เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2562 บริษัท ซีอาร์เอฟ เมเนจเมนต์ ได้จัดฝึกอบรมหัวข้อ “สร้างแบรนด์องค์กรให้ดี ผลักดันผู้บริหารให้ดัง ด้วย Content Marketing” ให้กับตัวแทนเจ้าหน้าที่และผู้บริหารจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยได้เชิญ อาจารย์เกียรติรัตน์ จินดามณี จากสถาบันพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไปร่วมบรรยาย และทำ Workshop ในกิจกรรมดังกล่าว

ปัจจัยแรกในการสร้างแบรนด์องค์กร คือต้องรู้ว่า ลูกค้า เป็นใคร

สร้างแบรนด์องค์กร

การสร้างแบรนด์ โดยใช้คอนเทนต์นั้นสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้ และกำหนดให้ชัดก่อนว่า “ลูกค้าเราเป็นใคร” ทั้งนี้เพราะเราไม่อาจที่จะหว่านแห โดยที่ไร้จุดหมายปลายทางในการสร้างคอนเทนต์ได้

ลูกค้าต้องมีการกำหนด segment ที่ชัดเจนเพื่อนำมากำหนด Position ให้กับแบรนด์ของเรา หากเราชัดเจนในส่วนนี้ กระบวนการทำแบรนด์ โดยการใช้คอนเทนต์ก็จะมีความชัดเจน และทำได้ตรงจุดเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น และสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักได้ง่ายยิ่งขึ้น

   กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ชัด ก็ส่งผลให้คอนเทนต์เบลอ และแบรนด์ไม่เกิด

Content แบบไหนใช่สำหรับธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ผ่าน Content หลัก ๆ 3 รูปแบบคือ

  1. VDO แสดงให้เห็นภาพ ความน่าสนใจ น่าไปเที่ยว ถ่ายทอดบรรยากาศในแต่ละสถานที่เที่ยว ที่พัก ที่ทาน ที่เล่น
  2. ภาพ โฟกัสมุมมอง ใหม่ๆ ชวนคนไปถ่ายในมุมเหล่านั้น ชวนคนไปตามภาพ
  3. การเล่าเรื่องราวผ่านบทความ ผ่านความประทับใจของผู้ที่มีโอกาสได้ไปเที่ยว

โดยการนำคอนเทนต์ทั้ง 3 รูปแบบไปนำเสนอให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ของสถานที่ท่องเที่ยวให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย และสถานที่ท่องเที่ยว

ผลักดันผู้บริหารให้ดังด้วย Storytelling เล่าเรื่องได้ขายผลงานเป็น

การสร้างแบรนด์ลักษณะของ Personal Brand นั้นต้องทำผ่าน Storytelling  คือการเล่าเรื่อง ถ่ายทอดเรื่องราว ในมุมมองที่ไม่เป็นทางการ สร้างความเป็นกันเองกับกลุ่มเป้าหมาย ขณะเดียวกันก็ถ่ายทอดความเป็นตัวตนของผู้บริหารออกมาได้ด้วย ผ่านมุมคิด คำคม ประวัติความเป็นมา แนวทางการทำงาน การบริหาร และผลงาน ที่เล่าด้วยความเป็นกันเอง

Storytelling เล่าเรื่องผ่าน Story Doing ทำไปเล่าไปให้เห็นภาพด้วยผลงานเชิงประจักษณ์เพราะเรื่องเล่าที่เสียงดังที่สุดคือ “ผลงาน” ที่ได้ลงมือทำไปแล้วเกิดดอกออกผลนั่นเอง

ขอบคุณ บริษัท ซีอาร์เอฟ เมเนจเมนต์ และ เจ้าหน้าที่ผู้บริหารจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับหน่วยงานที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามรายละเอียดรุ่นต่อไปได้ที่นี่ >> รายละเอียดหลักสูตร