ความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญ เพราะถ้าธุรกิจของคุณสร้างความกังขาให้กับลูกค้า คู่ค้า หรือกระทั้งสังคมโดยรวมย่อมส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ธุรกิจของคุณอย่างแน่นอน
ความน่าเชื่อถือก็คือภาพลักษณ์ที่ดีในตัวสินค้า หรือธุรกิจของคุณนั้นเอง คุณคงไม่อยากทำธุรกิจกับคนที่ไม่รักษาคำพูด ไม่รับผิดชอบ หรือไม่แคร์คนรอบข้างจริงไหมครับ ลูกค้าเองก็รู้สึกไม่ต่างจากคุณ
การเสริมสร้างมูลค่าและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าของคุณส่งผ่านไปยังลูกค้ากลุ่มเปาหมายจึงเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะจะมีผลต่อการสร้างยอดขายโดยตรง อะไรบ้างที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าของคุณ
 

1. สินค้ามีคุณสมบัติชัดเจน

 
คุณต้องมีกระบวนการทดสอบและพัฒนาตัวสินค้าของคุณให้มีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้าให้มากที่สุด ซึ่งคุณสมบัติที่ใช้กล่าวอ้างในการทำตลาดและโฆษณาต้องเป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ ถึงจะมีผลช่วยสร้างมูลค่าและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าของคุณ เช่น สบู่สมุนไพรมีฤทธิ์เป็นด่างอ่อน ๆ ไม่ระคายผิว คุณก็ต้องมีการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน ทดสอบใช้แล้วไม่เกิดอาการแพ้จริง ๆ หลังใช้ผิดไม่ตึง คนใช้รู้สึกว่าผิวเนียนนุ่ม ชุ่มชื่นตามคำโฆษณา เป็นต้น
 

2. มีมาตรฐานรองรับหรือมีผู้เชี่ยวชาญรับรอง

 
ไม่ว่าคุณผลิตสินค้าอะไรก็แล้วแต่ หากสินค้าที่คุณผลิตมีข้อกำหนดหรือมาตรฐานที่เป็นการยอมรับ
โดยทั่วไป อย่าละเลยที่จะไปขอมาตรฐานต่างๆ เหล่านั้นครับ เพราะจะทำให้สินค้าของคุณมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ลูกค้ามั่นใจได้ถึงความปลอดภัยถ้าต้องบริโภค หรือใช้กับร่างกาย เช่น มาตรฐาน HACCP มาตรฐานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นต้น
 

3. มีการอ้างอิงผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 
นอกจากการได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือแล้ว การพูดถึงคุณสมบัติ
ของสินค้าโดยอ้างอิงผลการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ ย่อมจะทำให้สินค้าของคุณมีมูลค่า เป็นจุดขายที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าประเภทอาหารเสริม เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพต่าง ๆ
 

4. ประสบการณ์ตรงจากลูกค้าที่เคยใช้

 
ใช้การรับรองจากลูกค้าที่เคยใช้บริการหรือใช้สินค้าของคุณแล้วมีความพึงพอใจ ประทับใจในสินค้า
คุณยืนยันความน่าเชื่อถือได้ โดยปกติแล้วลูกค้ามักจะเชื่อในสิ่งที่ลูกค้าด้วยกันเองบอก หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับตัวสินค้าของคุณ
อาจทำโดยให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคที่มีความพึงพอใจในตัวสินค้า ไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า
ตามเว็บไซท์ต่าง ๆ เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่มักจะชอบอ่านรีวิว ความคิดเห็นผู้บริโภคที่มีประสบการณ์กับสินค้าบริการเหล่านั้นมาก่อน เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจซื้อ
 
 

5. มีการรับประกันสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ

 
ไม่ว่าจะเป็นการคืนเงินหากไม่พอใจสินค้า ซ่อมฟรี เปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่ได้มาตรฐานหรือมี
ตำหนิ เพราะการที่คุณกล้ารับประกันความพอใจในตัวสินค้าของคุณ แสดงว่าคุณมั่นใจในตัวสินค้าว่ามีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า ลูกค้าก็จะมีความมั่นใจในตัวสินค้าของคุณเช่นเดียวกัน
 

6. ชนะการประกวดหรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ

 
ถ้าหากสินค้าของคุณสามารถส่งเข้าประกวดไม่ว่าเวทีใด ๆ ก็ตาม แนะนำว่าอย่าละเลยครับ การชนะ
รางวัลการประกวดผลิตภัณฑ์ในเวทีต่าง ๆ เป็นเครื่องยืนยันความน่าเชื่อถืออีกอย่างหนึ่งให้กับสินค้าของคุณ
เรียกได้ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวนะครับ เพราะบางรายการนอกจากได้รางวัลรับรองแล้วยังไม่เงินอีกด้วยนะครับ
 

7. ความจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า

 
คุณต้องกล้าที่จะรับผิดชอบหากเกิดความผิดพลาดในการบริการ หรือสินค้าของคุณไม่เป็นที่พอใจของ
ลูกค้าการปัดความรับผิดชอบจะทำให้ภาพลักษณ์ธุรกิจของคุณดูแย่ในสายตาคนทั่วไป แต่ถ้าเกิดปัญหาแล้วรีบแก้ไข ชดเชยหรือเยียวยาลูกค้า ผมเชื่อว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เห็นความตั้งใจของคุณที่มุ่งมั่นสร้างธุรกิจที่ดีนะครับ
 
ขอฝากทิ้งท้ายไว้นะครับ ความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่นจากลูกค้า สร้างยากทำลายง่าย ดังนั้น การรักษามาตรฐานทั้งการผลิตและการบริการลูกค้า ความจริงใจ ความซื่อสัตย์ จะทำให้ธุรกิจของคุณอยู่ได้ยาว ๆ ครับ