เพราะการ สร้างแบรนด์สินค้า ทำให้โดดเด่น เป็นที่จดจำ สร้างคุณค่า เพิ่มมูลค่า ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือ สร้างสาวกพันธุ์แท้อันเป็นฐานสู่การทำธุรกิจอย่างยั่งยืน 

โลกออนไลน์ มีบทบาทอย่างมากกับชีวิตประจำวันของคนยุคใหม่ด้วยเป็นช่องทางเสพข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิง ช๊อปปิ้งสินค้าหรือบริการ ติดต่อ/สื่อสารกับเพื่อน ๆ หรือกลุ่มคนชอบสิ่งเดียวกัน ตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งเข้านอน วิถีชีวิตของคนยุคใหม่จึงผูกติดกับโลกออนไลน์อย่างแยกไม่ออก 

การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ เป็นช่องทางทรงพลังในการเข้าถึงลูกค้าอย่างรวดเร็ว ด้วยต้นทุนต่ำ สร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างมหาศาล การทราบวิธีทำการตลาดบนโลกออนไลน์อย่างถูกต้องถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการต้องมีความรู้ เข้าใจ พัฒนาทักษะของตัวเองให้ใช้เครื่องมือออนไลน์อย่างชำนาญ เพื่อเข้าถึงความต้องการของลูกค้า สร้างยอดขายสินค้า/บริการของธุรกิจให้เติบโต 

อีกทั้งต้องมีความเข้าใจในการสร้างแบรนด์สินค้า/บริการด้วย เพราะแบรนด์ทำให้โดดเด่น เป็นที่จดจำ สร้างคุณค่า เพิ่มมูลค่า ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือ สร้างสาวกพันธุ์แท้อันเป็นฐานสู่การทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

ดังนั้นการสร้างแบรนด์สินค้า/บริการให้ดังผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายให้ปังเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญ เรียนรู้ เริ่มต้นทำอย่างถูกวิธี 

1. สร้างแบรนด์สินค้า ตัวตนแบรนด์ต้องชัดเจน

หลายคนยังเข้าใจผิดว่าแบรนด์คือการตั้งชื่อโดนใจ ทำโลโก้สวย ๆ แพคเกจจิ้งแปลกตา หรือ คำจำกัดความหรูหรา แต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ถือเป็นส่วนเล็ก ๆ ของการสร้างแบรนด์เท่านั้น  แบรนด์ที่ดีต้องมีบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์

ดังนั้นการทำตลาดบนโลกออนไลน์ ผู้ประกอบการต้องกำหนดตัวตนของแบรนด์ให้ชัดเจน

เทคนิคกำหนดคาแรกเตอร์ มองแบรนด์ให้เป็นตัวการ์ตูนหรือคน ๆ หนึ่ง ตั้งชื่อ กำหนดภาพลักษณ์ภายนอก นิสัย ไลฟ์สไตล์ สร้างคุณค่า การรับรู้ เชื่อมโยงประสบการณ์บางอย่างร่วมกับผู้บริโภค  มีคำจำกัดความกระชับ เข้าใจง่าย พูดติดปาก สิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างตัวตนหรือบุคลิกของแบรนด์ให้ชัดเจน มีเอกลักษณ์ และจดจำง่าย

2. สร้างแบรนด์สินค้า ควรสร้าง Content ตรงกลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการต้องค้นหา คนที่ใช่สำหรับแบรนด์ที่สร้างขึ้น อันหมายถึงกลุ่มลูกค้าหลักนั่นเอง ต้องทราบข้อมูลอย่างรู้ลึกรู้จริง เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก กลุ่มลูกค้าหลักสนใจ ตัดสินใจซื้อสินค้า/บริการด้วยความสมัครใจ ชื่นชอบ หลงรัก รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับแบรนด์

ในโลกออนไลน์อาศัย Content ในการพัฒนาความสัมพันธ์ ภาษา รูปแบบ สีสัน อารมณ์ หรือเรื่องราวที่ใช้ต้องสอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าหลัก ทำให้กลุ่มลูกค้าหลักเชื่อมั่น ภักดีในแบรนด์ ส่งต่อความรู้สึกร่วมระหว่างกัน

3. กำหนดกลยุทธ์ Content ลงตัวเหมาะสมกับแต่ละ Platform

สื่อออนไลน์มีหลาย Platform เช่น เว็บไซต์ Facebook Youtube Line Instagram Twitter เป็นต้น การสร้าง Content ให้ครอบคลุมต้องมีความหลากหลาย ผู้ประกอบการควรกำหนด

 • ข้อมูลสารประโยชน์ที่ยาว ใช้เวลาอ่านนานควรลงในเว็บไซต์
 • ข้อความสั้น ๆ อัพเดทสินค้า/บริการใหม่ ๆ โพสใน Line Instagram
 • รีวิวสินค้า/บริการควบคู่ความบันเทิงควรโพสใน Youtube
 • แชร์ไลฟ์สไตล์ สร้างกิจกรรม ข้อเสนอดึงดูดสุดเร้าใจเพิ่มความสนใจของแบรนด์ ลง Facebook
 • โพส คำคม ข้อคิดดี ๆ การสร้างแรงบันดาลใจ ข่าวสาร ลง Twitter
 • ทุก Platform ต้องหมั่นตอบคำถามด้วยความใส่ใจ สร้างสายสัมพันธ์ที่ดี สร้างอารมณ์ร่วม เกิดการแชร์ Content อย่างสม่ำเสมอ เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าหลักซื้อสินค้า/บริการด้วยความเต็มใจ

4. ควบคุม Content ให้มีมาตรฐานตามตัวตนของแบรนด์

        การสร้าง Content สู่สื่อ Platform ต่าง ๆ ต้องอยู่ในคอนเซป เข้ากับตัวตน ตาม Mood&Tone ของแบรนด์ ที่ได้วางไว้ สิ่งเหล่านี้อาศัยความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญเป็นอย่างมาก การควบคุมการผลิตต้องมีมาตรฐาน เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน สื่อสารออกไปเพื่อสร้างภาพลักษณ์ คุณค่า เพิ่มมูลค่า ผลักดันแบรนด์อยู่ในใจลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้ต้องมีกระบวนการวัดผลเพื่อหาข้อดี ข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไข ในการผลิต Content ต่อ ๆ ไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ

5. สร้างแบรนด์สินค้า แค่เด่น ดังไม่พอ ต้องดี มีคุณธรรมด้วย

        การทำการตลาดออนไลน์ในยุคปัจจุบันลูกค้าและผู้ประกอบการมีความใกล้ชิดกันอย่างมาก สามารถพูดคุย แสดงความคิดเห็นอย่างรวดเร็ว ช่วยกันแชร์ Content ต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ แต่ถึงกระนั้นมองอีกด้าน หากลูกค้ารู้สึกว่าแบรนด์ไม่จริงใจ หลอกลวง ไม่ทำจริงในสิ่งที่สัญญาไว้ จะเกิดสภาวะไม่พอใจขั้นรุนแรง มีการโพสและแชร์ข้อความสิ่งไม่ดีเหล่านี้ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่ว่า สินค้า/บริการจะเด่น แบรนด์จะดังเพียงใดก็ตามสามารถล้มได้เพียงข้ามคืน ด้วยกระแสออนไลน์ตีกลับ

การทำแบรนด์อย่างยั่งยืน และทำการตลาดออนไลน์อย่างมีคุรภาพ ผู้ประกอบการต้องผลิตสินค้า/บริการที่มีคุณภาพ มีระบบการส่งสินค้าที่เชื่อถือได้ ตรงต่อเวลา และสิ่งสำคัญที่สุดต้องมีคุณธรรมในการทำธุรกิจ

 • ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ผลิตสินค้า/บริการด้วยวัตุดิบที่ดี ราคาสมเหตุสมผล มีความปลอดภัย รักษามาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในแบรนด์ เกิดกระแสบอกต่อกัน ส่งผลอันดีต่อยอดขายและภาพลักษณ์แบรนด์ในระยะยาว
 • เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ผู้ประกอบการต้องให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างอิสระของลูกค้า
 • รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ม เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ได้รับการยอมรับ เป็นที่นิยมจากลุกค้ากว้างขวางขึ้น
 • ทำตามกฎหมาย เป็นธุรกิจสีขาว ไม่มีหมกเม็ดเลี่ยงภาษี ผลิตสินค้า/บริการตามกฎหมายกำหนด 

การประสบความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์ไม่ยากอีกต่อไปเมื่อผู้ประกอบการสร้างแบรนด์ที่แตกต่าง

สินค้า/บริการมีคุณภาพสูง สื่อสารกับกลุ่มลูกค้าหลักด้วย Content ที่โดนใจครบทุกช่องทางเพื่อกลุ่มลูกค้าหลักได้รับทั้งประโยชน์ ความสุข มีความผูกพันกับแบรนด์อย่างลึกซึ้ง ส่งผลดีต่อการเพิ่มยอดขายธุรกิจ อย่างไรก็ตามการประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีคุณธรรมในการทำธุรกิจด้วยเพราะหากผู้บริโภคจับได้ว่าหลอกลวง จะเกิดกระบวนการ Social Sanction ขึ้นอย่างรวดเร็ว ลุกลามไปทุกสื่อ อันส่งผลกระทบต่อธุรกิจใหญ่หลวง และผู้ประกอบการจะไม่มีที่ยืนในสังคม

ดังนั้น ปัจจัยที่ทำให้การทำธุรกิจออนไลน์ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน คือ ผู้ประกอบการดี แบรนด์ดี สินค้า/บริการดี การตลาดดี และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า สังคม สิ่งแวดล้อม

ถึงคิวคุณแล้วหละ !!! มาสร้างแบรนด์สินค้าให้ดัง ยอดขายปัง ๆ บนโลกออนไลน์

เริ่มจากทำ 4 ส. ต่อไปนี้เพื่อการค่อยสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์

 • สำรวจ : ว่าเรามีดีอะไร ลูกค้ามีปัญหา มีความต้องการอะไร สินค้าบริการเราตอบโจทย์เขาได้อย่างไร
 • สร้าง : คอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย มีคุณค่ากับสังคม ไม่เน้นขายสินค้า แต่เน้นสร้างคุณค่าให้กับสินค้า
 • สื่อสาร : สื่อสารออกไปทุกช่องทาง ใช้ Omni Channel เพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างที่สุด
 • สม่ำเสมอ : ความต่อเนื่องคือกุญแจสำคัญของกาสร้างแบรนด์ ต้องเป็นธุรกิจที่ “ดีเสมอต้นเสมอปลาย” ไม่ทำแค่ประเดี๋ยวประด๋าว ทำแล้วต้องให้ต่อเนื่อง และทำตลอดไป

ลงมือทำทั้ง 4 ส. ตอนนี้เลยครับ ได้ผลลัพธ์อย่างไร แวะเวียนมาบอกกล่าวให้ทีมงานสถาบันฯ และเพื่อนๆ ได้รับรู้บ้างนะครับ