ธุรกิจแฟรนไชส์ มีความเสี่ยงน้อยกว่าธุรกิจส่วนตัวมากหรือจะเรียกได้ว่าเกือบทุกทางและทุกด้าน      เหตุเพราะธุรกิจแฟรนไชส์เป็นการซื้อความรูปแบบความสำเร็จจากเจ้าของแฟรนไชส์ โดยที่เราไม่ต้องลองผิดเองมากนัก เพราะเจ้าของแฟรนไชส์เขาได้ลองผิดมาให้เราแล้ว เราแค่ลงทุนซื้อมาทำตามความสำเร็จที่เขาแนะนำพอ

“ธุรกิจคือความเสี่ยง” ในการทำธุรกิจไม่มีธุรกิจใดไม่มีความเสี่ยง เพียงแต่ธุรกิจนั้นมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน ไม่ว่าจะมีขนาดธุรกิจแค่ไหน ตั้งแต่แผงลอยข้างถนน ไปจนถึงกิจการระดับโลก ในทุกธุรกิจล้วนมีความเสี่ยงด้วยกันทั้งหมด ผิดแต่ตรงที่ว่าความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจนั้นมีความเสี่ยงมากแค่ไหน และอันตรายเพียงใด

 ในธุรกิจแฟรนไชส์กับธุรกิจส่วนตัว ทั้งสองธุรกิจก็มีความเสี่ยงเช่นกันแต่ความเสี่ยงแบบไหนน้อยที่กว่ากัน คำตอบนั้นมีอยู่ในใจหลายคนๆแล้วนั้นคือ “ธุรกิจแฟรนไชส์” ธุรกิจแฟรนไชส์ มีความเสี่ยงน้อยกว่าธุรกิจส่วนตัวมากหรือจะเรียกได้ว่าเกือบทุกทางและทุกด้าน

ปัจจุบันนักธุรกิจนิยมหันไปลงทุนในธุรกิจแฟรนไซส์เพิ่มมากขึ้นทำให้ธุรกิจแฟนรไซส์ขยายตัวอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ความเสี่ยงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจนี้เติบโตขึ้น ยิ่งความเสี่ยงน้อยทำให้การเติบโตสูง เป็นธรรมดา

 

ธุรกิจแฟรนไชส์เสี่ยงน้อยจริงหรือ  ?

การทำธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นความหวังของนักธุรกิจหน้าใหม่และหน้าเก่า ดังที่กล่าวมาแล้วว่า กลุ่มธุรกิจแฟรนไซส์นั้นเป็นที่สนใจมากเพราะใช้เงินทุนน้อย มีโอกาสสำเร็จสูงและที่สำคัญอีกอย่างที่เราให้ความสำคัญคือ “ความเสี่ยงต่ำมาก” นี้เป็นเหตุผลสำคัญที่ธุรกิจนี้มีการเติบโต เรามาดูความได้เปรียบของด้านความเสี่ยงต่ำมีอะไรบ้าง

1.ความน่าเชื่อถือ

การที่เราซื้อสิทธิ์ทำให้ได้เครื่องหมายการค้าที่เป็นที่ยอมรับในทางธุรกิจทั้งในระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับสากล ไม่ต้องมาเสียเวลาสร้างชื่อเสียง หรือความเชื่อถือใหม่ขึ้นมา ถ้าไม่มีอาจใช้เวลานานและต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มขึ้น

2.ความมีคุณภาพ

เมื่อเราได้ซื้อสิทธิ์ของตัวสินค้า และบริการ จะมีมาตรฐานเดียวกันทั้งตลาด มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีลักษณะเหมือนกัน ถ้าสินค้าและบริการที่เราเลือกมาดี มีมาตรฐานสินค้าและบริการที่ดี ทำให้ลูกค้าเข้าใช้บริการมากขึ้น

3.ความเป็นระบบ

เมื่อเราซื้อสิทธิ์มา จะเจ้าของสิทธิ์จะมีรายละเอียด หรือระบบงาน ในด้านการตลาด และด้านการบัญชี  ที่ได้มีการพัฒนาจนได้รับการพิสูจน์ว่าได้ผลดี ประสบความสำเร็จ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้การบริหารงานได้ง่ายลดความสับซ้อนยุ่งยาก รวมไปถึงการแก้ปัญหาไว้เรียบร้อยแล้วด้วย

4.ระบบให้คำปรึกษา

การซื้อสิทธิ์มานั้นเราจะได้รับคำแนะนำในการเลือกสถานที่จากผู้มีประสบการณ์และเป็นมืออาชีพ นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง รวมไปถึง การออกแบบร้าน การออกแบบป้ายโฆษณา วิธีบริหารงานภายใน วิธีการทำตลาดที่ทำให้ได้ผลกำไร ทางเจ้าของสิทธิ์จะคอยดูแลและให้คำปรึกษาในทุกทาง

