สินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทย สินเชื่อกรุงไทย Smart Money กู้ได้ 5 เท่า อนุมัติไว ไม่ต้องมีคนค้ำ

สินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทย

เป็นอีกหนึ่งบริการสินเชื่อที่ให้วงเงินกู้ยืม สูงสุดที่ 1 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 20% ต่อปี และยังสามารถกู้ยืมเงิน ได้โดยไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทย สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

  • บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
  • ไม่ต้องจำเป็นต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย

วงเงินสินเชื่อกรุงไทย Smart Money

  • กรณีบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1 ล้านบาท
  • กรณีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ และไม่เกิน 5 แสนบาท

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทย Smart Money

  • กรณีบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจํา อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี
  • กรณีผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี

 

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด