10 สินค้าส่งออกของไทยไปจีน สินค้ายอดนิยมของคนจีนนำเข้าจากไทย

ไทยมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่แน่นแฟ้นกับจีน และส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆ มากมาย จากข้อมูลของรัฐบาลไทย ในปี 2563 การส่งออกของไทยไปยังจีนมีมูลค่าประมาณ 37 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้จีนเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการส่งออกของไทย โดยคิดเป็น 18% ของการส่งออกทั้งหมด

สินค้าส่งออกของไทยไปจีนที่สำคัญ ได้แก่ ชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์เสริม ยางพารา น้ำมันสำเร็จรูป อาหารทะเล ผลไม้สด สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม นอกจากนี้ ไทยยังเป็นผู้ส่งออกยางล้อ เหล็กและเหล็กกล้า เฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์พลาสติกไปยังจีนอีกด้วย

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จีนได้ลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่ม “One Belt, One Road” ซึ่งได้กระชับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รัฐบาลจีนยังได้ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวประเทศไทยซึ่งได้ช่วยกระตุ้นการส่งออกของประเทศในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าเนื่องจากโรคระบาดทั่วโลกในปี 2563 และ 2564 การค้าและการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบและตัวเลขการส่งออกในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาไม่ได้สะท้อนถึงสถานการณ์ปกติ แต่ในขณะที่โลกกำลังฟื้นตัวจากโรคระบาดและการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น คาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

โดยรวมแล้ว การส่งออกของไทยไปยังจีนมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ และคาดว่าความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า  ต่อไปนี้คือ 10 สินค้าส่งออกของไทยไปจีน สินค้ายอดนิยมของคนจีนนำเข้าจากไทย

สินค้าสินค้าส่งออกของไทยไปจีน

1.ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมยานยนต์: ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมยานยนต์รายใหญ่ และส่งออกสินค้าหลากหลายประเภทไปยังประเทศจีน รวมถึงเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง และชิ้นส่วนตัวถัง

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์รายใหญ่ โดยมีผู้ผลิตรายใหญ่จากต่างประเทศหลายรายที่มีโรงงานผลิตในประเทศ บริษัทเหล่านี้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมถึงเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง และชิ้นส่วนตัวถังที่ส่งออกไปยังตลาดทั่วโลก รวมทั้งจีน ประเทศนี้เป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่สำคัญมาหลายปี มีแรงงานจำนวนมากและมีทักษะ รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุน ซึ่งช่วยดึงดูดผู้ผลิตจากต่างประเทศจำนวนมากเข้ามาในประเทศ

2.ยางล้อ: ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่โดยเฉพาะสำหรับรถยนต์และรถบรรทุก และส่งออกเป็นจำนวนมากไปยังประเทศจีน

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางล้อสำหรับรถยนต์และรถบรรทุกรายใหญ่ โดยมีผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่จากต่างประเทศหลายแห่งที่มีโรงงานผลิตในประเทศ บริษัทเหล่านี้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์หลากหลายประเภท รวมถึงยางเรเดียลและยางไบแอส ประเทศนี้ส่งออกยางล้อจำนวนมากไปยังจีนและประเทศอื่นๆ โดยสาเหตุหลักมาจากความได้เปรียบด้านต้นทุนและกำลังแรงงานที่มีทักษะจำนวนมาก
อุตสาหกรรมการผลิตยางล้อในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และประเทศไทยได้รับการวางตำแหน่งให้เป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักในตลาดยางรถยนต์ระดับโลก รัฐบาลไทยยังได้ให้สิ่งจูงใจมากมายสำหรับผู้ผลิตที่ลงทุนในประเทศซึ่งช่วยให้อุตสาหกรรมเติบโต

3.ยาง: ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกยางรายใหญ่ที่สุดของโลก และส่งออกผลิตภัณฑ์ยางหลากหลายประเภทไปยังประเทศจีน รวมถึงยางแผ่น แผ่นบาง และน้ำยางข้น

ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกยางรายใหญ่ที่สุดของโลก และส่งออกผลิตภัณฑ์ยางหลากหลายประเภทไปยังจีน รวมถึงยางแผ่น แผ่นบาง และน้ำยางข้น อุตสาหกรรมยางของประเทศไทยมีศูนย์กลางอยู่ที่ภาคใต้ ซึ่งมีสภาพที่เหมาะแก่การปลูกยาง ยางเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาคเหล่านี้และมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจ ประเทศนี้ผลิตทั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์และส่งออกไปทั่วโลก โดยจีนเป็นหนึ่งในผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยางรายใหญ่ของไทย ผลิตภัณฑ์ยางจากประเทศไทยถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยางรถยนต์ รองเท้า และกาว และรัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมยางอย่างแข็งขันในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยพยายามผลักดันการส่งออกและการวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้น

4.น้ำมันสำเร็จรูป: ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตน้ำมันสำเร็จรูปรายใหญ่โดยเฉพาะน้ำมันดีเซล และส่งออกไปยังประเทศจีนเป็นจำนวนมาก

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปรายใหญ่ โดยเฉพาะน้ำมันดีเซล มีโรงกลั่นน้ำมันหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นหลัก โรงกลั่นเหล่านี้แปรรูปน้ำมันดิบนำเข้าจากประเทศต่างๆ และผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปหลายประเภท เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันอากาศยาน และก๊าซหุงต้ม ประเทศยังเป็นผู้นำเข้าน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติสุทธิเพื่อตอบสนองการบริโภคภายในประเทศ

ประเทศไทยส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปจำนวนมากไปยังประเทศจีนและประเทศอื่นๆ ประเทศกำลังดำเนินการเพื่อเพิ่มกำลังการกลั่นเพื่อตอบสนองการบริโภคภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นและสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์กลั่นได้มากขึ้น

5.เหล็กและเหล็กกล้า: ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงเหล็กเส้น คาน และเหล็กแผ่น และส่งออกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปยังประเทศจีนเป็นจำนวนมาก

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กรายใหญ่และส่งออกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปยังประเทศจีนเป็นจำนวนมาก ประเทศนี้มีโรงงานเหล็กหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นหลัก ซึ่งผลิตเหล็กเส้น คาน และเหล็กแผ่น อุตสาหกรรมเหล็กของประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศกำลังดำเนินการเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเหล็กให้เพียงพอกับการบริโภคในประเทศที่เพิ่มขึ้นและสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้ารายใหญ่ แต่ก็เป็นผู้นำเข้าเหล็กสุทธิเช่นกัน เนื่องจากไม่มีทรัพยากรและเทคโนโลยีในการผลิตวัตถุดิบ เช่น แร่เหล็กในปริมาณที่เพียงพอ อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก การผลิตเหล็กในประเทศจึงถูกจำกัดด้วยวัตถุดิบที่มีอยู่ซึ่งส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ

6.อาหารทะเล: ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลหลายประเภทไปยังจีน ได้แก่ ปลา กุ้ง และปลาหมึก

บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ ท่องเที่ยว

ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลหลายประเภทไปยังจีน ได้แก่ ปลา กุ้ง และปลาหมึก ประเทศนี้ขึ้นชื่อเรื่องแหล่งอาหารทะเลที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน อาหารทะเลจับได้หลายวิธี ได้แก่ การลากอวน การล้อมจับ และการลากยาว อาหารทะเลของไทยขึ้นชื่อในด้านคุณภาพและรสชาติ และเป็นที่ต้องการสูงในตลาดต่างประเทศหลายแห่ง

ประเทศนี้มีอุตสาหกรรมการประมงขนาดใหญ่และหลากหลายซึ่งจัดหาตลาดทั้งในและต่างประเทศ การส่งออกอาหารทะเลมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจ สินค้าส่งออกอาหารทะเลหลัก ได้แก่ กุ้งและปลาแช่แข็ง โดยจีนเป็นหนึ่งในผู้นำเข้าสินค้าอาหารทะเลของไทย อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลของไทยเผชิญกับความท้าทายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากข้อกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านแรงงาน ความยั่งยืน และการตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งรัฐบาลและอุตสาหกรรมพยายามแก้ไข

