ตำนานและวิธีบูชาหลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่

หลาย ๆ ครั้งที่เรามักจะได้ยินข่าวการแก้บนด้วยพวงมาลัยดอกมะลินับแสนพวงต่อองค์หลวงพ่อทันใจ โดยผู้ที่สัมฤทธิ์ผลตามคำขอที่ได้ขอพรเอาไว้ ซึ่งสร้างความฮือฮาและแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อทันใจซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนได้เป็นอย่างดี โดยองค์หลวงพ่อทันใจองค์ที่เราจะกล่าวถึงกันในครั้งนี้ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยในบทความนี้เราจะมาเล่าถึงตำนาน ขององค์หลวงพ่อทันใจตลอดจนถึงวิธีการบูชาและเคล็ดลับการบูชาองค์หลวงพ่อทันใจที่ถูกต้องเพื่อให้ ความปรารถนาของทุกท่านสัมฤทธิ์ผลอย่างที่ต้องการ

ตำนานองค์หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่

ตำนานและวิธีบูชาหลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่

องค์หลวงพ่อทันใจเป็นคนละองค์กับเทพทันใจของทางพม่า โดยองค์หลวงพ่อทันใจแห่งวัดพระธาตุดอยคำนี้สร้างขึ้นในสมัยพญากือนาผู้เป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา

หลวงพ่อทันใจเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีอายุเก่าแก่ถึงกว่า 1,400 ปี โดยองค์หลวงพ่อท่านมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพบูชากราบไหว้ของผู้คนมาอย่างช้านาน โดยตามตำนานกล่าวว่าองค์หลวงพ่อทันใจท่านมีญาณวิเศษเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ หากผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยเดินทางไปอธิษฐานขอพรจากองค์หลวงพ่อทันใจแล้วหลังจากกลับมาก็มักจะหายขาดจากอาการเจ็บป่วยนั้น ๆ แต่นอกจากเรื่องของสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บ องค์หลวงพ่อทันใจยังมีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของโชคลาภโดยเฉพาะการเสี่ยงดวงจากสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งหลาย ๆ คนที่มาขอพรจากองค์หลวงพ่อทันใจต่างก็มีโชคลาภเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทันใจ

อีกหนึ่งความศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนมักจะนิยมไปขอพร จากองค์หลวงพ่อทันใจ ก็คือการอธิษฐานขอพรในเรื่องลูก เพราะมีหลายคู่ที่ไปบนบานศาลกล่าวขอพรเรื่องลูก ก็มักจะสมหวัง ดังที่ต้องการภายในสามเดือน แทบทุกราย

นอกจากนี้ผู้คนที่เดินทางมากราบไหว้องค์หลวงพ่อจากทั่วสารทิศเพื่อมาขอพร ขอโชคลาภ เงินทองจากองค์หลวงพ่อ เมื่อได้ทำการกราบไหว้อธิษฐานแล้วก็มักจะสมหวังทันตาทันใจหลังการมาขอพรเพียงไม่กี่วันหรือไม่กี่เดือน ซึ่งหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพรที่ขอไว้สัมฤทธิ์ผลดังปาฏิหาริย์ ด้วยเหตุนี้คนส่วนใหญ่ที่สมหวังในพรจากองค์หลวงพ่อทันใจ ก็มักจะเดินทางกลับมาเพื่อถวายดอกมะลิแก้บนแด่องค์หลวงพ่อจนหลาย ๆ กรณีก็เป็นข่าวดังไปทั่วประเทศถึงจำนวนดอกมะลิที่ถูกนำมาถวายเพื่อแก้บนนั่นเอง โดยเคล็ดลับสำคัญในการอธิษฐานขอพรจากองค์หลวงพ่อทันใจก็คือให้ผู้ขอสามารถขอพรได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะทำให้พรที่ขอสมหวังอย่างที่ตั้งใจ

