จะทำ จะสร้างธุรกิจ ถ้า “คน” ไม่ทำ แล้วใครจะทำ? เพราะนอกจากสังคมมนุษย์หรือคนแล้ว ผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งมีชีวิตอื่นประกอบกิจการหรือทำธุรกิจเพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพหรือไม่? ดังนั้น บทสรุปจั่วหัวก็ไม่น่าจะผิดนะครับ

และยิ่งหากคิดย้อนกลับไปถึงปัจจัยการประกอบกิจการในยุคแรกๆ ก็จะเห็นว่า ปัจจัย “คนหรือแรงงาน” ก็เป็นหนึ่งปัจจัยหลัก นอกเหนือจากทุน ที่ดิน และเครื่องจักร

ถึงแม้จะไม่ระบุว่าปัจจัยไหนสำคัญกว่ากัน แต่ผมให้ความสำคัญกับปัจจัย “คน” เป็นอันดับแรก เพราะผู้ที่คิดจะประกอบกิจการ หรือทำ/สร้างธุรกิจ ก็ต้องเป็น “คน” แน่นอน…

“คน” สำคัญคนแรกที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ก็คือ “คนที่จะเป็นเจ้าของกิจการ หรือเถ้าแก่”…. นี่หล่ะครับ

 

หาก “ท่าน” กำลังคิดอยากทำธุรกิจ+ฝันอยากเป็นเจ้าของกิจการ และอยากล่ำซำเป็น “เถ้าแก่ใหม่” ในระยะเวลาอันสมควรอย่างยั่งยืน….“ท่าน”

1) ตระหนักถึงความสำคัญ และ

2) สำรวจความพร้อมของตัวท่านเองหรือยังครับ

 

ฝากท่านลองทำการสำรวจตัวเองไปพลางๆ ก่อน…แล้วลองช่วยกันเขียน

“ความสำคัญและปัจจัยความพร้อมของท่านที่จะเป็นคนทำธุรกิจหรือผู้ประกอบการ หรือเถ้าแก่ใหม่”

ลงในช่องแสดงความคิดเห็น หรือ comment  ด้านล่างนี้นะครับ….

เดี๋ยวเราค่อยมาสาธยายแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันในตอนต่อไปนะครับ…