ในด้านฝีมือการผลิตสินค้า SMEs ไทยถือว่า มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในไทยและทั่วโลก  ทว่า SMEs  ยังติดกับปัญหลายประเด็นทำให้การส่งออกเป็นเรื่องที่ยากลำบากของชาวบ้าน

SMEs ไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก ทั้งเรื่องฝีมือการผลิตสินค้าและความเป็นเอกลักษณ์  ส่วนมากลูกค้าคนต่างชาติจะให้ความสนใจ เนื่องจากความเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ

ถ้าเราสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนและกลุ่มประเทศ CLMV แล้วล่ะก็ จะทำให้สินค้าภูมิปัญหาของไทย มีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากประเทศเหล่านี้เชื่อมั่นในสินค้าไทย และมีความต้องการของสินค้าไทยอยู่แล้ว

โอกาสการเติบโตสินค้าไทย มีเอกลักษณ์ในตลาดจีน และ CLMV

นอกจากหน่วยงานภาครัฐจะหันมาสนับสนุนและส่งเสริม SMEs เพิ่มขึ้นแล้ว ทำให้ SMEs ไทยมีการผลิตที่มีคุณภาพและมีตลาดในไทยเพิ่มมากขึ้น คนรู้จักสินค้าภูมิปัญญามากขึ้น อีกทั้งรัฐบาลสร้างกระแสให้คนไทยหันมานิยมใช้ของไทย ที่ผลิตในไทย และอุดหนุน SMEs ไทยให้มีการเติบโต ซึ่งก็ถือว่าได้ผลดี แต่ในตลาดต่างประเทศก็มีความต้องการสินค้าเหล่านี้ไม่แพ้กัน

เนื่องจากตลาดจีน และกลุ่มประเทศ CLMV มีการขยายตัว มีความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้สินค้าไทยมีการส่งออกที่สูงเพิ่มขึ้นถึง 1.75 ล้านบาท ซึ่ง 30.3% เป็นการส่งออกไปยังกลุ่ม CLMV (ที่มา กรมศุลกากร ) แต่ก็เป็นนักธุรกิจบางกลุ่มเท่านั้นที่มีเงินทุนและมีตลาดรองรับเท่านั้นที่สามารถส่งออกสินค้าภูมิปัญญาเหล่านี้ได้ด้วยตัวเอง  แต่ SMEs ไทยที่มีอยู่ทั่วประเทศ ยังเข้าไม่ถึงช่องทางการส่งออก ซึ่งเมื่อเทียบโอกาสการส่งออกประเทศจีน และกลุ่มประเทศ CLMV ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง SMEs กลับเสียโอกาสในการส่งออกไปอย่างน่าเสียดาย เนื่องจากไม่มีความพร้อมในด้านการส่งออก ทั้งด้านภาษา เงินทุน ตลาดรองรับ และความรู้ด้านการส่งออก ซึ่งช่องโหว่นี้อาจทำให้คู่แข่ง อย่างสิงคโปร มาเลเซีย เข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดนี้ได้

ปัญหา SMEs มีสินค้าไทย แต่จะส่งเข้าไม่ถึงช่องทางส่งออก

ในด้านฝีมือการผลิตสินค้า SMEs ไทยถือว่า มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในไทยและทั่วโลก  ทว่า SMEs  ยังติดกับปัญหลายประเด็นทำให้การส่งออกเป็นเรื่องที่ยากลำบากของชาวบ้าน

1 ติดปัญหาด้านภาษา

เพราะการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ แน่นอนว่า จะต้องสามารถสื่อสารกับคู่ค้าธุรกิจประเทศนั้นได้ ซึ่ง SMEs  ไทยยังมีปัญหาในเรื่องนี้เป็นจำนวนมาก ถือเป็นการเสียโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจเป็นอย่างน่าเสียดาย

2 ปัญหาด้านเงินทุน

ส่วนมากจะทุ่มเงินลงทุนไปที่การผลิตซะส่วนใหญ่ จึงทำให้ไม่มีเงินทุนที่จะส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศ เพราะการส่งออกต้องมีค่าใช้จ่ายๆต่างๆมากมาย จึงทำให้ SMEs เสียโอกาส

3 ปัญหาด้านความรู้การส่งออก

SMEs ไทยหลายเจ้า ไม่เคยมีประสบการณ์ในการส่งออก จึงทำให้ไม่รู้ขั้นตอนและกฎหมายต่างๆ อีกทั้งมีความรู้สึกว่ายุ่งยาก จึงตัดปัญหาไม่ส่งออกไปเลย  ซึ่งน่าเสียดายมา ถ้า SMEs ไทย ศึกษาข้อมูลเพิ่มอีกนิดก็จะรู้ว่ามีบริษัทไทย ที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อกับตลาดต่างประเทศทั่วโลก ที่ SMEs สามารถเข้าเป็นสามาชิก และส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องภาษา เงินทุน และขั้นตอนต่างๆ เลย

Deal Maker ช่วยประหยัดเวลา เงินทุน และช่วยเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าได้เร็วขึ้นอย่างไร

