7 เคล็ดลับชาวยิวสอนรวย ปรัชญาการเงินของชาวยิว

ในบทความนี้, เราจะสำรวจ 7 เคล็ดลับสำคัญชาวยิวสอนรวย การสร้างความมั่งคั่งที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมและปรัชญาของชาวยิว หลักการเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นแนวทางทางการเงินและการลงทุนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแง่มุมของวิถีชีวิต, ค่านิยม, และจริยธรรมที่ส่งผลต่อการสร้างความมั่งคั่งและความสำเร็จที่ยั่งยืน ผ่านตัวอย่างของบุคคลชาวยิวที่ประสบความสำเร็จ, เราจะเห็นว่าหลักการเหล่านี้ได้ถูกนำไปใช้และสร้างผลลัพธ์ที่น่าประทับใจอย่างไร ไม่ว่าคุณจะมีศาสนาหรือความเชื่อใด, หลักการเหล่านี้สามารถนำไปปรับใช้เพื่อเสริมสร้างความมั่งคั่งและความสำเร็จในชีวิตของคุณได้.

1. ความรู้ (Wisdom)

ความรู้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งของชาวยิว ตัวอย่างที่โดดเด่นคือกษัตริย์โซโลมอน, ผู้ซึ่งถูกยกย่องในตำรายิวว่าเป็นบุคคลที่มีปัญญาและความมั่งคั่งมากที่สุดในยุคของเขา โซโลมอนเลือกที่จะขอปัญญามากกว่าสิ่งอื่นใดจากพระเจ้า และด้วยปัญญานั้นเองที่ทำให้เขาสามารถสร้างความมั่งคั่งและความสำเร็จได้ ในทางปฏิบัติ, ชาวยิวมักจะให้ความสำคัญกับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสะสมความรู้ที่จะนำไปสู่การตัดสินใจที่ฉลาดและการสร้างความมั่งคั่ง นอกจากนี้, ความถ่อมตนยังถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มความรู้ โดยมีคำกล่าวที่ว่า “ก่อนจะมีความภาคภูมิใจ, จะมีความอับอาย; แต่กับคนที่ถ่อมตนจะมีปัญญา” การเรียนรู้และการสะสมความรู้จึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งในวัฒนธรรมยิว

2. ประเพณีและทัศนคติ (Traditions [Mindset])

ในวัฒนธรรมยิว, ความมั่งคั่งถือเป็นสัญลักษณ์ของพรจากพระเจ้า ครอบครัวชาวยิวมักจะส่งเสริมการสะสมทรัพย์สินและการมีอาชีพที่มีรายได้สูง ตัวอย่างของบุคคลชาวยิวที่ประสบความสำเร็จในด้านนี้คือ วอร์เรน บัฟเฟตต์, นักลงทุนที่มีชื่อเสียงซึ่งมีรากฐานมาจากครอบครัวชาวยิว บัฟเฟตต์เป็นตัวอย่างของการมีทัศนคติที่เน้นการลงทุนอย่างมีสติและการสะสมทรัพย์สินอย่างรอบคอบ ในทางกลับกัน, วัฒนธรรมยิวมักจะไม่เน้นการใช้ชีวิตเพื่อการเตรียมตัวสำหรับชีวิตหลังความตาย แต่เน้นการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและประสบความสำเร็จในโลกนี้ ความเชื่อนี้สะท้อนให้เห็นว่าชาวยิวมองความมั่งคั่งเป็นของขวัญและพรจากพระเจ้า

3. การทำงาน (Work)

ตามหลักการของชาวยิว, การทำงานอย่างหนักและซื่อสัตย์เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่งคั่ง ตัวอย่างที่โดดเด่นคือ มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก, ผู้ก่อตั้ง Facebook ซึ่งมีรากฐานครอบครัวชาวยิว ซักเคอร์เบิร์กแสดงให้เห็นถึงการทำงานอย่างมุ่งมั่นและการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ตามตำรายิว, การทำงานไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความมั่งคั่งเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้สร้างสรรค์และไม่ใช่เพียงแค่ผู้บริโภค การมีเป้าหมายและแผนการที่ชัดเจนเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ตำรายิวยังสอนว่า “ในการทำงานทุกอย่างมีผลกำไร, แต่การพูดคุยเพียงอย่างเดียวจะนำมาซึ่งความยากจน” ซึ่งหมายความว่าการทำงานอย่างจริงจังและมุ่งมั่นเท่านั้นที่จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่สร้างความมั่งคั่ง

4. การลงทุน (Investing)

การลงทุนเป็นส่วนสำคัญของการสร้างความมั่งคั่งในวัฒนธรรมยิว ตัวอย่างของบุคคลชาวยิวที่ประสบความสำเร็จในด้านนี้คือ จอร์จ โซรอส, นักลงทุนที่มีชื่อเสียงระดับโลก โซรอสแสดงให้เห็นถึงการลงทุนที่มีการวางแผนและการศึกษาอย่างละเอียด ตามหลักการยิว, การลงทุนไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตและการสร้างมรดกให้กับรุ่นต่อไป ตำรายิวสอนว่า “คนที่รักความสุขจะกลายเป็นคนยากจน; คนที่รักไวน์และความหรูหราจะไม่มีวันร่ำรวย” การทำงานหนัก, การออม, และการสะสมเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินจึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่งคั่ง นอกจากนี้, การลงทุนยังเกี่ยวข้องกับการวางแผนและการศึกษาอย่างละเอียดก่อนทำการลงทุน และการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง

5. กฎหมาย (The Law)

ในวัฒนธรรมยิว, การปฏิบัติตามกฎหมายธรรมชาติและกฎหมายที่กำหนดโดยพระเจ้าถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่งคั่ง ตัวอย่างของบุคคลชาวยิวที่ปฏิบัติตามหลักการนี้คือ รูธ เบเดอร์ กินส์เบิร์ก, ผู้พิพากษาศาลฎีกาสหรัฐฯ ที่มีรากฐานครอบครัวชาวยิว กินส์เบิร์กแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในหลักกฎหมายและความยุติธรรม ตามหลักการยิว, กฎหมายไม่เพียงแต่หมายถึงการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายธรรมชาติและหลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติตามกฎหมายและการมีความซื่อสัตย์ในทุกด้านของชีวิตถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งและความสำเร็จที่ยั่งยืน

6. การถวายสิบเปอร์เซ็นต์ (Tithe)

การถวายสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้เป็นหลักการทางการเงินที่สำคัญในศาสนายิว ซึ่งถือเป็นการแสดงความขอบคุณและการเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้าในการดูแลโลก ตัวอย่างของบุคคลชาวยิวที่ปฏิบัติตามหลักการนี้คือ อีไล วีเซล, นักเขียนและผู้รอดชีวิตจากฮอโลคอสต์ วีเซลแสดงให้เห็นถึงการให้ที่มาจากใจและการถวายสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ตามหลักการยิว, การถวายสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เพียงแต่เป็นการทำบุญเท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนในความมั่งคั่งทางจิตวิญญาณและทางวัตถุ การให้ถือเป็นการแสดงความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะดูแลและสนับสนุนในการสร้างความมั่งคั่งและความสำเร็จ

7. การทำบุญ (Charity)

การทำบุญเป็นหลักการสำคัญอีกประการหนึ่งในวัฒนธรรมยิวที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความมั่งคั่ง ตัวอย่างของบุคคลชาวยิวที่ปฏิบัติตามหลักการนี้คือ จอร์จ โซรอส, นักลงทุนและผู้ก่อตั้ง Open Society Foundations โซรอสมีชื่อเสียงในการทำบุญและการสนับสนุนสาเหตุต่างๆ ทั่วโลก ตามหลักการยิว, การทำบุญไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความเมตตาและความช่วยเหลือต่อผู้อื่นเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความมั่งคั่งทางจิตวิญญาณและการสะสมบุญบารมี การทำบุญถือเป็นการลงทุนในสังคมและการสร้างเครือข่ายที่มีคุณค่า ซึ่งสามารถนำไปสู่ความมั่งคั่งและความสำเร็จในรูปแบบต่างๆ

ตามตำรายิว, การให้ถือเป็นการแสดงความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะดูแลและสนับสนุนในการสร้างความมั่งคั่งและความสำเร็จ การทำบุญยังเป็นการแสดงความขอบคุณและการยอมรับว่าความมั่งคั่งที่เรามีมาจากพระเจ้า ดังนั้น, การแบ่งปันความมั่งคั่งกับผู้อื่นถือเป็นการกระทำที่มีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนและมีความหมาย

การทำบุญในวัฒนธรรมยิวไม่เพียงแต่เป็นการให้ทางวัตถุเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการให้ทางจิตวิญญาณและการสนับสนุนทางสังคม การทำบุญถือเป็นการลงทุนในความดีและการสร้างสังคมที่ดีขึ้น ซึ่งสามารถนำไปสู่ความมั่งคั่งและความสำเร็จที่ยั่งยืนในทุกมิติของชีวิต

ในสรุป, 7 เคล็ดลับสอนรวยจากชาวยิวที่เราได้สำรวจในบทความนี้ ประกอบด้วยความรู้, ประเพณีและทัศนคติ, การทำงาน, การลงทุน, กฎหมาย, การถวายสิบเปอร์เซ็นต์, และการทำบุญ หลักการเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นแนวทางทางการเงินและการลงทุนเท่านั้น แต่ยังเป็นการสะท้อนถึงวิถีชีวิต, ค่านิยม, และจริยธรรมที่นำไปสู่ความมั่งคั่งและความสำเร็จที่ยั่งยืน หากคุณต้องการนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตและธุรกิจของคุณ, เราขอเชิญคุณเข้าร่วมโครงการ “Biz Boot-up Camp” ซึ่งจะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะและความเข้าใจเหล่านี้ในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น มาร่วมเดินทางไปกับเราและปลดล็อกศักยภาพของคุณในการสร้างความมั่งคั่งและความสำเร็จที่ยั่งยืน!

เข้าร่วมกับเราใน Biz Boots Up Camp 2024 และเปลี่ยนทุกความท้าทายให้เป็นโอกาสสำหรับธุรกิจของคุณ. ลงทะเบียนวันนี้เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมและจองที่นั่งของคุณในโครงการที่จะเปลี่ยนแปลงเกมธุรกิจของคุณ!

ต้องการที่ปรึกษาธุรกิจ ติดต่อ 090-965-5161