สรุปขั้นตอนการลงทะเบียนพักหนี้เกษตรกร 3 ปีผ่าน BAAC Mobile

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 66 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาและอนุมัติมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกรและลูกค้ารายย่อยของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งเป็นมาตรการที่มุ่งเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือในการชำระหนี้ โดยเฉพาะกับผู้ที่มีหนี้ปกติและหนี้ค้างชำระ โดยมีเงินคงเหลือในหนี้ทั้งหมดไม่เกิน 300,000 บาท

แต่การเข้าร่วมมาตรการนี้จะต้องผ่านกระบวนการแจ้งความประสงค์และการประเมินศักยภาพในการชำระหนี้ก่อน ธ.ก.ส. ได้จัดเตรียมระบบให้เกษตรกรและลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ผ่านแอปพลิเคชั่น BAAC Mobile โดยการใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อ

หลังจากนั้น ระบบจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าร่วม และหากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ธ.ก.ส. จะนัดหมายเกษตรกรและผู้ค้ำประกันเพื่อจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยช่วงเวลาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการจะเป็นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 66 ถึง 31 มกราคม 67 ซึ่งระยะเวลานี้มีราว 4 เดือน

ในกรณีที่เกษตรกรไม่สะดวกใช้แอปพลิเคชั่น สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการที่สาขาธ.ก.ส. ใกล้บ้านทั่วประเทศ โดยพนักงานจะให้ความสะดวกในการแจ้งความประสงค์ผ่าน BAAC Mobile เพื่อเข้าสู่ระบบการประมวลผลและตรวจสอบสิทธิ

สำหรับลูกค้าที่ต้องการแสดงความประสงค์ตามมาตรการพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. จึงแนะนำให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น BAAC Mobile สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาธ.ก.ส. ทุกแห่งหรือติดต่อ Call Center ที่หมายเลข 02 555 0555

มาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนเกษตรกรและช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มนี้ในยามที่เศรษฐกิจมีความทรงจำเป็นในการฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์ที่ท้าทายของปี 2020 และ 2021 แล้ว มาตรการนี้อาจจะเป็นแสงหวานสำหรับเกษตรกรและธุรกิจเกษตรที่ได้รับผลกระทบในช่วงนี้ และเป็นโอกาสในการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนในการผลิตและการจัดการทรัพยากรทางการเกษตรในอนาคตของไทยต่อไป

ขั้นตอนการลงทะเบียนพักหนี้เกษตรกร 3 ปีผ่าน BAAC Mobile

สรุปขั้นตอนการลงทะเบียนพักหนี้เกษตรกร 3 ปีผ่าน BAAC Mobile


ติดปัญหาเรื่องหนี้สิน ทำยังไงดี ?

หากคุณ
– มีหนี้บัตรเครดิตและชำระขั้นต่ำ
– มีเงินกู้เริ่มผ่อนไม่ไหว
– สมัครสินเชื่ออะไรก็ไม่ผ่าน
– ติดหนี้นอกระบบ

เราช่วยคุณได้ด้วย
สินเชื่อรวมหนี้ดอกเบี้ยถูก
สมัครฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
**************************
จบทุกปัญหา #โครงการรวมหนี้ – ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป ดอกเบี้ยต่ำ
เอกสารไม่ยุ่งยาก
►มีประกันสังคมมาตรา33
►ประวัติยังดี ปลดล็อค ทุกปัญหา สมัครง่าย อนุมัติไว
►รู้ผลเบื้องต้นทางออนไลน์