ความไม่ประมาทย่อมส่งผลดีต่อชีวิต เรานำหลักโหรามาประยุกต์ใช้กับชีวิต การทำธุรกิจ ไว้บ้างมันก็ไม่เสียหาย และน่าจะดีกว่าเราวางแผนชีวิต วางแผนธุรกิจ โดยที่ไม่ได้มีปัจจัยใด ๆ มาพิจารณาเลย

หลายคนเชื่อว่าเบื้องหลังความสำเร็จ มักจะมีเคล็ดลับดีๆอยู่เสมอ บางครั้งก็ง่ายเกินจะเชื่อ บางครั้งก็ยากเกินจะคาดเดา เมื่อนำเคล็ดลับเหล่านั้นมาใช้ ทำไมถึงได้ผลเฉพาะบางคน นั่นอาจเป็นเพราะขาดองค์ประกอบอื่นๆ อีกทั้งมุมมอง และความเชื่อที่มีต่อสิ่งนั้น หนึ่งในศาสตร์ความเชื่อที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานนั้นคือโหราศาสตร์ แม้จะเป็นศาสตร์ที่ยากจะพิสูจน์ แต่ก็ยากที่จะปฏิเสธว่าเป็นอีกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อชีวิต ในส่วนของธุรกิจนั้นสามารถนำศาสตร์นี้มาปรับใช้ได้อย่างไรกัน

ทำไมโหราศาสตร์จึงมีผลกับเรื่องการทำธุรกิจ

โหราศาสตร์ ศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องอิทธิพลของดวงดาว ตั้งอยู่บนรากฐานของสถิติศาสตร์ และดาราศาสตร์  มีการพยากรณ์อนาคต จากพื้นฐานการเคลื่อนที่ของดวงดาว มาเทียบกับหลักสถิติศาสตร์ที่มีการเก็บรวบรวมมาเป็นพันปี

 • ดวงดาว : ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับดวงดาวมีมาตั้งแต่โบราณกาล ตั้งแต่การเฝ้าสังเกตและจดจำตำแหน่งของดวงดาว จนถึงยุคที่มีภาษาเขียนจึงได้จดบันทึกไว้ รวมถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆ เช่น ภัยพิบัติ เหตุการณ์บ้านเมือง เมื่อประมวลเหตุการณ์ต่างๆควบคู่กับการโคจรของดาว ถูกนำมาเชื่อมโยงกันกลายเป็นสถิติ
 • สถิติ : เป็นข้อมูลที่รวบรวมไว้สำหรับเปรียบเทียบหรืออ้างอิง ส่วนสถิติศาสตร์คือการนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม แล้วนำมาวิเคราะห์ ซึ่งโหราศาสตร์นั้นกำเนิดมาจากข้อมูลและสถิติ แต่ไม่ถือว่าเป็นวิชาแห่งสถิติ
 • วิทยาศาสตร์ : ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการสังเกตเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในธรรมชาติ ที่ผ่านกระบวนการค้นคว้า โดยมีเหตุผลและสามารถพิสูจน์ได้ แม้จะเริ่มต้นจากการสังเกต ทดลอง บันทึก แต่ในส่วนของโหราศาสตร์นั้นไม่มีกรอบการใช้งานที่ชัดเจน

แม้จะมองว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแก่การเข้าใจ เหตุใดโหราศาสตร์จึงมีผลกับการทำธุรกิจ ลองดูตัวอย่างการที่ขงเบ้งดูฤกษ์ยามในการโจมตีเผาทัพเรือโจโฉ โดยอาศัยกระแสลมที่เปลี่ยนทิศ นั่นเพราะขงเบ้งเคยทำกสิกรรมมาก่อน จึงมองออกว่าสภาพอากาศที่กำลังเกิดขึ้นคืออะไร  แต่การคาดการณ์วันที่เกิดเหตุได้อย่างแม่นยำนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการดูดวงดาว ซึ่งล้วนมาจากการสังเกต ดั่งคำที่ว่า

“โบราณสอนไว้ ฤกษ์ยามนั้นสำคัญยิ่ง ใครทำนายได้ย่อมชนะ” ด้วยเหตุนี้โหราศาสตร์จึงเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่นิยมนำมาปรับใช้กับธุรกิจ

เรานำโหราศาสตร์มาปรับใช้กับธุรกิจและชีวิตได้อย่างไร

การนำหลักโหราศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจนั้น ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถช่วยให้การทำธุรกิจประสบความสำเร็จราบรื่นไร้อุปสรรคไปได้ตลอด ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก แต่สามารถกำหนดทิศทางให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ได้ แล้วสามารถนำมาปรับใช้กับเรื่องใดได้บ้าง

 • พื้นดวง

เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนและเหตุการณ์ต่างๆที่ต้องพบเจอในแต่ละช่วงเวลา

เป็นแผนผังที่แสดงถึงศักยภาพและพรสวรรค์ของบุคคล

ทำให้รู้จักตัวตน สามารถดึงเอาศักยภาพออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่

การวิเคราะห์พื้นดวงนั้น คล้ายกับการทำ SWOT ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์สำหรับการประกอบธุรกิจ ช่วยกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก

 • ดาวจร

โดยปกติพื้นดวงถูกกำหนดด้วยดวงดาว การที่ดาวจรเข้ามา หมายถึงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในแง่ของการทำงานนั้นคือการมองเห็นวิสัยทัศน์ เป็นการมองภาพในอนาคต มีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อช่วยกำหนดทิศทาง หากมีเหตุที่ไม่เป็นไปตามแผนก็สามารถตั้งรับได้ทัน และช่วยแก้สถานการณ์ให้กลับเข้าสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ถึงแม้วิธีการจะเปลี่ยน แต่เป้าหมายเปลี่ยนไม่ควรเปลี่ยน

 • ปิดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง

ในส่วนของบุคคลนั้น บ่งบอกได้ถึงศักยภาพ ในส่วนของธุรกิจนำมาปรับใช้เพื่อเสริมศักยภาพให้องค์กรแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนใดก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ หากรู้จักเรียนรู้และพัฒนา

จุดอ่อนเป็นข้อเสียเปรียบจากปัจจัยภายใน ต้องหาทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อป้องกันการเสียโอกาสและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

จุดแข็งถือเป็นข้อได้เปรียบ มีความโดดเด่นแตกต่างกันไป สามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด รวมถึงพัฒนาในส่วนนี้ให้มากขึ้น

 • การบริหารงานลูกน้อง

เรื่องคนถือเป็นปัญหาใหญ่ การสร้างทีมงานเป็นส่วนสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ หากเลือกคนที่ไม่ใช่ คนที่ไม่เหมาะกับงาน อาจเกิดความขัดแย้งขึ้น ผู้นำที่ดีย่อมมองเห็นศักยภาพในตัวลูกน้องแต่ละคนได้ โหราศาสตร์ช่วยบอกถึงทักษะในแต่ละบุคคล รวมถึงความถนัดที่ซ่อนอยู่ ช่วยให้วางตำแหน่งในการทำงานได้อย่างถูกต้อง นำมาซึ่งความสำเร็จของธุรกิจ

 • การเจรจาต่อรองธุรกิจ

การทำธุรกิจหลีกเลี่ยงไม่ได้คือการเจรจาต่อรอง เพื่อที่จะก้ามข้ามขีดจำกัดและสามารถพัฒนาไปอีกขั้น นอกจากการวางแผนเตรียมตัว ผู้ที่เจรจาต้องมีความฉลาดทางความคิด มีความน่าเชื่อถือ ไม่ใช่ว่าจะส่งใครไปเจรจาก็ได้ นอกจากนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ส่วนบุคคลอีกด้วย

 • การเลือกหุ้นส่วนมาร่วมงาน

หุ้นส่วนมีสถานะมากกว่าการเป็นเจ้านายกับลูกน้อง การเลือกหุ้นส่วนจึงมีความสำคัญมาก ก่อนอื่นต้องรู้ถึงความถนัดของตนเอง และเลือกผู้ที่สามารถเติมเต็มในสิ่งที่ขาด เหมือนกับการทำศึกที่ต้องมีทั้งฝ่ายบู๊และบุ๋น ในทางโหราศาสตร์จะมีเรื่องความสัมพันธ์ของธาตุเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ

 • วันเวลาที่เหมาะสม

จังหวะและช่วงเวลาที่ใช่เป็นสิ่งที่สำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจ การกำหนดวันเวลาที่เหมาะสมนั่นหมายถึงการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า โดยมีหมายกำหนดการณ์  ถือเป็นแรงกระตุ้นให้สิ่งที่ริเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นการวิเคราะห์โดยใช้หลักโหราศาสตร์ มีบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งที่ใช้ศาสตร์นี้ รวมถึงเรื่องของโหงวเฮ้ง และฮวงจุ้ย เช่นการดูโหงวเฮ้งก่อนรับเข้าทำงาน การเปิดสำนักงานที่อาศัยฤกษ์ยาม ไม่ว่าขนาดของธุรกิจจะเล็กหรือใหญ่ ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ศาสตร์โหราอยู่ใกล้ตัวเรา เพียงแต่เราเท่านั้นจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเรามากน้อยขนาดไหนเท่านั้นเอง

ประยุกต์ใช้ PDCA  (Plan-Do-Check-Act) กับการใช้โหราศาสตร์

                PDCA เป็นวงจรการบริหารงานคุณภาพ ประกอบด้วย Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การดำเนินการให้เหมาะสม) ที่ประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่อง แล้วโหราศาสตร์นำมาใช้กับเรื่องนี้ได้อย่างไร

 • ควรวางแผนธุรกิจไปทิศทางไหน

การวางแผนก่อนปฏิบัติงานช่วยให้เกิดความพร้อม ต้องครอบคลุมสิ่งที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งใหม่ เช่น การตลาด ด้านทรัพยากร สถานที่ ความพร้อมของบุคลากร เพื่อให้การประเมินผลที่ได้เป็นระบบ ซึ่งเหมือนกับการพยากรณ์อนาคต เป็นการเตรียมการณ์ที่ทราบถึงอุปสรรคล่วงหน้า ทำให้เกิดความราบรื่น และเป็นส่วนช่วยให้การวางแผนมีทิศทางชัดเจนขึ้น

 • อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ

จากการคาดการณ์ต่างๆ รวมถึงการรับรู้ถึงจุดด้อยและจุดแข็ง เมื่อมองย้อนไปทำให้เห็นภาพว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้น ต้องทำอย่างไรเพื่อยุติปัญหาเดิมซ้ำๆ และสามารถก้าวผ่านอุปสรรคเดิมเป็นการเพิ่มขีดความสามารถขึ้นอีกระดับ

 • ประเมินผลทางธุรกิจเทียบกับโหราศาสตร์

ขั้นตอนของการตรวจสอบเป็นสิ่งที่ทำให้ทราบว่าการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เช่นเดียวกับโหราศาสตร์ที่มีการประเมินผลภายหลังเหตุการณ์ว่าสอดคล้องกับการพยากรณ์ก่อนหน้าหรือไม่

 • ปรับปรุงธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงาน และหลักสถิติโหราศาสตร์

การพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบทำให้ทราบว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ หากเป็นไปตามแผนควรดูเป็นแนวทางและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีก แต่หากไม่เป็นตามแผนควรหาแนวทางในการปรับปรุง ทางด้านโหราศาสตร์มีเรื่องของสถิติเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นเรื่องของความเข้าใจ วิเคราะห์ และทำนาย  หากอ้างอิงตามหลักสถิติพบว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นจะส่งผลอย่างไรต่ออนาคต

การจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและเติบโตนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างประกอบกัน โหราศาสตร์เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน ซึ่งเคล็ดลับของความสำเร็จคือ “ถูกคน ถูกที่ ถูกเวลา” แก่นแท้อยู่ที่การวิเคราะห์และตีความ ถือเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือความมุ่งมั่นและพยายามที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย ต่อให้อิทธิพลดวงดาวช่วยเกื้อหนุนแค่ไหน แต่หากไม่ยอมลงมือทำ ความสำเร็จนั้นคงไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ปรึกษาปัญหาธุรกิจ วางแผนชีวิตตามหลักโหราศาสตร์กับ อาจารย์ทัสดา  shevadee.com

อาจารย์ ทัสดา    ศาสตร์โหรา  จบการศึกษาชั้นปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ จบทางด้าน บริหาร ปริญญาโท MBA Advanced Program บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีประสบการการทำงานใน สายงานด้าน HR  บริหารหนี้ บริหารคดี  พัฒนาธุรกิจ SMEs  และ Startup ของสถาบันการเงินร่วม 20 ปี ก่อนลาออกมาเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ โดยการใช้หลักโหราศาสตร์มาประยุกต์ แนะนำให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ในการวางแผนชีวิต วางแผนธุรกิจ

ย้อนอดีต กลับไป อาจารย์ ทัสดา    ได้เริ่มศึกษาหาความรู้จากสถาบันสอนด้านโหราศาสตร์ จนจบประกาศนียบัตรตั้งแต่ปี พ.ศ ๒๕๕๒ รวม ๕ วิชา

 • วิชาโหราศาสตร์ไทยชั้นสูง
 • วิชาโหราศาสตร์ไทยชั้นต้น
 • วิชารหัสไขชีวิต
 • วิชาไพ่ญาณนพเคราะห์
 • วิชาโหราศาสตร์พม่าชั้นต้น

มีประสบการณ์พยากรณ์ ดูดวง พร้อมให้คำปรึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา วางแผนชีวิต ธุรกิจ ด้วยประสบการณ์กว่า 8 ปี จึงทำให้ตั้งใจที่จะทำเวปไซต์ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางที่จะทำให์ได้รู้จักกับท่านในวงกว้างมากยิ่งขึ้นผ่านเว็บไซต์ SHEVADEE.COM ด้วยแนวคิด “ดูดวงให้ชีวิตดี” (Astrology for prosperity) จากความตั้งใจว่าต้องการช่วยให้ผู้ที่ดูดวงและได้รับคำแนะนำไปแล้วจะทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น และ ประสบความสำเร็จได้ อาจารย์ดูดวงทางโทรศัพท์ เพราะทำให้ลูกค้าไม่เสียเวลาเดินทาง ได้รู้คำตอบรวดเร็ว แบบชัดเจน ตรงประเด็น

แนวทางการให้คำปรึกษาชีวิตวางแผนธุรกิจผ่านศาสตร์โหรา

ดูดวง พยากรณ์ แบบชัดเจน ตรงประเด็น โดยได้ผสมผสานเอาความรู้ทั้งวิชาโหราศาสตร์ไทย รหัสไขชีวิต และวิชาจากการเรียนปริญญาโท MBA มาผสมผสานกัน โดยจะวิเคราะห์ดวงชะตาแบบการทำ SWOT Analysis เพื่อให้เจ้าชะตาทราบว่าอะไร คือ จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา และอุปสรรค ในดวงชะตาของท่าน พร้อมให้คำพยากรณ์ ทั้งเรื่อง ธุรกิจการงาน การเงิน ความรัก สุขภาพ แบบตรงไปตรงมา พร้อมให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติในการระมัดระวัง รวมทั้งการแก้ไขจุดอ่อน และให้ความสำคัญกับจุดแข็ง

รู้ตน รู้ตัว รู้ดินฟ้า รู้อนาคต จะทำให้เราดำรงตนด้วยความไม่ประมาท

หลักโหราศาสตร์ เป็นแนวทางหนึ่งในการนำมาเป็นพื้นฐานในการสืบค้นพื้นฐานชีวิต รวมทั้งคาดคะเนความน่าจะเป็นไปของเหตุการณ์ผ่านหลักสถิติของดวงดาว ประกอบกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้น

การที่เรานำหลักโหรา มาประยุกต์ใช้บ้างกับชีวิต ใช้ในการพิจารณาธุรกิจ ถือเป็นการสร้างความสมดุลตัวเราเองกับ “ธรรมชาติ” คำโบราณว่า “เด็ดดอกไม้ สะเทือนถึงดวงดาว” สิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นตัวเราเอง หากเข้าใจความสัมพันธ์ของธรรมชาติ ซึ่งเกี่ยวโยงกับชีวิตของผู้คน สรรพสิ่งต่างๆ ก็จะเป็นประโยชน์ในการ “วางตัว วางตน วางแผนอนาคต” ให้เหมาะสมทั้งปัจจุบัน และ อนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ความไม่ประมาทย่อมส่งผลดีต่อชีวิต เรานำหลักโหรามาประยุกต์ใช้กับชีวิต การทำธุรกิจ ไว้บ้างมันก็ไม่เสียหาย และน่าจะดีกว่าเราวางแผนชีวิต วางแผนธุรกิจ โดยที่ไม่ได้มีปัจจัยใด ๆ มาพิจารณาเลย

เรื่องเหล่านี้อาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล แต่ “สิ่งที่มองไม่เห็น ไม่ใช่ว่าไม่มี” ศึกษาเรียนรู้ไว้บ้างก็ดี เพราะความรู้มันไม่จำเป็นต้องแบกหามเอาไว้ เข้าทำนองที่ว่า  “รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม”

ติดต่อปรึกษาการวางแผนชีวิต วางแผนธุรกิจกับอาจารย์ ทัสดา    Shevadee ได้ที่

www.shevadee.com

Tel. 0819855015

Line id @shevadee