ส่อง 5 วิธีใช้ ChatGPT กับธุรกิจเกษตรในสหรัฐอเมริกา เกษตรยุคใหม่ใช้ AI ช่วยทำงาน

สำนักข่าว successful farming ได้รายงานเรื่อง ChatGPTกับ 5 วิธีปฏิวัติการเกษตรในสหรัฐอเมริกาทำได้อย่างไร โดยมีรายละเอียดดังนี้

เมื่อเร็ว  ๆ นี้ ChatGPT กลายเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดย ChatGPT เป็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รูปแบบหนึ่งที่ดำเนินการโดย OpenAI ซึ่งได้พัฒนา  ChatGPT ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ บทความ เว็บไซต์ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ  โดยผู้ใช้สามารถถามคำถาม ChatGPT โดยตัวของ ChatGPT จะตอบคำถามด้วยข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลของตัว ChatGPT

ความน่าทึ่ง ChatGPT คือการที่มันสามารถแทนที่งานของมนุษย์ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างข้อความ เช่น การเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะ ซึ่งนั่นทำให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีความกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้

ได้มีการทดลองใช้ ChatGPT ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรกรรมโดยมีผู้ทดลองถามคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมโดยเขาเลือกตั้งคำถามที่ถามว่า “5 วิธีที่ ChatGPT จะทำได้ในการปฏิวัติการเกษตรในประเทศสหรัฐอเมริกามีอะไรบ้าง” เมื่อสิ้นสุดคำถามนี้คำตอบที่ ChatGPT ตอบกลับมาล้วนแต่น่าทึ่งและใช้เวลาตอบเพียง 5 วินาทีเท่านั้นโดยคำตอบมีดังนี้

  1. การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์: ผู้ใช้สามารถใช้ ChatGPT ในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดการและวางแผนเกี่ยวกับพืชผลและปศุสัตว์ ซึ่งช่วยให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ช่วยเพิ่มผลผลิตและช่วยลดต้นทุนได้ดี
  2. การตรวจสอบพืชผลและปศุสัตว์: ผู้ใช้สามารถใช้ ChatGPT เพื่อตรวจสอบพืชผลและปศุสัตว์โดยใช้เซ็นเซอร์และกล้อง สิ่งนี้จะช่วยให้เกษตรกรตรวจพบสัญญาณเริ่มต้นของโรคหรือความเครียด ทำให้พวกเขาสามารถดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาได้
  3. การทำงานแบบแมนนวลโดยอัตโนมัติ: ผู้ใช้สามารถใช้ ChatGPT เพื่อทำงานแบบแมนนวลโดยอัตโนมัติ เช่น การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการตรวจสอบการเจริญเติบโตของพืชผล สิ่งนี้สามารถช่วยเกษตรกรให้ประหยัดเวลาและต้นทุนแรงงาน และลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์
  4. การให้น้ำอัจฉริยะ: ผู้ใช้สามารถใช้ ChatGPT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานได้ เช่น การใช้ข้อมูลสภาพอากาศเพื่อคาดการณ์เวลาและปริมาณน้ำที่จะใช้กับพืชผล
  5. การเกษตรแม่นยำ: ผู้ใช้สามารถใช้ ChatGPT ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น รายงานสภาพอากาศ ตัวอย่างดิน และราคาตลาด เพื่อนำมาวางแผนการจัดการได้อย่างแม่นยำ สิ่งนี้ช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจภายใต้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปลูก การใส่ปุ๋ย และการป้องกันพืชผล

แต่หากคุณไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการเกษตร คุณจะคิดว่าข้อมูลที่มาจาก ChatGPT นั้นค่อนข้างน่าทึ่ง การคาดการณ์เหล่านี้ถือว่าน่าเชื่อถือและน่าสนใจทีเดียว แต่หากคุณลองลงลึกในรายละเอียดคุณจะพบว่าแนวคิดทั้ง 5 นี้ยังขาดการลงรายละเอียดให้เห็นเด่นชัดเพราะยังเป็นเพียงแนวความคิดที่ยังไม่มีการพัฒนาให้เห็นเป็นรูปธรรมนั่นเอง

แต่โดยรวมแล้ว ChatGPT มีข้อดีมากมายและเป็นเทคโนโลยีที่น่าทึ่ง และในอนาคตจะยิ่งดีขึ้นหาก ChatGPT สามารถนำข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ มาประมวลผลเพื่อใช้งานมากขึ้นซึ่งรวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรด้วย ในอนาคตก็มีโอกาสที่ ChatGPT จะมีบทบาทต่อวงการเกษตรด้วยเช่นกัน

ที่มา: https://www.agriculture.com/technology/finalists-for-world-agri-tech-innovation-challenge-revealed 

ประเด็นสำคัญที่น่าสนใจจากข่าว ส่อง 5 วิธีใช้ ChatGPT กับธุรกิจเกษตรในสหรัฐอเมริกา เกษตรยุคใหม่ใช้ AI ช่วยทำงาน

แม้ว่าจะยังคงต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับ AI อัจฉริยะอย่าง ChatGPT เพราะในบางเรื่องอย่างแนวทางการพัฒนาระบบเกษตรกรรมดังที่ยกตัวอย่างมาในข่าวที่แม้ว่าหัวข้อภาพรวมจะค่อนข้างดูดีแต่ทว่าคำแนะนำของ ChatGPT ยังขาดรายละเอียดในเชิงลึกรวมถึงบางแนวทางก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจะทำได้จริงอย่างที่ ChatGPT ให้คำแนะนำมาหรือไม่ แต่กระนั้นก็ถือเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าในอนาคต AI จะเข้ามามีบทบาทต่อโลกใบนี้อย่างแน่นอน เพราะคำแนะนำของทาง ChatGPT ในอนาคตใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเป็นไปได้แต่เป็นเพราะเทคโนโลยี AI ยังไปไม่ถึงขั้นนั้น รวมถึงฐานข้อมูลของทาง ChatGPT เองก็ยังต้องอัปเดตให้เป็นปัจจุบันรวมถึงต้องคัดกรองข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลให้ละเอียดเพื่อป้องกันการส่งต่อข้อมูลที่ผิดพลาดออกมานั่นเอง

แต่หากในอนาคตระบบ AI ถูกพัฒนาอย่างเต็มที่รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรถูกพัฒนาได้มากพอก็เชื่อได้ว่าจะสามารถปฏิวัติวงการเกษตรกรรมทั้งในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ และช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้ซึ่งจะช่วยยกระดับของการทำการเกษตรให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นอย่างแน่นอน