเต็มที่ ทำให้เว็บไซต์ของคุณมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ไม่เหมือนใคร
 2. ผู้เรียนสามารถให้ feedback ได้โดยตรง เมื่อผู้เรียนมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามใดๆเกี่ยวกับเนื้อหาก็สามารถถามกับผู้สอนได้จากช่องทางการติดต่อของเว็บไซต์ได้โดยตรงเช่นกัน
 3. มีความน่าเชื่อถือ การสร้างเว็บไซต์สำหรับสอนคอร์สออนไลน์เป็นของตนเองทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจและให้ความเชื่อถือต่อตัวผู้สอน

 ข้อเสียคอร์สออนไลน์ใน Platform ของตัวเอง

 1. การสร้างเว็บไซต์ของตนเองใช้เวลาในการทำค่อนข้างนานทั้งขั้นตอนการออกแบบ,การสร้างเว็บไซต์,การทดสอบระบบเว็บไซต์ว่าสามารถใช้งานได้ตามที่ออกแบบมาจริง หรือแม้แต่การใช้ CMS หรือโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ก็ต้องใช้เวลาในการปรับแต่งทั้งสิ้นเพื่อเว็บไซต์ทำงานได้ในแบบที่ต้องการ
 2. การสร้างเว็บไซต์ของตนเองนั้นหากเจ้าของเว็บไม่มีความรู้ในการสร้างเว็บด้วยตนเองก็ต้องจ้างมืออาชีพในการทำเว็บมาทำให้ ซึ่งบริษัทที่มีฝีมือดีหรือมีชื่อเสียงนั้นค่าจ้างก็จะค่อนข้างสูง และหากเว็บไซต์มีรายละเอียดค่อนข้างมากก็จะทำให้การสร้างเว็บใช้เวลานานและค่าจ้างสูง ยังไม่รวมถึงค่าจดโดเมนและค่าเช่า Host ที่ต้องจ่ายเป็นรายปีในแต่ละปีอีกด้วย
 3. ต้องแข่งขันกับเว็บไซต์ออนไลน์อื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้สอนที่ต้องการให้เว็บไซต์ของตนเองติดอันดับผลการค้นหาในตำแหน่งที่ดีๆต้องลงทุนทางด้านการปรับแต่งเว็บไซต์,การลงโฆษณาเพื่อโปรโมทเว็บไซต์ ซึ่งต้องลงทุนทั้งแรงและเวลาอีกไม่น้อย

แม้การสร้างแพลทฟอร์มคอร์สอนออนไลน์ของตัวเองจะมีความยากในระดับหนึ่ง แต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เราทำมันจะเป็นทรัพย์สินที่สามารถสร้างรายได้ให้เราอย่างต่อเนื่อง

ทั้ง 3 ช่องแพลทฟอร์มเป็นช่องทางที่เราสามารถที่จะนำความรู้ ความชำนาญ มาถ่ายทอดออกมาเป็นคอร์สสอนออนไลน์ทำรายได้ให้กับเราได้มากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับความน่าสนใจของเนื้อหา รูปแบบการนำเสนอ และ วิธีในการทำการตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ตาคุณแล้วหละครับที่จะสร้างคอร์สอนไลน์ถ่ายทอดความรู้ออกสู่ต้องตลาดออนไลน์

1.สำรวจทักษะความรู้ ความสามารถ ความชำนาญที่เรามี

2.กำหนดหัวข้อที่จะนำมาทำเป็นคอร์สสอน

3.วางกรอบเนื้อหา สารบัญที่จะสอน

4.สร้างสลิป สไลต์ ต่างๆ เพื่อประกอบการสอน

5.วางแผนเรื่องการทำการตลาด

6.เริ่มทำการถ่ายทำ VDO  และตัดต่อ

7.นำคอร์สเข้าสู่แพลทฟอร์มที่เราจะขาย

8.เริ่มทำการตลาด สร้างยอดขาย