90.0
Score

ก่อนเริ่มต้นทำแบรนด์รองเท้าด้วยตนเอง คุณผู้อ่านต้องเข้าใจธุรกิจขายรองเท้าอย่างถ่องแท้เสียก่อน ทั้งภาพรวมธุรกิจระดับโลก ระดับประเทศ ประเภทรองเท้า กลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท คู่แข่ง ขั้นตอนการออกแบบและการผลิต วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ โรงงานผลิต เงินลงทุน การสร้างแบรนด์ การบริหารธุรกิจ การทำการตลาด ช่องทางการขาย รายได้ ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคของการทำธุรกิจ

ธุรกิจที่ไม่มีวันตาย เป็นประโยคทรงพลังที่ดึงดูดผู้สนใจกระโจนสู่ธุรกิจขายรองเท้า เพราะตั้งแต่ลืมตาดูโลกกระทั่งหลับตาลาโลก มนุษย์เกี่ยวข้องกับร้องเท้าตลอดชีวิตและประชากรโลกเพิ่มขึ้นทุกปี โอกาสของธุรกิจขายรองเท้าก็ยิ่งขยายตัวตาม ผู้สนใจทำธุรกิจฝันเห็นรายได้วิ่งเข้ากระเป๋ามหาศาล ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ มีความเป็นอยู่ดี ใช้ชีวิตสะดวก สบาย เป็นสุดยอดความปรารถนาของทุกคน

ทุกอย่างเป็นไปได้ ด้วยองค์ประกอบในยุค 4.0 ความรู้ต่าง ๆ สามารถค้นหาได้อย่างง่ายดาย การติดต่อสื่อสารฉับไว มีกรณีศึกษามากมาย มีผู้ช่วยผลิตมืออาชีพ มีเครื่องมือทำการตลาดทรงประสิทธิภาพ เหล่านี้เอื้ออำนวยให้ผู้สนใจทำธุรกิจประสบความสำเร็จตามความต้องการ

หากคุณผู้อ่านสนใจทำธุรกิจขายรองเท้าแบรนด์ของตนเองให้ประสบความสำเร็จควรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ธุรกิจอย่างเต็มตัว บทความนี้ Taokaemai.com รวบรวมวิธีทำธุรกิจขายรองเท้าด้วยแบรนด์ของตนเองให้รุ่งพุ่งฉิว

1. เข้าใจธุรกิจทำแบรนด์รองเท้า เข้าใจตัวเอง

ก่อนเริ่มต้น ทำแบรนด์รองเท้า ด้วยตนเอง คุณผู้อ่านต้องเข้าใจธุรกิจขายรองเท้าอย่างถ่องแท้เสียก่อน ทั้งภาพรวมธุรกิจระดับโลก ระดับประเทศ ประเภทรองเท้า กลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท คู่แข่ง ขั้นตอนการออกแบบและการผลิต วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ โรงงานผลิต เงินลงทุน การสร้างแบรนด์ การบริหารธุรกิจ การทำการตลาด ช่องทางการขาย รายได้ ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคของการทำธุรกิจ อีกทั้งคุณผู้อ่านจะได้รู้ว่าตัวเองเหมาะกับธุรกิจขายรองเท้าหรือไม่ รักธุรกิจขายรองเท้าหรือไม่ มีความสุขกับการทำธุรกิจขายรองเท้าหรือไม่

หากคุณผู้อ่านวิเคราะห์เสร็จแล้วเห็นโอกาสทองอยู่ตรงหน้าและพร้อมฝ่าฟันธุรกิจขายรองเท้าแบรนด์ของตนเองอย่างเต็มที่ ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีมาก ๆ

