รวม 5 สินเชื่อกู้บ้านอาชีพเฉพาะ ข้าราชการ แพทย์ ผู้พิพากษา

  1. สินเชื่อแก่ข้าราชการบำนาญ โดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เป็นรูปแบบสินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ปลูกสร้างอาคาร ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซมอาคาร และเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร ห้องชุด หรือที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น

คุณสมบัติ:

เป็นผู้รับบำนาญหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือนที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด ออกหนังสือรับรองสิทธิให้นำบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักประกันเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย:

MRR -2.25% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

วงเงินและระยะเวลากู้:

วงเงินกู้ไม่เกิน 100% ของวงเงินตามสิทธิในบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือน พร้อมให้ระยะเวลากู้นานสูงสุด 40 ปี โดยอายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

ที่มา: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

  1. สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Q2 ปี 2566 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ เพื่อบ้าน คอนโด ปลูกสร้างอาคาร ไถ่ถอน จำนองที่ดิน ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซมอาคาร และชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

คุณสมบัติ:

เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ชื่อเรียกอย่างอื่น และลูกจ้างประจำ

อัตราดอกเบี้ย:

กรณีทำประกัน MRTA อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 3.53%

วงเงินและระยะเวลากู้:

วงเงินเป็นไปตามระเบียบและเงื่อนของธนาคาร ให้ระยะเวลากู้นานสูงสุด 40 ปี โดยอายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

ที่มา: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

  1. สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารออมสิน

รูปแบบสินเชื่อเพื่อการอุปโภค บริโภค ไถ่ถอนจำนองจากธนาคารอื่น และเพื่อไปชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น

คุณสมบัติ:

ข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ยกเว้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้กู้เงินสินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.

อัตราดอกเบี้ย:

MRR -1.250%

วงเงินและระยะเวลากู้:

เป็นรูปแบบสินเชื่อให้กู้ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท โดยให้กู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร หรือไม่เกิน 85% ของราคาประเมินห้องชุด ทั้งนี้ กรณีใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน และไม่เกิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 20 ปี

ที่มา: ธนาคารอาคารออมสิน

  1. สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย

สำหรับซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ ที่อยู่อาศัยมือสอง ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สร้างบ้าน และรีไฟแนนซ์จากธนาคารอื่น

คุณสมบัติ:

ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

อัตราดอกเบี้ย:

กรณีทำประกัน MRTA อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.62%

วงเงินและระยะเวลากู้:

ระยะเวลาในการกู้สูงสุด 40 ปี และหากต้องการกู้ร่วม อายุผู้กู้ข้าราชการเมื่อรวมกับระยะเวลาในการกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินอายุเกษียณ

ที่มา: ธนาคารกรุงไทย

  1. สินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ธนาคารกรุงเทพ

คุณสมบัติ:

  • ประกอบวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ โดยจะต้องขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์จากแพทยสภา ทันตแพทยสภา หรือสัตวแพทยสภา หรือ ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน ภายใต้พรบ.การประกอบโรคศิลปะของคณะกรรมการวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนจีน
  • เภสัชกร ที่มีรายได้ประจำ ทำงานในรพ.หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรุงหรือตรวจสอบคุณภาพยา
  • กลุ่มวิชาชีพผู้พิพากษาและอัยการ
  • กลุ่มวิชาชีพนักบิน (นักบินพาณิชย์)
  • กลุ่มวิชาชีพวิศวกร เป็นวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว) จากสภาวิศวกร และปัจจุบันประกอบวิชาชีพด้านวิศวกร หรือใช้ความรู้ด้านวิศวกรในการประกอบอาชีพ

อัตราดอกเบี้ย:

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.55 – 3.72%

วงเงินและระยะเวลากู้:

วงเงินกู้นานสูงสุด 100% ของมูลค่าหลักประกัน พร้อมนานสูงสุด 30 ปี รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี และเฉพาะอัยการและผู้พิพากษา สูงสุด 70 ปี

ที่มา: ธนาคารกรุงเทพ

ขอบคุณข้อมูล sansiri.com

 


ติดปัญหาเรื่องหนี้สิน ทำยังไงดี ?

หากคุณ
– มีหนี้บัตรเครดิตและชำระขั้นต่ำ
– มีเงินกู้เริ่มผ่อนไม่ไหว
– สมัครสินเชื่ออะไรก็ไม่ผ่าน
– ติดหนี้นอกระบบ

เราช่วยคุณได้ด้วย
สินเชื่อรวมหนี้ดอกเบี้ยถูก
สมัครฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
**************************
จบทุกปัญหา #โครงการรวมหนี้ – ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป ดอกเบี้ยต่ำ
เอกสารไม่ยุ่งยาก
►มีประกันสังคมมาตรา33
►ประวัติยังดี ปลดล็อค ทุกปัญหา สมัครง่าย อนุมัติไว
►รู้ผลเบื้องต้นทางออนไลน์