สรุปธนาคารออมสินขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก 0.4% ตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ช่วยลูกค้ารายย่อย

สรุปธนาคารออมสินขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก 0.4% ตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ช่วยลูกค้ารายย่อย

“ออมสิน” ตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย พร้อมประกาศขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 0.40% ต่อปี เริ่ม 13 ธ.ค.65
นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย จาก 1.00% ต่อปี เป็น 1.25% ต่อปี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นั้น

ตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ช่วยลูกค้ารายย่อย

เพื่อเป็นการดูแลลูกค้าเงินกู้ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่เป็นฐานลูกค้าของธนาคาร รวมถึงประชาชนที่กำลังต้องการเข้าถึงแหล่งทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และกระทรวงการคลังที่ให้สถาบันการเงินของรัฐตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ช่วยเหลือลูกค้าและประชาชน ธนาคารจึงประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทไว้ต่อไป

ธนาคารออมสินขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก 0.4%

ขณะเดียวกัน เพื่อให้ผู้ฝากเงินได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ธนาคารจึงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 0.40% ต่อปี ทั้งนี้ เพื่อมุ่งส่งเสริมการออมให้ประชาชนและช่วยเพิ่มกำลังซื้อในช่วงการปรับตัวไปพร้อมกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด