สรุปสลากออมสินพิเศษ 2 ปี หน่วยละ 100 บาท รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัล 10 ล้านบาท จะซื้อได้อย่างไร

สลากออมสินพิเศษ อายุ 2 ปี งวดที่ 228 หน่วยละ 100 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 24 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัล 10 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ

รายละเอียดหลักเกณฑ์ สลากออมสินพิเศษ 2 ปี

หลักเกณฑ์รายละเอียด
ระยะเวลารับฝากตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี–    บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป

–  นิติบุคคลทุกประเภท

อายุ2 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 24 ครั้ง)
หน่วยละ100 บาท
รายละเอียดดอกเบี้ยฝากครบ 2 ปี ได้รับดอกเบี้ย  0.15  บาทต่อหน่วย (ร้อยละ 0.075 ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก1. ฝากไม่ครบ 6 เดือน หักส่วนลด 2.00 บาทต่อหน่วย

2. ฝากไม่ครบ 2 ปี     ไม่ได้รับดอกเบี้ย

วงเงินในการรับฝาก1. ฝากขั้นต่ำ 100 บาท (1 หน่วย)

2. ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย

ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน
การออกรางวัลทุกวันที่ 1 ของเดือน (ยกเว้นเดือน มกราคม และ พฤษภาคม ออกรางวัล วันที่ 30 ธันวาคม และ 2 พฤษภาคม)

*หยุดจำหน่ายทุกวันที่ออกรางวัล*

การรับเงินรางวัลโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล
เงื่อนไขหลัก1. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอน สำหรับรับโอน

เงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุ และเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก

2. รับฝากบัญชีร่วมได้ไม่เกิน 3 คน

3. ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

สลากครบอายุโอนเงินสลากครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

เงินรางวัล

รางวัลจำนวนครั้งที่ออกรางวัลเงินรางวัลละ
รางวัลที่ 1110,000,000 บาท
รางวัลที่ 211,000,000 บาท
รางวัลที่ 3510,000 บาท
รางวัลที่ 410  3,000 บาท
รางวัลที่ 5151,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว1200 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว120 บาท

* กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2

ดอกเบี้ยครบอายุ

ระยะเวลาฝากดอกเบี้ย (บาท/หน่วย)อัตราดอกเบี้ยต่อปีถอนคืนได้รับ (บาท)
ฝากครบ 2 ปี0.150.075%100.15

การออกรางวัล

ธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2ปี ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ทุกวันที่ 1 ของเดือนโดยจะทำการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT)และสื่อออนไลน์(Facebook:LiveNBT2HD) ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.20 น

โครงการ “สลากออมสิน 2 ปี ฉลองปีใหม่ 2566”

ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566
เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ1. ต้องเป็นผู้ฝากสลากออมสินพิเศษ 2 ปี (ใบสลาก) หรือสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี

ในระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 เท่านั้น

2. ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย

รางวัลพิเศษของโครงการรางวัลพิเศษ รางวัลละ 1 ล้านบาท จำนวน 24 รางวัล

รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 24 ล้านบาท

โดยกำหนดงวดและหมวดอักษรของรางวัลพิเศษ ทั้ง 24 รางวัล

การออกรางวัลพิเศษออกรางวัลจำนวน 2 ครั้ง

  • ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ธันวาคม 2565   จำนวน   12 รางวัล  รวม  12 ล้านบาท
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566  จำนวน   12 รางวัล  รวม  12 ล้านบาท
การรับเงินรางวัลพิเศษโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน ในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล

 

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด