ตัวคุณเป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์ สินค้าที่คุณขายก็จะขายง่ายขึ้น

Personal Brand คุณชัด จะช่วยให้ยอดขายสินค้าคุณโต

ตัวคุณไม่มีแบรนด์ ทำอย่างไรก็ไล่คู่แข่งไม่ทันแน่อน

หลักการและเหตุผล

            ธุรกิจจะอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบรนด์อย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง รวมทั้งเป็นการสร้างยอดขายให้ได้มากยิ่งขึ้น

การพัฒนาแบรนด์บนโลกออนไลน์เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้าน ต่างๆ ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งในยุค New Normal ก็จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนทำเรื่อง New Marketing Online ด้วยเช่นกัน

ด้วยเห็นความสำคัญของเรื่องการสร้างแบรนด์ และ บทบาทสำคัญของเครื่องมือออนไลน์ที่จะช่วยสร้างยอดขาย หลักสูตร “สร้างแบรนด์ออนไลน์เพิ่มยอดขาย 360 องศา” จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การค้าขาย ทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

1.เข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายบนโลกของ Digital

2.สามารถสร้าง Content เพื่อทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์ และค้นหาเจอบน Google

3.กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ด้วย VDO Marketing

4.สามาถสร้างระบบสมาชิก พัฒนาสู่ลูกค้าประจำทำให้เกิดการซื้อซ้ำและบอกต่อได้

เนื้อหาหลักสูตร

1.เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคบนโลกออนไลน์

1.1 ทำไมธุรกิจต้องสร้างแบรนด์บนโลกออนไลน์ และทำ Digital Transform

1.2 ทำความเข้าใจหลักการ 4S เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพฤติกรรมที่เกิดขึ้น

1.3 ทำความรู้จักเครื่องมือสำคัญในการทำ Digital Transform เพื่อเลือกใช้เครื่องมือที่ถูกต้องและเหมาะสม

1.4 ทำความเข้าใจเครื่องมือ Social Marketing ที่มีบทบาทสำคัญการการสร้างแบรนด์ เช่น Facebook,IG,Youtube ,Twitter และ Tiktok

2.สร้างแบรนด์และยอดขายด้วย Content Marketing เน้น SEO

2.1 หัวใจสำคัญของการสร้างคอนเทนต์ให้น่าสนใจ และ ช่วยเพิ่มยอดขาย

2.2 การตลาดแบบ Inbound Marketing ด้วยการใช้ Content เป็นเครื่องมือ

2.3 ทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานสร้างคอนเทนต์อย่างไรให้ค้นหาเจอบน Google

2.4 วิธีทำให้สินค้า บริการ หรือ คำค้นหา เพิ่มยอดขายมีอันดับดีๆ ภายในเวลา 1-3 เดือน

3.กลยุทธการสร้างแบรนด์ด้วย VDO Marketing

3.1 หลักการสร้าง VDO Marketing

3.2 การสร้างช่อง Youtube เบื้องต้น

3.3 การ Live เพื่อสร้างแบรนด์

4.วิธีการสร้างการซื้อซ้ำด้วยระบบ Membership & Subscription

4.1 ความสำคัญของการสร้างลูกค้าประจำและระบบสมาชิก

4.2 การทำระบบสมาชิกเบื้องต้นต้น

4.3 การออกแบบระบบสมาชิกและการซื้อซ้ำให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ

4.4 กลยุทธ์การทำ CRM เพื่อสร้างแบรนด์และการซื้อซ้ำ

ท่านที่ควรสร้าง Personal Brand

  • เจ้าของธุรกิจ เจ้าของแบรนด์
  • พนักงานขาย
  • ที่ปรึกษา วิทยากร โค้ช

ประวัติวิทยากรสอนหลักสูตร

อ.เกียรติรัตน์ จินดามณี

กรรมการผู้จัดการ บริษัทเถ้าแก่ใหม่ เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด

หลักสูตร Personal Brand

ผู้ก่อตั้ง Taokaemai.com สถาบันพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ได้รับการเชิญไปร่วมออกรายการ TV วิทยุหลายช่อง ได้รับการเชิญเป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยมากมายทั่วประเทศ ได้รับการเชิญเป็นวิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ วิทยากรสอนดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง วิทยากรสอนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งฯ จากหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชลหลายแห่ง

 วันฝึกอบรม :เสาร์ที่  3  กรกฏาคม 2564

เวลาประมาณ 09.00-17.00 น.

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร

ลงทะเบียนภายใน 15 มิถุนายน ท่านละ 2,900 บาท

หลังจากวันที่ 15 มิถุนายน ท่านละ 5,900 บาท

บริษัทเถ้าแก่ใหม่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 028-1-35439-6

 

แถมพิเศษท่านที่ลงทะเบียนก่อน 15 มิถุนายน

1.Live สัมภาษณ์แนะนำธุรกิจ ช่องทาง Fanpage และ ช่อง Youtube Taokaemai มูลค่า 10,000 บาท

2.สรุปความเป็นมาธุรกิจเป็นบทความลงแนะนำธุรกิจใน Taokaemai.com  มูลค่า 15,000 บาท

เรียนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom วันเสาร์ที่ 3 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น.

ไม่พอใจยินดีคืนเงิน 100%