หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังเจอปัญหาเงินขาดมือ ขาดสภาพคล่อง ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ หรือเจ้าของธุรกิจ ห้างร้าน วันนี้เรามีทางออกมาแนะนำ  ที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับคุณ นั่นคือ สินเชื่อส่วนบุคคล Personal loan

ปัญหาสภาพเศรษฐกิจ และธุรกิจ

ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจำ เจ้าของธุรกิจ  ด้วยสภาพปัญหาเศรษฐกิจแบบนี้ คงต้องเจอปัญหาเงินขาดมือ ขาดสภาพคล่องกันถ้วนหน้า ไหนจะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากราคาสินค้าที่ถีบตัวสูงขึ้น ซึ่งมันสวนทางกับรายได้ที่คงที่ ไม่กระดิกไปไหนเลย ยิ่งถ้ามีภาระหนี้สินที่จะต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้ว ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ หากใครมีปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินจึงมีผลต่อการใช้ชีวิต และมองเห็นปัญหาที่จะยุ่งยากในอนาคตหากไม่รีบแก้ไขและหาทางออก

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังเจอปัญหาเงินขาดมือ ขาดสภาพคล่อง ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ หรือเจ้าของธุรกิจ ห้างร้าน วันนี้เรามีทางออกมาแนะนำ  ที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับคุณ นั่นคือ สินเชื่อส่วนบุคคล Personal loan หากใช้เป็นและรู้จักวิธีใช้อย่างถูกต้อง มีวินัยในการใช้ มันก็จะช่วยให้ลดปัญหาเงินขาดมือ แก้ไขปัญหาขาดสภาพคล่องได้

สินเชื่อส่วนบุคคล Personal loan คืออะไร

สินเชื่อส่วนบุคคล Personal loan เป็นสินเชื่อที่ทางธนาคารหรือสถาบันทางการเงินให้กับบุคคลทั่วไป  หรือจะเรียกง่ายว่าสินเชื่ออเนกประสงค์ เพราะไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอสินเชื่อ  การอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับรายได้ และสถาบันทางการเงินจะอนุมัติสินเชื่อได้ไม่เกินห้าเท่าของรายได้ ที่เราเห็นกันชัดๆ ก็คือ สินเชื่อบัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อพร้อมใช้ นั่นเอง

Personal loan เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินได้อย่างไร

สินเชื่อบุคคล ซิตี้

สินเชื่อส่วนบุคคล Personal loan หากรู้จักใช้ ก็จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการได้

1 หากคุณจำเป็นที่จะต้องใช้เงินก้อนในระยะเวลาสั้นๆ

สินเชื่อส่วนบุคคล Personal loan ก็เหมาะกับคุณ เพราะสินเชื่อส่วนบุคลจะกำหนดระยะเวลาส่งคืน และยอดเงินขั้นต่ำมาให้ หากมีวินัยจ่ายตรงตามสัญญาก็จะเป็นการสร้างเครดิตให้กับคุณด้วย ถ้าอยากหมดเร็ว และลดดอกเบี้ยที่จะต้องเสียไป ก็จ่ายมากกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ก็จะยิ่งสร้างเครดิตให้กับคุณในอนาคต

2  เมื่อเทียบกับบัตรเครดิต

สินเชื่อส่วนบุคคลถือว่าดอกเบี้ยน้อยกว่า  และเลือกระยะเวลาในการผ่อนนานขึ้นได้ เพื่อลดสภาพการชักหน้าไม่ถึงหลัง หากเดือนไหนมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น ก็สามารถจ่ายยอดขั้นต่ำได้ ไม่เสียเครดิตทางการเงิน และยังให้มีสภาพคล่อง ในช่วงเวลาที่มีปัญหา

3 สินเชื่อส่วนบุคคลมีระยะเวลาการกู้ชัดเจน

ผ่อนกี่เดือน เดือนละเท่าไหร่ ใช้เวลากี่ปี ทำให้เราสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินล่วงหน้าได้ และบริหารจัดการเงินได้ว่าจะจ่ายแค่ไหน จะจ่ายหมดเมื่อไหร่ เราสามารถคำนวณล่วงหน้าได้เลย

