แพลทฟอร์มเป็นช่องทางที่เราสามารถที่จะนำความรู้ ความชำนาญ มาถ่ายทอดออกมาเป็นคอร์สสอนออนไลน์ทำรายได้ให้กับเราได้มากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับความน่าสนใจของเนื้อหา

ความนิยมในการเรียนออนไลน์เป็นสิ่งที่เพิ่มมากขึ้นจากเมื่อก่อน จากเดิมนั้นที่คอร์สสอนออนไลน์ดีๆมักจะมีแต่ในเว็บของต่างประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบันนี้มีผู้สอนคอร์สออนไลน์ดีๆในไทยเริ่มมีการสร้างคอร์สของตนเองเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมองเห็นโอกาสว่าผู้เรียนมีความสนใจที่จะเพิ่มพูนความรู้ของตนเองและไม่สะดวกกับการเดินทางไปเรียนเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านเวลา ดังนั้นคอร์สออนไลน์จึงเป็นสิ่งที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ดี

การสร้างคอร์สออนไลน์นั้นสามารถทำได้หลายรูปแบบ ซึ่งในปัจจุบันนี้มีช่องทางการสร้างคอร์สออนไลน์ของตนเองในหลายแพลตฟอร์มด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น Facebook Group , การสร้างคอร์สออนไลน์ใน Platform ของตัวเอง สร้างเว็บตัวเอง และการสร้างคอร์สออนไลน์กับ Platform ทั่วไปอย่างเช่นเว็บ E-learning ออนไลน์สำเร็จรูป ซึ่งแต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปดังที่จะแสดงรายละเอียดให้เห็นได้ดังต่อไปนี้

การสร้างคอร์สออนไลน์ใน Facebook Group

ข้อดีสร้างคอร์สออนไลน์ใน Facebook Group

 1. Facebook Group สามารถจำกัดสมาชิกที่จะเข้าร่วมกลุ่มได้ ทำให้ผู้สอนสามารถเปิดรับเฉพาะคนที่มีความสนใจเรียนรู้ในเนื้อหาของคอร์สออนไลน์ที่จะสอนเท่านั้น ทำให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนสามารถเน้นถึงเนื้อหาสำคัญของคอร์สได้อย่างเต็มที่
 2. ผู้เรียนสามารถตั้งคำถามและระดมความคิดกันใน Facebook Group ได้โดยอิสระภายใต้ความสนใจในเรื่องเดียวกันกับผู้เรียนคนอื่นๆ ทำให้ได้รับผลลัพธ์จากการเรียนที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งผู้สอนยังสามารถให้คำปรึกษาและแนะนำได้อย่างเต็มที่ในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจหรือยังมีข้อสงสัย
 3. ผู้สอนสามารถกำหนดสถานะ Facebook Group ให้เหมาะสมตามความต้องการของหลักสูตรในการสอน อย่างเช่น คอร์สออนไลน์ที่มีเนื้อหาเฉพาะหรือเทคนิคขั้นสูงที่จะนำเสนอให้แก่ผู้เรียนที่จ่ายเงินเรียนเท่านั้น ก็สามารถสอนในกลุ่ม Facebook Group ลับที่ผู้สนใจเรียนต้องจ่ายเงินเรียนจึงจะมีสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาในกลุ่มที่ผู้สอนตั้งขึ้นมาได้
 4. สามารถสร้าง Facebook Group ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และขั้นตอนในการสร้างกลุ่มก็ทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก

ข้อเสียสร้างคอร์สออนไลน์ใน Facebook Group

 1. ผู้ใช้งาน Facebook ไม่มีใครเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มที่แท้จริง ทำให้มีความเสี่ยงอยู่ระดับหนึ่งในการใช้งาน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆในการใช้งานอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมากและไม่สามารถทำอะไรได้มากนัก โดยเฉพาะกลุ่มคอร์สออนไลน์ที่เปิดรับเฉพาะผู้เรียนที่จ่ายเงินเพื่อเข้ากลุ่ม หากวันไหนที่ระบบของ Facebook มีปัญหาหรือกลุ่มถูกปิดตัวขึ้นมาฉับพลันจากผู้ดูแลระบบของ Facebook ก็จะทำให้ได้รับผลกระทบอย่างหนัก
 2. การจัดรูปแบบเนื้อหาของกลุ่มทำได้ยาก เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มจะมีการโพสท์เนื้อหาหรือข้อความรวมถึง comment ต่างๆจำนวนมากทำให้เนื้อหาไม่ปะติดปะต่อกัน ทำให้การค้นหาข้อมูลหรือเนื้อหาที่น่าสนใจทำได้ยาก