2. รู้หน้าลูกค้า เขาใส่รองเท้าแบบไหน ใช่ของเราหรือเปล่า

รองเท้าเกี่ยวข้องกับคนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพอีกทั้งไลฟ์สไตล์หรือปัญหาไม่เหมือนกัน ทำให้แต่ละคนเหมาะกับรองเท้าแตกต่างกัน คุณผู้อ่านต้องเลือกทำตลาดรองเท้าอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น รองเท้าสำหรับเด็ก รองเท้าสำหรับวัยรุ่น รองเท้าสำหรับผู้ใหญ่ รองเท้าสำหรับผู้ชาย รองเท้าสำหรับผู้หญิง รองเท้าสำหรับเที่ยว รองเท้าสำหรับเล่นกีฬา ออกกำลังกาย หรือ รองเท้าเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

การเฉพาะเจาะจงตลาดทำให้คุณผู้อ่านเห็นลูกค้าชัดเจน สามารถ Focus ธุรกิจไปยังกลุ่มนั้นได้อย่างเต็มที่

3. รู้ใจลูกค้า เขารักเขาชอบรองเท้าสไตล์ไหน

ลึกลงไปแต่ละกลุ่มมีความชอบ นิสัย พฤติกรรมต่างกัน รองเท้าควรสะท้อนบุคลิก ตอบสนองความต้องการ หรือแก้ปัญหาของลูกค้ากลุ่มนั้นอย่างลงตัว คุณผู้อ่านต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้อย่างลึกซึ้งเพื่อสามารถออกแบบและผลิตรองเท้าที่มีดีไซน์ สีสันโดนใจ ใส่แล้วรู้สึกสบาย มั่นใจ มีความสุข เช่น รองเท้าสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้มีปัญหาเกี่ยวกับเท้าพื้นควรนุ่มเป็นพิเศษ รองเท้าสำหรับนักผจญภัยควรแข็งแรง ทนทาน รองเท้าแฟชั่นสำหรับผู้หญิงควรสวยงาม โดนเด่น เป็นต้น

4. สร้าง DNA แบรนด์รองเท้าสายพันธุ์เฉพาะตัว

ถึงจุดนี้คุณผู้อ่านสามารถออกแบบรองเท้าต้นแบบและตั้งชื่อแบรนด์ของตัวเองได้แล้ว โดยรองเท้าต้นแบบควรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งดีไซน์ วัสดุ สีสัน มีบุคลิกชัดเจน แตกต่างจากคู่แข่ง เป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์โดยอาจรวมนวัตกรมมใหม่ ๆ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไปด้วยเพื่อสะกดลูกค้าต้องหยิบมาดู ทดลองใส่ ตัดสินใจซื้อทันที

ในส่วนของชื่อแบรนด์ควรสั้น กระชับ เข้าใจง่าย โดนใจ อีกทั้งควรมีสโลแกนเพื่อสรุปเรื่องราวของแบรนด์ ทำให้ลูกค้ารู้จัก ประทับใจ และจดจำแบรนด์อย่างรวดเร็ว

5. ปั้นกลยุทธ์ธุรกิจสร้างแบรนด์รองเท้าอย่างมืออาชีพ

เมื่อมั่นใจกับรองเท้าต้นแบบ ชื่อแบรนด์ และ สโลแกนแล้ว ได้เวลาคุณผู้อ่านออกแบบธุรกิจอย่างครบวงจร วางแผนกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ทั้งการลงทุน การผลิต การบริหารสต็อก การบริหารธุรกิจ การประชาสัมพันธ์ การตลาด การเลือกทำเล ช่องทางการขาย รวมถึงการบริการหลังการขายเพื่ออำนวยความสะดวก มัดใจให้ลูกค้ารักแบรนด์ของคุณผู้อ่านตลอดไป

ขั้นตอนนี้คุณผู้อ่านควรมีที่ปรึกษาในการออกแบบและวางแผนการทำธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจของท่านมีกำไรตั้งแต่อยู่ในกระดาษ

6. เลือก Partner  คลิกลงตัว เลือกโรงงานทำแบรนด์รองเท้าที่มีมาตรฐาน

นักรบที่ไม่ออกรบไม่มีวันชนะ การทำธุรกิจก็เช่น การจะประสบความสำเร็จแค่ฝันไม่พอต้องลงสู่สมรภูมิแข่งขันด้วย