จากโอกาสการเติบโตของสินค้าภูมิปัญญาไทย ยังมีอยู่มาก  เพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้าทั่วโลก ที่ยังรอสินค้าจากไทย หาก SMEs ไทย จะมานั่งแก้ปัญหา ด้านภาษา ด้านเงินทุน ด้านการขนส่ง ด้านความรู้การส่งออก หาตลาดรองรับด้วยตัวเอง ก็ต้องใช้เวลานานและเกิดความยุ่งยากกว่าทีจะสามารถทำการส่งออกสินค้าภูมิปัญหาได้ด้วยตนเอง การให้ Deal Maker เข้าเป็นตัวกลางเพื่อนำสินค้าของ SMEs ไทย ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ โดยที่ SMEs ไทยไม่ต้องกังวลปัญหาด้านต่างๆ แต่มุ่งเน้นไปที่การผลิตสินค้าภูมิปัญหาให้ได้คุณภาพ ก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดี

ถึงแม้ว่า การให้ Deal Maker เป็นตัวกลางในการนำสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอยู่บ้าง แต่เมื่อเทียบกับ SMEs ไทย ต้องดำเนินการเองทุกอย่าง ตั้งแต่การติดต่อประสานงาน การขนส่ง และดำเนินขั้นตอนการส่งออกทั้งหมด ไปจนถึงหาตลาดและวางขาย ถือว่าประหยัดทั้งเงินทุน เวลา ลดความยุ่งยากในขั้นตอนต่างๆ ที่ไม่ต้องไปดำเนินการเอง และ Dael Maker ยังมีเครือขายทั่วโลก ที่จะนำสินค้าภูมิปัญญาไทยส่งอออกไปจำหน่ายได้ทั่วโลก

สิ่งที่ SMEs ไทยต้องพิจารณาคือ ต้องพิจารณา Dael Maker ที่มีความน่าเชื่อถือ มีข้อตกลงที่ชัดเจน สามารถช่วยปัญหาด้านต่างๆ ของ SMEs ไทยได้ และมีเครือข่ายที่จะสามารถส่งออกสินค้าภูมิปัญหาไทยได้จริง

Nature Thai Wisdom Export Deal Maker เป็นใคร ช่วย SMEs ส่งออกได้อย่างไร

หากคุณเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่กำลังขยายการผลิตเพื่อรองรับการส่งออกให้กับกลุ่มลูกค้าประเทศจีนและ กลุ่มประเทศ CLMV แต่มีปัญหาด้านเงินทุน ด้านการขนส่ง ไม่มีตลาดรองรับ และการประสานงานไปยังกลุ่มลูกค้าโดยตรง คุณควรมองหาคู่ค้าที่สามารถเชื่อมโยงธุรกิจส่งออกและการขนส่งสินค้าของคุณไปยังลูกค้าจีนและ CLMV ได้ง่ายขึ้น  หนึ่งในช่องทางที่ช่วยให้ SMEs ส่งออกสินค้าได้ง่ายขึ้นคือ  Nature Thai Wisdom

Nature Thai Wisdom คือบริษัทที่ส่งเสริมการค้า การหาช่องทางการจัดจำหน่าย ขายตลาดให้กับผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน และความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการต่างประเทศทั่วโลก และยังประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยง่ายอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกในด้านปัญหาอุปสรรคในการค้าการลงทุน ให้เกิดความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์ Nature Thai Wisdom  คือศูนย์รวมสินค้าจากภูมิปัญญาไทยที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านการค้ากับทุกฝ่าย ทั้งผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายและกลุ่มลูกค้าผู้บริโภค รวมทั้งเปิดกว้างทางด้านการตลาด โดยขยายฐานการค้าทั้งภายในและส่งออกไปยังต่างประเทศ

สำหรับผู้ร่วมสนใจเป็นสมาชิกับ Nature Thai Wisdom มีอยู่ 3 ประเภท

1 ผู้ประกอบการที่มีสินค้าพร้อมส่งออกแต่ขาดช่องทาง

2 ผู้ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

3 ผู้ทีสนใจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าจากภูมิปัญญาไทย

ปัจจุบัน Nature Thai Wisdom ได้ทำหนังสือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงานโครงการในด้านการค้ากับหลายประเทศ ได้แก่ กัมพูชา เมียนมาร์ ประเทศอาเซียน ญี่ปุ่น และยุโรป

สินค้าไทยถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดโลกไม่น้อย

จากการรายงานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพบว่า การส่งออกปี 2017 มีมูลค่าสูงถึง 3 ล้านล้านบาท โดยประเทศส่งออกมากที่สุด ได้แก่ จีน สหรัฐ ฮ่องกง ญี่ปุ่น และเวียดนาม อัตราการส่งออกยังมีการขยายตัวอยู่ตลอดเวลา

จึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการ SMEs ไทย จะเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อการส่งออก โดยมี Nature Thai Wisdom เป็นผู้เชื่อมประสานการส่งออกและจัดจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทย โดยมีตลาดรองรับ ให้สินค้าไทยไปสู่ตลาดเอเชียและตลาดโลกได้ง่ายขึ้น  โดยผู้ประกอบการ SMEs ไม่ต้องเดินทางไปเจรจา ขนส่ง และจำหน่าย ด้วยตัวเอง