7.ผลไม้สด: ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตผลไม้เมืองร้อนรายใหญ่ เช่น ทุเรียน มังคุด และเงาะ และส่งออกผลไม้เหล่านี้ไปยังประเทศจีนเป็นจำนวนมาก

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตผลไม้เมืองร้อนรายใหญ่ เช่น ทุเรียน มังคุด และเงาะ และส่งออกผลไม้เหล่านี้เป็นจำนวนมากไปยังประเทศจีนและประเทศอื่นๆ ภูมิอากาศแบบเขตร้อนของประเทศเหมาะสำหรับการปลูกผลไม้ และผลไม้เหล่านี้หลายชนิดปลูกในภาคใต้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้จัดหาผลไม้เมืองร้อนรายใหญ่ในภูมิภาคและทั่วโลก ผลไม้เมืองร้อนของประเทศนี้เป็นที่รู้จักในด้านรสชาติและเนื้อสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์ และเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดต่างประเทศหลายแห่ง

ทุเรียนเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย และเป็นที่รู้จักในฐานะ “ราชาแห่งผลไม้” ในเอเชีย ด้วยรสชาติและกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ทำให้เป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศจีนเช่นกัน มังคุดและเงาะมีการปลูกเป็นจำนวนมากและส่งออกไปยังประเทศจีนและประเทศอื่นๆ รัฐบาลไทยยังได้ส่งเสริมผลไม้เมืองร้อนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มความต้องการและการส่งออก

8.สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม: ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มหลายประเภทไปยังประเทศจีน รวมทั้งผ้าฝ้ายและผ้าใยสังเคราะห์ ตลอดจนเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเสื้อผ้าหลากหลายประเภทไปยังจีน รวมถึงผ้าฝ้ายและผ้าใยสังเคราะห์ ตลอดจนเสื้อผ้าสำเร็จรูป ประเทศนี้มีอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าขนาดใหญ่ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ภาคกลาง อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยเป็นที่รู้จักในด้านแรงงานต้นทุนต่ำและการสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งดึงดูดผู้ผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจากต่างประเทศจำนวนมากมายังประเทศ ผู้ผลิตเหล่านี้หลายรายผลิตสินค้าเพื่อส่งออกโดยเฉพาะไปยังประเทศจีนและประเทศอื่นๆ ในเอเชีย

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นหนึ่งในสินค้าออกที่สำคัญของไทยซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศนี้มีอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าที่หลากหลายซึ่งรองรับตลาดในประเทศและต่างประเทศ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยมุ่งเน้นการผลิตสำหรับทั้งตลาดระดับแมสและระดับไฮเอนด์ อุตสาหกรรมนี้ยังจัดหางานให้กับผู้คนจำนวนมากในประเทศไทย

9.เฟอร์นิเจอร์: ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม้สักและหวาย และส่งออกสินค้าเหล่านี้ไปยังประเทศจีนเป็นจำนวนมาก

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม้สักและหวาย และส่งออกสินค้าเหล่านี้ไปยังประเทศจีนและประเทศอื่นๆ เป็นจำนวนมาก อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของประเทศมีศูนย์กลางอยู่ที่ภาคเหนือ ซึ่งมีไม้สักและหวายจำนวนมาก วัสดุเหล่านี้ขึ้นชื่อในด้านความทนทาน ความสวยงามตามธรรมชาติ และความทนทานต่อปลวกและการผุพัง ซึ่งเหมาะสำหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของประเทศไทยผลิตสินค้าหลากหลายประเภท ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ในร่มและกลางแจ้ง เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน และของตกแต่ง ประเทศนี้เป็นที่รู้จักในด้านเฟอร์นิเจอร์คุณภาพสูงและฝีมือดี ซึ่งส่งออกไปยังหลายประเทศรวมถึงจีนด้วย รัฐบาลยังให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิตในการลงทุนในประเทศซึ่งช่วยให้อุตสาหกรรมเติบโต

10.ผลิตภัณฑ์พลาสติก: ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกหลายประเภทไปยังจีน ได้แก่ ถุงพลาสติก ฟิล์มพลาสติก และภาชนะพลาสติก

ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกหลายประเภทไปยังจีน ได้แก่ ถุงพลาสติก ฟิล์มพลาสติก และภาชนะพลาสติก ประเทศนี้มีอุตสาหกรรมพลาสติกขนาดใหญ่และหลากหลาย ซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยมีการพัฒนาที่ดีและครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น วัสดุบรรจุภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าอุตสาหกรรม ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกและประเทศกำลังดำเนินการเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับการบริโภคภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นและเพื่อให้สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกได้มากขึ้น จีนเป็นหนึ่งในผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย

สินค้าส่งออกของไทยไปจีน เริ่มต้นส่งสินค้าไปจีนทํายัง ไง

การส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีนอาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและท้าทาย แต่ด้วยการวางแผนและเตรียมการที่เหมาะสม อาจเป็นโอกาสในการทำกำไร ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนทั่วไปที่ควรพิจารณาเมื่อเริ่มส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน:

1.วิจัยตลาดจีน: การวิจัยตลาดจีนอย่างถี่ถ้วนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อระบุลูกค้าที่มีศักยภาพและตลาดเป้าหมาย ตลอดจนทำความเข้าใจกฎระเบียบและอัตราภาษีที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่คุณวางแผนจะส่งออก

2.พัฒนาแผนธุรกิจ: จากการวิจัยตลาดของคุณ พัฒนาแผนธุรกิจที่ครอบคลุมซึ่งสรุปกลยุทธ์การส่งออก ตลาดเป้าหมาย และการเงินที่คาดการณ์ไว้

3.ลงทะเบียนธุรกิจของคุณและรับใบอนุญาตที่จำเป็น: ก่อนส่งออกไปยังประเทศจีน คุณจะต้องลงทะเบียนธุรกิจของคุณกับรัฐบาลจีนและขอรับใบอนุญาตและใบรับรองที่จำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ

4.สร้างสถานะทางกฎหมาย: คุณจะต้องสร้างสถานะทางกฎหมายในประเทศจีนโดยการจัดตั้งบริษัทหรือจดทะเบียนเป็นองค์กรที่ต่างชาติเป็นเจ้าของ กระบวนการนี้อาจซับซ้อนและใช้เวลานาน ดังนั้นจึงแนะนำให้ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

5.จ้างตัวแทนจีน: การหาตัวแทนหรือผู้จัดจำหน่ายที่เชื่อถือได้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในตลาดจีน พวกเขาสามารถช่วยสำรวจความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของจีนและช่วยเหลือทุกอย่างตั้งแต่การวิจัยตลาดไปจนถึงการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

6.ค้นหาพันธมิตรด้านโลจิสติกส์: การจัดส่งสินค้าไปยังประเทศจีนอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องการพันธมิตรด้านโลจิสติกส์ที่เชื่อถือได้ คุณจะต้องค้นหาบริษัทขนส่งที่สามารถจัดการพิธีการศุลกากรและข้อกำหนดด้านโลจิสติกส์อื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณออกสู่ตลาดได้ทันเวลา

7.เข้าร่วมงานแสดงสินค้า: งานแสดงสินค้าเป็นวิธีที่ดีในการพบปะกับผู้ซื้อ ผู้จัดจำหน่าย และซัพพลายเออร์ที่มีศักยภาพ งานแสดงสินค้าหลายงานจัดขึ้นที่ประเทศจีน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะได้เห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เทรนด์ต่างๆ และพบปะกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ

8.ทำความเข้าใจความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและภาษา: เช่นเดียวกับการค้าระหว่างประเทศใดๆ การทำความเข้าใจความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและภาษาเป็นสิ่งสำคัญเมื่อต้องทำงานร่วมกับคู่ค้า ซัพพลายเออร์ และลูกค้าชาวจีน จ้างนักแปลหรือลงทุนในชั้นเรียนภาษาหากจำเป็น เพื่อสื่อสารกับคู่ค้าชาวจีนของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือการสร้างธุรกิจส่งออกที่ประสบความสำเร็จในประเทศจีนต้องใช้เวลา และกระบวนการอาจเป็นสิ่งที่ท้าทาย แต่ด้วยความเพียรพยายาม การวางแผน และพันธมิตรที่เหมาะสม คุณจะประสบความสำเร็จได้