หลักการและเหตุผล

            ธุรกิจจะอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบรนด์อย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง รวมทั้งเป็นการสร้างยอดขายให้ได้มากยิ่งขึ้น

การพัฒนาแบรนด์บนโลกออนไลน์เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้าน ต่างๆ ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งในยุค New Normal ก็จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนทำเรื่อง New Marketing Online ด้วยเช่นกัน

ด้วยเห็นความสำคัญของเรื่องการสร้างแบรนด์ และ บทบาทสำคัญของเครื่องมือออนไลน์ที่จะช่วยสร้างยอดขาย หลักสูตร “สร้างแบรนด์ออนไลน์เพิ่มยอดขาย 360 องศา” จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การค้าขาย ทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

1.เข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายบนโลกของ Digital

2.สามารถสร้าง Content เพื่อทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์ และค้นหาเจอบน Google

3.สามารถวาง Funnel การขายบนโลกออนไลน์ให้เหมาะสมกับธุรกิจได้

4.สามารถลงโฆษณาโซเชียลอย่าง Facebook ได้อย่างเข้าใจ

5.สามาถสร้างระบบสมาชิก พัฒนาสู่ลูกค้าประจำทำให้เกิดการซื้อซ้ำและบอกต่อได้

เนื้อหาหลักสูตร

1.เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคบนโลกออนไลน์

1.1 ทำไมธุรกิจต้องสร้างแบรนด์บนโลกออนไลน์ และทำ Digital Transform

1.2 ทำความเข้าใจหลักการ 4S เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพฤติกรรมที่เกิดขึ้น

1.3 ทำความรู้จักเครื่องมือสำคัญในการทำ Digital Transform เพื่อเลือกใช้เครื่องมือที่ถูกต้องและเหมาะสม

1.4 ทำความเข้าใจเครื่องมือ Social Marketing ที่มีบทบาทสำคัญการการสร้างแบรนด์ เช่น Facebook,IG,Youtube ,Twitter และ Tiktok

2.สร้างแบรนด์และยอดขายด้วย Content Marketing เน้น SEO

2.1 หัวใจสำคัญของการสร้างคอนเทนต์ให้น่าสนใจ และ ช่วยเพิ่มยอดขาย

2.2 การตลาดแบบ Inbound Marketing ด้วยการใช้ Content เป็นเครื่องมือ

2.3 ทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานสร้างคอนเทนต์อย่างไรให้ค้นหาเจอบน Google

2.4 วิธีทำให้สินค้า บริการ หรือ คำค้นหา เพิ่มยอดขายมีอันดับดีๆ ภายในเวลา 1-3 เดือน

3.กลยุทธการวาง Funnel เก็บทุกยอดขายสำหรับการโฆษณาบน Social

3.1 ทำความเข้าใจหลักการโฆษณาบน Facebook อย่างถูกต้อง

3.2 รูปแบบการลงโฆษณา และ การติดตามลูกค้าอย่างเป็นระบบ

3.3 ตัววัด KPI ในการลงโฆษณาแต่ละขั้นตอน

4.วิธีการสร้างการซื้อซ้ำด้วยระบบ Membership & Subscription

4.1 ความสำคัญของการสร้างลูกค้าประจำและระบบสมาชิก

4.2 การทำระบบสมาชิกเบื้องต้นต้น

4.3 การออกแบบระบบสมาชิกและการซื้อซ้ำให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ

4.4 กลยุทธ์การทำ CRM เพื่อสร้างแบรนด์และการซื้อซ้ำ

กลุ่มเป้าหมาย

บริษัท เจ้าของกิจการ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร

อ.เกียรติรัตน์ จินดามณี ผู้ก่อตั้ง Taokaemai.com ที่ปรึกษาธุรกิจ SME และผู้อยู่เบื้องหลังการทำ Digital Branding ให้กับธุรกิจหลายแบรนด์บนโลกออนไลน์