การสร้างคอร์สออนไลน์ใน E-learning ออนไลน์สำเร็จรูป

ข้อดีสร้างคอร์สออนไลน์ใน E-learning ออนไลน์สำเร็จรูป

 1. มีความน่าเชื่อถือสูง เนื่องจากมีคอร์สออนไลน์ที่สอนโดยผู้สอนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในแต่ละสายอาชีพ ทำให้เว็บ E-learning สำเร็จรูป มีความน่าเชื่อถือในสายตาผู้เรียนเนื่องมาจากคุณภาพและชื่อเสียงของผู้สอน
 2. สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้เป็นจำนวนมาก เพียงแค่สร้างคอร์สสอนขึ้นมา 1 คอร์สก็สามารถเข้าถึงผู้เรียนจำนวนมากที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 3. สร้างรายได้โดยไม่จำกัดจากกาสร้างคอร์สสอนเพียงครั้งเดียว ต่อเนื่องมาจากข้อที่แล้วที่กล่าวว่าคอร์สออนไลน์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาได้ตลอดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ ดังนั้นหากคุณสร้างสรรค์คอร์สดีๆก็จะทำให้ผู้เรียนมีการบอกต่อและมีคนเข้ามาเรียนคอร์สของคุณมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะทำให้รายได้ของคุณเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆตามไปด้วยอย่างไม่จำกัด
 4. มีทีมงานคอยให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือในการผลิตวีดีโอสำหรับเผยแพร่เนื้อหาคอร์สออนไลน์ของคุณ พร้อมทั้งยังช่วยออกแบบกราฟิกและแบนเนอร์ให้อีกด้วยถ้าคุณต้องการ

ข้อเสียสร้างคอร์สออนไลน์ใน E-learning ออนไลน์สำเร็จรูป

 1. ต้องแบ่งส่วนแบ่งรายได้ให้กับ Platform ผู้สอนไม่ได้รับรายได้อย่างเต็มๆเหมือนกับการเปิดใน Platform ของตนเอง
 2. ผู้สอนคอร์สออนไลน์อาจไม่ทราบข้อมูลและความสนใจที่แท้จริงของผู้เรียน เพราะเป็นการสอนที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง ผู้เรียนอาจมีความสนใจในเนื้อหาบางอย่างและต้องการเรียนรู้ให้ลึกขึ้นแต่ไม่สามารถบอกผู้สอนได้โดยตรง ทำให้ผู้สอนไม่สามารถต่อยอดในสิ่งที่ผู้เรียนสนได้จ ผู้สอนคอร์สออนไลน์ที่มีความรู้หลายอย่างอาจมองไม่เห็นโอกาสที่จะขยายเนื้อหาคอร์สออนไลน์ที่น่าสนใจอื่นๆทั้งที่ผู้เรียนมีความต้องการไม่แพ้คอร์สที่สอนอยู่ในปัจจุบันจนเสียโอกาสที่จะขยายธุรกิจการสอนออนไลน์ไปอย่างน่าเสียดาย
 3. การเรียนการสอนที่เป็นคอร์สสำเร็จรูป ทำให้ผู้เรียนที่มีข้อสงสัยหรือคำถามไม่สามารถถามผู้สอนได้โดยตรง เพราะวีดีโอที่อยู่ในเว็บ เป็นวีดีโอคอร์สออนไลน์ที่ผ่านการถ่ายทำและตัดต่อมาเรียบร้อยแล้ว ไม่ใช่การสอนสดๆที่ผู้เรียนสามารถถามคำถามที่สงสัยกับผู้สอนได้อย่างสะดวก