มีข้อแนะนำเพิ่มเติมว่า ถ้าอยากจะจ่ายหมดเร็ว ลดดอกเบี้ยให้น้อยลง  ควรจ่ายมากกว่ายอดขั้นต่ำที่ทางสถาบันการเงินแจ้งมา เช่น ยอดขั้นต่ำที่ต้องชำระคือ 1,500 บาท/เดือน หากคุณจ่ายมากกว่า 1,500 บาท เช่น 2,000 บาท  เงินส่วนเกิน 500 บาท จะไหลไปชำระเงินต้นทั้งหมด ซึ่งทำให้ลดดอกเบี้ยในการจ่ายเดือนต่อไป

หลักเกณฑ์การเลือกกู้สินเชื่อสินเชื่อส่วนบุคคลเบื้องต้น

ในการขอสินเชื่อส่วนบุคคล แต่ละสถาบันทางการเงิน ก็จะมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่แตกต่างกัน แต่ก็ถือว่ามีหลักเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกัน ถ้าอยากให้ชัดเจนคงต้องเข้าไปสอบถามที่สถาบันทางการเงินเอง หรือเข้าเช็คที่เว็บไซต์ของสถาบันการเงินนั้น ก็จะทำให้เราทราบคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เบื้องต้น ว่าเรามีคุณสมบัติสามารถกู้ได้หรือไม่

หากใครกำลังคิดจะกู้สินเชื่อส่วนบุคคล จะมีหลักเกณฑ์เบื้องต้น ดังนี้

1 สัญชาติไทย

2 อายุ 20 ปีขึ้นไป (บางธนาคาร 21 ปี บางธนาคาร 22 ปี)

3 รายได้

กรณีเป็นพนักงานประจำ ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้น บางธนาคารก็จะกำหนดที่ 20,000 บาทขึ้นไป  และมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

กรณีผู้ประกอบการ  ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และต้องประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

4  มีช่องทางการติดต่อที่สะดวก มีเบอร์พื้นฐานที่ทำงาน หรือเบอร์พื้นฐานสถานประกอบการ

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับบุคคลทั่วไป

1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2 สำเนาทะเบียนบ้าน

3 สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน

4 กรณีไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือน ให้ใช้สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

5 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับเจ้าของธุรกิจ

1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2 สำเนาทะเบียนบ้าน

3 สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อบัญชีตรงกับผู้กู้

4 สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับกรองการจดทะเบียน (หจก.)

5 สำเนาเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

6 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

ถึงแม้ว่าสินเชื่อส่วนบุคคล Personal loan จะมีข้อดี ที่ช่วยแก้ปัญหาขาดสภาพคล่องให้กับเราได้ แต่ก็มีข้อจำกัดอยู่ที่วงเงินจะได้มากสูงเท่าเงินกู้อื่นๆ เพราะทางสถาบันการเงินจะอนุมัติได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ หากต้องการเงินก้อนใหญ่ สินเชื่อบุคคลอาจจะไม่ตอบโจทย์

และการกู้สินเชื่อส่วนบุคคล Personal loan กำหนดระยะเวลา และยอดชำระที่แน่นอน เป็นประจำทุกเดือน ผู้กู้จำเป็นต้องมีวินัยทางการเงิน ชำระให้ครบและทันเวลาในทุกๆเดือน หากล่าช้า หรือไม่ชำระ ก็จะทำให้เสียประวัติทางการเงิน ซึ่งมีผลทำให้ไม่สามารถกู้สินเชื่ออื่นๆได้ หากถึงเวลาจำเป็นต้องใช้เงินอีกในอนาคตจะทำให้ลำบาก ไม่มีช่องทางกู้สินเชื่อในระบบ ซึ่งอาจทำให้ต้องไปกู้นอกระบบแทน ส่งผลเสียในระยะยาว และปัญหาใหญ่ตามมา

ดังนั้น หากเงินขาดมือ ขาดสภาพคล่อง  ใช้สินเชื่อส่วนบุคคลให้เป็นประโยชน์ และมีวินัยทางการเงิน ก็จะทำให้ปัญหาขาดสภาพคล่อง เป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น