ตำนานและวิธีบูชาหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

หลวงพ่อโสธร วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นอีกหนึ่งพระพุทธรูปที่มีผู้คนหลั่งไหล เข้ามาเคารพสักการะกันอย่างไม่ขาดสาย ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อที่ประทานพรให้แก่คนที่เข้ามาขอพรให้สำเร็จกลับไปแทบทุกคนก็ยิ่งทำให้องค์หลวงพ่อโสธรได้รับความเคารพนับถือจากผู้คนจำนวนไม่น้อย ในบทความนี้เราจะมาเล่าขานถึงตำนานขององค์หลวงพ่อโสธร พร้อมทั้งวิธีการบูชา และขอพรจากองค์หลวงพ่อโสธรอย่างถูกต้องมาฝาก

ตำนานหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตำนานและวิธีบูชาหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

การสร้างหลวงพ่อโสธรไม่มีตำนานกล่าวไว้ว่ามีการสร้างไว้ตั้งแต่เมื่อใดหรือใครเป็นผู้สร้าง แต่มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่ามีจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือของไทยปรากฏพระภิกษุ 3 องค์พี่น้องที่เรียนพระธรรมวินัยจนแตกฉานแล้วจึงจำแลงกายเป็นพระพุทธรูปลอยตามน้ำไป

ตามตำนานกล่าวว่าทั้ง 3 องค์ลอยน้ำมาปรากฏที่สถานที่แห่งหนึ่ง ชาวบ้านที่เห็นต่างก็พากันเอาเชือกมาฉุดขึ้นจากน้ำแต่ก็ไม่สำเร็จก่อนที่พระทั้ง 3 องค์จะจมหายไปบริเวณนั้นซึ่งภายหลังที่ตรงนั้นถูกเรียกว่า สามพระทวนก่อนจะเพี้ยนจนกลายเป็นสัมปทวนในปัจจุบัน

ต่อมาก็ปรากฏว่าองค์พระผุดขึ้นที่คลองคุ้งจนชาวบ้านพยายามจะฉุดขึ้นฝั่งแต่ก็ไม่สำเร็จบริเวณนั้นจึงถูกเรียกว่าบางพระ

จนกระทั่งองค์หนึ่งได้ลอยไปจนถึงแม่น้ำแม่กลองและไปปรากฏขึ้นที่สมุทรสาคร ชาวประมงได้พร้อมใจกันอาราธนาขึ้นไปประดิษฐานที่วัดบ้านแหลมและพระพุทธรูปองค์นั้นก็ถูกเรียกว่าหลวงพ่อบ้านแหลมมาจนทุกวันนี้

พระพุทธรูปองค์ที่ 2 ได้ลอยวนไปวนมาและไปผุดขึ้นที่หน้าวัดหงษ์โดยแต่เดิมวัดนี้มีเสาขนาดใหญ่ที่มีหงษ์มำด้วยทองเหลืองอยู่บนยอดเสา แต่ต่อมาหงษ์ที่ยอดเสาหักตกลงมาชำรุดวัดจึงเปลี่ยนเอาธงขึ้นไปติดแทนจึงถูกเรียกว่าวัดเสาธง ซึ่งต่อมาก็เกิดมีพายุพัดจนเสาหักลงไปส่วนหนึ่งจึงได้ชื่อว่าวัดเสาทอนและภายหลังจึงกลายเป็นวัดโสธรในที่สุด

พระพุทธรูปองค์ที่ 2 นี้มีประชาชนจำนวนมากพยายามที่จะฉุดท่านขึ้นฝั่งแต่ก็ไม่สำเร็จ จวบจนมีอาจารย์ผู้รู้ไสยศาสตร์ท่านหนึ่งที่รู้หลักและวิธีอาราธนาจึงได้ทำพิธีปลูกศาลเพียงตาและทำการบวงสรวงก่อนจะใช้สายสิญจน์คล้องที่พระหัตถ์ของพระพุทธรูปและค่อย ๆ ฉุดลากท่านขึ้นมาบนฝั่ง พระพุทธรูปจึงเสด็จขึ้นมาบนฝั่งยังความปิติยินดีแก่ชาวเมืองและในภายหลังพระพุทธรูปองค์นี้จึงถูกอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่วัดโสธรและถูกเรียกว่าพระพุทธโสธรหรือหลวงพ่อโสธรตั้งแต่บัดนั้น