การสร้างคอร์สออนไลน์ใน Platform ของตัวเอง

ข้อดีคอร์สออนไลน์ใน Platform ของตัวเอง

 1. สามารถออกแบบเว็บไซต์ของคอร์สสอนออนไลน์ให้เป็นไปตามแบบที่ต้องการ เจ้าของเว็บสามารถกำหนดความต้องการและสิ่งที่อยากให้ผู้เรียนได้เห็นจากเว็บไซต์คอร์สออนไลน์ได้อย่างเต็มที่ ทำให้เว็บไซต์ของคุณมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ไม่เหมือนใคร
 2. ผู้เรียนสามารถให้ feedback ได้โดยตรง เมื่อผู้เรียนมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามใดๆเกี่ยวกับเนื้อหาก็สามารถถามกับผู้สอนได้จากช่องทางการติดต่อของเว็บไซต์ได้โดยตรงเช่นกัน
 3. มีความน่าเชื่อถือ การสร้างเว็บไซต์สำหรับสอนคอร์สออนไลน์เป็นของตนเองทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจและให้ความเชื่อถือต่อตัวผู้สอน

 ข้อเสียคอร์สออนไลน์ใน Platform ของตัวเอง

 1. การสร้างเว็บไซต์ของตนเองใช้เวลาในการทำค่อนข้างนานทั้งขั้นตอนการออกแบบ,การสร้างเว็บไซต์,การทดสอบระบบเว็บไซต์ว่าสามารถใช้งานได้ตามที่ออกแบบมาจริง หรือแม้แต่การใช้ CMS หรือโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ก็ต้องใช้เวลาในการปรับแต่งทั้งสิ้นเพื่อเว็บไซต์ทำงานได้ในแบบที่ต้องการ
 2. การสร้างเว็บไซต์ของตนเองนั้นหากเจ้าของเว็บไม่มีความรู้ในการสร้างเว็บด้วยตนเองก็ต้องจ้างมืออาชีพในการทำเว็บมาทำให้ ซึ่งบริษัทที่มีฝีมือดีหรือมีชื่อเสียงนั้นค่าจ้างก็จะค่อนข้างสูง และหากเว็บไซต์มีรายละเอียดค่อนข้างมากก็จะทำให้การสร้างเว็บใช้เวลานานและค่าจ้างสูง ยังไม่รวมถึงค่าจดโดเมนและค่าเช่า Host ที่ต้องจ่ายเป็นรายปีในแต่ละปีอีกด้วย
 3. ต้องแข่งขันกับเว็บไซต์ออนไลน์อื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้สอนที่ต้องการให้เว็บไซต์ของตนเองติดอันดับผลการค้นหาในตำแหน่งที่ดีๆต้องลงทุนทางด้านการปรับแต่งเว็บไซต์,การลงโฆษณาเพื่อโปรโมทเว็บไซต์ ซึ่งต้องลงทุนทั้งแรงและเวลาอีกไม่น้อย

แม้การสร้างแพลทฟอร์มคอร์สอนออนไลน์ของตัวเองจะมีความยากในระดับหนึ่ง แต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เราทำมันจะเป็นทรัพย์สินที่สามารถสร้างรายได้ให้เราอย่างต่อเนื่อง

ทั้ง 3 ช่องแพลทฟอร์มเป็นช่องทางที่เราสามารถที่จะนำความรู้ ความชำนาญ มาถ่ายทอดออกมาเป็นคอร์สสอนออนไลน์ทำรายได้ให้กับเราได้มากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับความน่าสนใจของเนื้อหา รูปแบบการนำเสนอ และ วิธีในการทำการตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ตาคุณแล้วหละครับที่จะสร้างคอร์สอนไลน์ถ่ายทอดความรู้ออกสู่ต้องตลาดออนไลน์

1.สำรวจทักษะความรู้ ความสามารถ ความชำนาญที่เรามี

2.กำหนดหัวข้อที่จะนำมาทำเป็นคอร์สสอน

3.วางกรอบเนื้อหา สารบัญที่จะสอน

4.สร้างสลิป สไลต์ ต่างๆ เพื่อประกอบการสอน

5.วางแผนเรื่องการทำการตลาด

6.เริ่มทำการถ่ายทำ VDO  และตัดต่อ

7.นำคอร์สเข้าสู่แพลทฟอร์มที่เราจะขาย

8.เริ่มทำการตลาด สร้างยอดขาย

สำหรับท่านที่ต้องการสร้างแพลทฟอร์มคอร์สสอนออนไลน์เป็นของตัวเองทำอย่างไร ?

