Back To Basic สูงสุดคืนสู่สามัญ จากปุ๋ยอินทรีย์ ขี้วัวขี้ควาย ทำเป็นปุ๋ย ปุ๋ยเคมี ยาฉีดศัตรูพืช จากเลี้ยงหมูไก่ ให้กินอาหารตามธรรมชาติ สู่ระบบฟาร์มมีสารเร่งเนื้อแดง เร่งไข่ ฯ ทุกสิ่งอย่างกำลังจะกลับไปที่เดิม

วันนี้โลกหมุนกลับมาหา “ธรรมชาติ” เพราะเข้าใจแล้วว่า “เคมี” ในวันนั้นมันส่งผลร้ายกับชีวิตใน “วันนี้”

แนวโน้มธุรกิจเพื่อคนรักสุขภาพ จึงเป็น “ตลาด” ที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ

ผัก ผลไม้ ก็ต้องเป็นประเภท Organic ทุกขั้นตอนการผลิตต้องปลอดสารเคมี ไล่มาตั้งแต่ดิน ปุ๋ย วิธีกำจัดแมลงศัตรูพืช ก็ใช้วิธีธรรมชาติทั้งหมด

ไม่มีเร่งโต เร่งดอก เร่งเนื้อ !! ทุกอย่างต้อง Clean

ไม่เพียงแต่ “อาหารสด” ที่มุ่งเน้นไปสู่ธรรมชาติ

อาหารเสริม เพื่อทดแทน ส่วนที่เราขาด หรือ กำจัดส่วนที่เราเกิน

ก็มุ่งเน้น “สารสกัดธรรมชาติ” มากยิ่งขึ้น

พืช ผัก ผลไม้ สมุนไพรไทย สมุนไพรเทศ จะถูกขุดขึ้นมา วิจัยกันอย่างจริงจังมากขึ้น

เรียกได้ว่าตลาด “สุขภาพ” ใครจับได้ ธุรกิจไปได้ดีอย่างแน่นอน

นอกจากอาหาร แล้ว ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ “สุขภาพ” ก็จะเติบโต

Fitness เอย !!  ที่ปรึกษาการออกกำลังกาย ครูฝึกโยคะ โค้ชออกแบบอาหารเสริมส่วนบุคคล ฯ

มุมมองผมสำหรับคนที่จะจับตลาดนี้ หรือทำธุรกิจอื่น ๆ ที่ยังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ “สุขภาพ” อยากให้ลองนำ “กิมมิค” อะไรเล็ก ๆ เข้าไปเสริมให้กับธุรกิจของแต่ละท่าน เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ด้าน “สุขภาพ” ที่ผู้บริโภค สินค้าเราจะได้รับนะครับ

อย่างเช่น

“เว็บ TAOKAEMAI.COM อาหารสมองเพื่อสุขภาพชีวิต”

>>>>> คิดไปได้