ส่วนพระพุทธรูปองค์สุดท้ายได้ลอยไปอยู่ในคลองสำโรง จังหวัดสมุทรปราการโดยประชาชนได้อาราธนาขึ้นไปประดิษฐานไว้ที่วัดพลับพลาชัยชนะสงครามหรือวัดบางพลีใหญ่ในและถูกเรียกว่าหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน

วิธีบูชาหลวงพ่อโสธร

การขอพรบูชาหลวงพ่อโสธรมีวิธีการขอพรบูชาอยู่ 2 แบบคือ

การขอพรทั่วไป: ให้เตรียมธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่มและพวงมาลัย 9 พวง

การขอพรและบนบานเรื่องใหญ่: ให้เตรียมธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม พวงมาลัย 9 พวง ไข่ต้มจำนวน 9, 19 หรือ 99 ฟอง

จากนั้นให้ทำการจุดธูป 3 ดอกแล้วกล่าวบทสวดหลวงพ่อโสธรตามด้วยคำอธิษฐานขอพรหรือคำบนบานแล้วให้นำพวงมาลัย 9 พวงมาถวาย หากนำไข่ต้มมาด้วยให้ปอกไข่ต้ม 1 ฟองเพื่อถวายให้รอจนธูปหมดจึงลาไข่ต้มนั้นกลับไปกิน

สิ่งที่นำมาใช้บนบานหลวงพ่อโสธรมักจะนิยมเป็นไข่ต้ม พวงมาลัยหรือถวายละครรำชาตรีโดยให้กล่าวไว้ในใจพร้อมทั้งระบุจำนวนหรือสิ่งที่จะนำมาแก้บนให้ชัดเจนตามความสะดวกของผู้บนบาน

หลังจากขอพรหรือบนบานองค์หลวงพ่อโสธรจำลองเรียบร้อยแล้วก็ให้มาสักการะหลวงพ่อโสธรองค์จริงภายในอุโบสถหลังใหม่ สำหรับผู้ที่ทำการบนบานขอพรเมื่อกลับจากวัดก็ให้ตั้งมั่นประพฤติตนอยู่ในศีล 5 อย่างเคร่งครัดก็จะทำให้เรื่องที่ขอไว้ประสบผลสำเร็จ

การแก้บนหลวงพ่อโสธร

เมื่อสมหวังอย่างที่บนบานเอาไว้ก็ให้รีบกลับมาแก้บนตามสิ่งที่บนไว้ครั้งแรก ไม่ว่าจะเป็นไข่ต้ม พวงมาลัยต้องเป็นสิ่งที่ได้กล่าวเอ่ยวาจาไว้ตั้งแต่แรกห้ามขาด ห้ามเกินและห้ามผิดไปจากที่บนบานไว้เด็ดขาด หากบนบานเอาไว้เป็นละครรำชาตรีก็ให้รีบติดต่อคณะละครเพื่อรีบแก้บนให้เสร็จสิ้น

คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร

เริ่มต้นด้วยการท่องนะโม 3 จบ แล้วกล่าวคำบูชาดังนี้

กาเยนะ วาจายะ เจตสา วา โสธะรัง นามะ

อิทธิปะฏิหาริกะรัง พุทธะรูปัง อะหัง วันทามิสัพพะโสฯ

นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทร ยะ ทรงอากาศ

พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด ศัตรูพาลวินาศสันติ

นะกาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน นานาจิตเต

พุทธกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต ธา กาโร

ศรีศากกะยะมุนี โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ เมตตรัยโย

ชิวหาทีเต ปัญจะพุทธา นะมามิหัง

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มะหาปัญโญ สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห

อะระหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา นะมามิหัง

 ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโสธรเป็นสิ่งที่ถูกพิสูจน์ให้เห็นแล้วจากจำนวนของผู้ที่เข้ามาสักการะบูชาองค์หลวงพ่อโสธรในแต่ละวัน สิ่งสำคัญ ที่ทำให้พรที่ขอหรือบนบานเป็นจริงได้นั้น คุณจำเป็นต้องลงแรงและลงมือทำเพื่อสร้างโอกาสไปสู่ความสำเร็จและเมื่อไหร่ที่คุณลงมือทำอย่างเต็มที่ เมื่อนั้นพรที่ขอก็จะสมหวังดังที่คุณตั้งใจ

ซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์ 80 บาท