ผมมีคอร์สออนไลน์แนะนำให้ครับ สำหรับท่านที่ต้องการสร้างแพลทฟอร์มของตัวเอง ซึ่งเป็นคอร์สออนไลน์ที่ลงรายละเอียดวิธีการทำทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผน ไปจนถึงการลงมือทำ รวมทั้งการทำการตลาดเพื่อให้ขายสินค้าได้

คอร์สออนไลน์ Expert Business Empire ปั้นธุรกิจสอนผ่านอินเตอร์เน็ตอย่างไรให้ได้ล้าน สินค้าขายดี
จะดีแค่ไหนหากผู้ประกอบอาชีพ ครู โค้ช ติวเตอร์ วิทยากร ฯลฯ สามารถนำความรู้ในตัวของเขามา ‘แพกเกจ’ เป็นสินค้าและนำไปสอนคนทั่วประเทศ สอนผู้คนจำนวนมากได้พร้อมกันตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง โดยที่ไม่ต้องเดินทางออกไปสอนเองอีกต่อไป

ราคาเต็ม ฿ 6000
โปรโมชั่นเดือนนี้ รหัสส่วนลด tkee ฿ 2490

#บทที่หัวข้อความยาว (นาที)
บทที่ 1 Expert Business Fundamental
1บทที่ 1 ตอนที่ 1เจาะอาณาจักร Expert เงินล้าน Passive income ทำอย่างไร29.41
2บทที่ 1 ตอนที่ 2ไม่ต้องมีความรู้ก็สอนได้! ไขความลับขายความรู้อย่างไรถ้าไม่ใช่กูรู18.11
3บทที่ 1 ตอนที่ 3เจาะลึก Information Products แต่ละประเภท พร้อมต้นทุน กำไร และช่องทางขาย23.21
4บทที่ 1 ตอนที่ 4วิธีจัดการเนื้อหาให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด18.11
บทที่ 2 Marketing Your Business Online
5บทที่ 2 ตอนที่ 1กลยุทธ์ Branding กับธุรกิจ Expert11.50
6บทที่ 2 ตอนที่ 2วิธีทำ Content Marketing สร้างฐาน ‘ว่าที่ผู้ซื้อ’ มารอตั้งแต่ยังไม่มีสินค้า9.54
7บทที่ 2 ตอนที่ 3วิธีวางกลยุทธ์การตลาดเปิดตัวสินค้าให้ขายดีตั้งแต่วันแรก34.10
8บทที่ 2 ตอนที่ 4วิธีทำ โฆษณา Facebook แบบ Re-Targeting Ads27.57
บทที่ 3 Building Your Expert Business Empire
9บทที่ 3 ตอนที่ 1พิมพ์เขียว สร้างเครื่องจักรทำเงินจากการสอนออนไลน์11.48
10บทที่ 3 ตอนที่ 2วิธีใช้โปรแกรม Teachable เพื่อสร้างโรงเรียนออนไลน์ใน 30 นาที22.49
11บทที่ 3 ตอนที่ 3วิธีใช้โปรแกรม WordPress เพื่อสร้างเว็บไซต์ใน 30 นาที35.55
12บทที่ 3 ตอนที่ 4วิธีใช้โปรแกรม Member Mouse เพื่อสร้างระบบสมาชิกแบบพรีเมี่ยมบนเว็บไซต์คุณ31.55
13บทที่ 3 ตอนที่ 5วิธีใช้โปรแกรม LearnDash ปรับแต่งห้องเรียนออนไลน์ให้ดูดี14.03
14บทที่ 3 ตอนที่ 6วิธีใช้โปรแกรม WordPress และ Visual Composer สร้างหน้า Product Page24.22
15บทที่ 3 ตอนที่ 7วิธีใช้โปรแกรม Thrive Achitect สร้างหน้า Landing Page/ Sales Page38.46
16บทที่ 3 ตอนที่ 8การวางระบบ ชำระเงินออนไลน์ และการเพิ่ม User เข้าระบบ26.00
17บทที่ 3 ตอนที่ 9วิธีใช้โปรแกรม WonderShare Filmora ตัดต่อวีดีโอง่าย ๆ ใน 30 นาที23.54
18บทที่ 4กรณีศึกษานักธุรกิจ E-Learning ทำเงินออนไลน์รายได้ทะลุล้าน21.12
ความยาวรวม (ประมาณ 7 ชั่วโมง)419.99

 

ราคาเต็ม ฿ 6000
โปรโมชั่นเดือนนี้ รหัสส่วนลด tkee ฿ 2490

แจ้งชำระเงิน

เพิ่มเพื่อน