มาถึงตรงนี้อาจทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าคำว่าหลวงพ่อทันใจน่าจะหมายถึงการขอพรแล้วต้องประสบความสำเร็จสมหวังอย่างรวดเร็วทันใจ แต่จริง ๆ แล้วจุดกำเนิดของคำว่าหลวงพ่อทันใจมาจาก ค่านิยมของวัดสำคัญทางภาคเหนือที่มักจะสร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่าพระเจ้าทันใจ โดยเคล็ดลับของการสร้างพระเจ้าทันใจก็คือพระพุทธรูปองค์นี้จะต้องใช้เวลาในการสร้างเพียงหนึ่งวัน หรือ 24 ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งถือว่ารวดเร็วมากจึงเป็นที่มาของคำว่าทันใจ ยิ่งไปกว่านี้การสร้างพระพุทธรูปให้ได้สำเร็จในแต่ละครั้ง หลายคนก็เชื่อว่าเป็นเพราะความศักดิ์สิทธิ์ ความมหัศจรรย์ที่ทำให้พิธีต่าง ๆ สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่นใน 24 ชั่วโมง โดยไม่มีอุปสรรคใด ๆ จึงยิ่งทำให้ผู้เชื่อถือยิ่งเคารพสักการะและกราบไหว้ เพราะเชื่อว่านี่คือความสำเร็จที่รวดเร็วดั่งใจ

วิธีบูชาหลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการขอพรจากองค์หลวงพ่อทันใจ ให้เริ่มต้นด้วยการจุดธูปสามดอกแล้วตั้งนะโมสามจบ จากนั้นจึงกล่าวคาถา “โอม นะโมพุทธายะ ยะอะสะ สุมัง จะปาคะ” เมื่อเสร็จแล้วให้บอกชื่อของเราโดยขึ้นต้นว่า “ข้าพเจ้าชื่อ…” จากนั้นจึงเล่าเรื่องราวและสิ่งที่ต้องการจะขอพรจากองค์หลวงพ่อทันใจ อย่างละเอียด โดยสิ่งที่ขอจะต้องมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น พรที่ขอจึงจะประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจ เมื่อขอพรเสร็จแล้ว ให้บอกหลวงพ่อทันใจ ขอให้ท่านช่วยให้ข้าพเจ้าสำเร็จโดยด่วนเมื่อข้าพเจ้าสำเร็จแล้วจะมาถวายดอกมะลิจำนวน 50 พวงขึ้นไป แต่หากเราต้องการจัดถวายมากกว่านั้น ก็ให้บอกหลวงพ่อไปตามจำนวนที่เราต้องการได้เลย

การแก้บนองค์หลวงพ่อทันใจ

ส่วนวิธีแก้บนแด่องค์หลวงพ่อทันใจ เมื่อคำอธิษฐานของเราประสบความสำเร็จอย่างที่เราต้อง การแล้วจะต้องนำดอกมะลิสด 50 พวงขึ้นไปนำมากราบถวายแด่องค์หลวงพ่อทันใจเพื่อทำการแก้บน โดยในแต่ละวันปรากฏว่ามีคนนำดอกมะลิมากราบไหว้ไม่ขาดสายอันแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อทันใจได้เป็นอย่างดี หรือหากใครที่บนบานสานกล่าวจำนวนดอกมะลิมากกว่า 50 พวงก็ให้นำ จำนวนดอกมะลิเท่าที่อธิษฐานมาทำการแก้บน

คาถาบูชาองค์หลวงพ่อทันใจ

โอม นะโมพุทธายะ ยะอะสะ สุมัง จะปาคะ

 หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรค่าแก่การกราบไหว้บูชาและเป็นที่พึ่งทางใจให้แก่ผู้ที่ต้องการเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจได้เป็นอย่างดี หลังจากกราบไหว้บูชาองค์หลวงพ่อทันใจแล้ว หากต้องการให้คำขอ ประสบความสำเร็จเมื่อกลับมาแล้วก็อย่าลืมที่จะลงมือทำตามคำขอนั้น เพราะแม้ว่าคุณจะไปขอพรจากองค์หลวงพ่อแต่หากไม่ลงมือทำในสิ่งที่ควรทำ คำขอขององค์หลวงพ่อก็ยากที่จะประสบความสำเร็จ เพราะตัวคุณเองไม่สร้างสะพานต่ เพื่อรับพรคำขอจากองค์หลวงพ่อทันใจนั่นเอง

ซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์ 80 บาท