หลังจากวางแผนเสร็จแล้ว ได้เวลาคุณผู้อ่านขึ้นเวทีธุรกิจขายรองเท้าด้วยแบรนด์ตนเอง แต่การนักธุรกิจมือใหม่ทำงานคนเดียวจะประสบความสำเร็จนั้นยากกว่าเข็นครกขึ้นภูเขา ดังนั้นคุณผู้อ่านควรมี Partner ที่ผ่านการคัดสรรอย่างดีมาร่วมงานในแต่ละขั้นตอน

ตั้งแต่การเลือกโรงงานผลิตที่สามารถผลิตรองเท้าตรงกับต้นแบบได้ สามารถเจรจาต่อรองจำนวนการผลิตได้

Partner ประชาสัมพันธ์ ทำการตลาดก็จำเป็นอย่างยิ่งเพราะทำให้คนรู้จักรองเท้าแบรนด์ของคุณผู้อ่านภายในเวลาอันรวดเร็ว เชี่ยวชาญทำสื่อและการตลาดหลากหลายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เหมาะกับสไตล์แบรนด์ของคุณผู้อ่าน เชื่อมโยงลูกค้าให้มีส่วนร่วมกับแบรนด์ให้มากที่สุดเพื่อสร้างความรัก ชอบ ประทับใจ อย่างเป็นธรรมชาติ

นอกจากนี้พนักงานต้องทำงานตามข้อกำหนดของธุรกิจอย่างเคร่งครัด อำนวยความสะดวก บอกเล่าเรื่องราวยอดเยี่ยม ส่งต่อความรู้สึกดี ๆ ของแบรนด์แก่ลูกค้าอย่างเต็มใจ

7. ท้าทายตัวเองตลอดเวลา กล้าที่จะเรียนรู้ลองทำสิ่งใหม่

        สิ่งที่คุณผู้อ่านต้องจำให้ขึ้นใจ โลกธุรกิจไม่มีทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ เป็นนักรบต้องมีบาดแผล การจะประสบความสำเร็จต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการ

ธุรกิจขายรองเท้าเป็นธุรกิจยอดฮิต คู่แข่งเยอะ ยิ่งรองเท้าของคุณผู้อ่านเป็นแบรนด์ใหม่ต้องต่อสู้เพื่อแบ่งฐานลูกค้ากับแบรนด์เจ้าตลาด ขอให้คุณผู้อ่านขยัน  อดทน มุ่งมั่น Focus กับธุรกิจแบรนด์รองเท้าของตนเองอย่างเต็มความสามารถ บริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

พยายามนำเสนอรองเท้ารุ่นใหม่ ๆ ที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอเพราะนอกจากจะรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้แล้ว ยังได้ลูกค้าใหม่ ๆ เพิ่มอีกด้วย

ขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยการขยายสาขา สร้างตัวแทนจำหน่าย ขายธุรกิจแฟรนไชน์ รวมทั้งกระจายสินค้าสู่ต่างประเทศเพื่อนำรายได้เข้าสู่ประเทศ       

สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการเริ่มต้นทำธุรกิจขายรองเท้าด้วยแบรนด์ของตนเอง การเตรียมตัวของคุณผู้อ่านให้พร้อมทำให้สามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ได้มากที่สุด การเข้าใจธุรกิจคุณผู้อ่านจะมองเห็นโอกาสไม่รู้จบ การวางแผนทำให้คุณผู้อ่านมีวิสัยทัศน์ ทำธุรกิจอย่างมีทิศทาง การมี Partner ที่ดีแบ่งเบาภาระไปได้เยอะ และการมีไฟในการทำธุรกิจขายรองเท้าแบรนด์ตนเองตลอดเวลาทำให้คุณผู้อ่านยืนหยัดอยู่ใน ธุรกิจที่ไม่มีวันตาย อย่างมั่นคง