สรุปขั้นตอนลงทะเบียนแก้หนี้เพิ่มทุนออมสินยังไง

เข้าเว็บไซต์ https://ln15.gsb.or.th/WEB-DEBT/Page/Consent.aspx

ข้อตกลงในการทะเบียนแก้หนี้เพิ่มทุนออมสิน


  • ยอมรับข้อตกลงในการรับลงทะเบียน
  • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ลงทะเบียนแก้หนี้เพิ่มทุนออมสิน

  • กรอกข้อมูลสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนลงทะเบียน

  • เลือกการขอคำปรึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ หลังจากนั้นกดปุ่มสมัครใช้บริการ