5.มีสูตรสำเร็จ

การซื้อสิทธิ์นั้นเป็นหนทางหนึ่งที่หลีกเลี่ยงการขาดทุนจากการลองผิดลองถูกในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หลีกเลี่ยงปัญหาในการหาแหล่งซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสินค้ามาเข้าร้าน เพราะมีคนคอยดูแลและจัดหาในรูปแบบสำเร็จรูปพร้อมดำเนินการได้ทันที่ ถือเป็นการลดความยุ่งยากอย่างดี

6.ข้อมูลด้านการตลาด

เมื่อเราได้ซื้อสิทธิ์ทำให้เราได้ข้อมูลในด้านการแข่งขัน ข้อมูลของคู่แข่ง ความต้องการของตลาดในสินค้านั้น ๆ ทัศนคติของลูกค้า และข้อมูลอื่นที่สำคัญโดยที่เราไม่ต้องดิ้นรนหามาเอง

7.การฝึกอบรม

การซื้อสิทธิ์ทำให้เราได้รับการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง จากเจ้าของสิทธิ์ โดยไม่จำเป็นต้องหาความรู้เอง

8.ต้นทุนที่ถูกกว่า

เมื่อเราได้ซื้อสิทธิ์ทำให้เราสามารถซื้อสินค้ามาขายในราคาถูก เพราะเป็นการซื้อในราคารวมของทั้งแฟรนไซส์ทำให้สิ้นค้าที่ได้มีต้นทุนที่ต่ำกว่าเราจัดหาเองมาก

9.แหล่งเงินทุน

บางบริษัทแฟรนไซส์มีการอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือด้านการหาเงินแหล่งกู้เพื่อเริ่มต้นให้กับผู้ซื้อสิทธิ์ด้วย 

ความเสี่ยงสำคัญของธุรกิจแฟรนไซส์

       ธุรกิจแฟรนไซส์เป็นธุรกิจที่เริ่มได้ง่าย ใช้เงินทุนไม่มากและมีความเสี่ยงที่ต่ำ แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความเสี่ยงเอาเสียเลย ความเสี่ยงของแฟรนไซส์นี่มีความเสี่ยงใหญ่ที่สำคัญมาก คือ

“การเลือกแฟรนไซส์ที่ไม่ได้มาตรฐาน” นักธุรกิจหลายคนสนใจมองเพียงที่ค่าแฟรนไซส์ที่ราคาถูกและมีส่วนแบ่งกำไรที่มากเป็นที่ตั้ง ทำให้มองข้ามมาตรฐานไป ในหลายครั้งแฟรนไซส์พวกที่ต่ำกว่ามาตรฐานก็ทำให้ผู้รับสิทธิ์มีปัญหาเกิดขึ้นภายหลัง เหมือนคำกล่าวที่ว่า “ปลูกเรือนผิดคิดจนเรือนทลาย”

 

สรุปธุรกิจแฟรนไชส์เสี่ยงน้อยจริงหรือ  ?

ความเสี่ยงของธุรกิจนั้นเป็นของคู่กันไม่ว่าธุรกิจแบบไหนไม่ว่าจะ ธุรกิจแฟรนไชส์หรือธุรกิจส่วนตัว ล้วนมีความเสี่ยงด้วยกันหมดทั้งสิ้นแต่อยู่ที่เราเลือกเอาว่าทางไหนมีความเสี่ยงมากหรือน้อยกว่ากันอย่างไร

ธุรกิจแฟรนไซส์มีข้อดีที่ลงทุนน้อยและมีเสี่ยงต่ำมาก ถือเป็นความได้เปรียบทางธุรกิจอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับธุรกิจส่วนตัว ถ้าเราสามารถเลือกลงทุนในธุรกิจแฟรนไซส์มีความเสี่ยงต่ำและมีมาตรฐานดี ถ้าธุรกิจที่ลงทุนในแฟรนไซส์ระลึกไว้เสมอในการลงทุน การทำธุรกิจแฟรนไซส์นั้นทำให้ผู้ที่ลงทุนมีโอกาสประสบความสำเร็จทางธุรกิจได้ไม่ยาก

ทุกความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดในเกือบทุกธุรกิจคือ “การไม่รู้อะไร” ในการทำธุรกิจสิ่งสำคัญเราต้องมีความรู้เสมอ ต่อให้เรามีแต้มต่อที่ดีแต่ถ้าขาดความรู้ในทำธุรกิจมันยากที่จะประสบความสำเร็จได้โดยเหมือนดังคำกล่าวที่ว่า

“ความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดคือ….ความไม่รู้”