คงหายวิตกสำหรับการกู้เงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจเพราะได้เตรียมความพร้อมก่อนกู้  3-6 เดือน เพื่อสร้างข้อมูลและเอกสารทางการเงินที่ถูกต้องตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน ไม่มีหนี้เก่า มีความสามารถชำระเงินสินเชื่อใหม่ ประวัติเครดิตดี มีเงินเก็บในบัญชีอย่างเหมาะสม และมีเอกสารแสดงตัวตนครบถ้วน สามารถตรวจสอบและติดต่อได้

ผู้ขอกู้เหลายท่านวิตกเกี่ยวกับการ กู้เงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจ กลัวว่าสถาบันการเงินจะไม่อนุมัติ ไม่ทราบจะเตรียมตัวอย่างไร ต้องมีเอกสารอะไรบ้างและอีกหลายเหตุผลประเดประดังเข้ามา

ความจริงการ กู้เงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจ สถาบันการเงินจะนำข้อมูลและเอกสารหลายด้านมาประกอบการพิจารณาเพื่อประเมินความสามารถในการชำระคืนของผู้ขอกู้ หากพิจารณาแล้วมีความน่าเชื่อถือและมั่นใจ สถาบันการเงินก็จะอนุมัติ

ดังนั้นผู้ขอกู้ไม่จำเป็นต้องวิตกกังวลใด ๆ เพียงแค่เตรียมความพร้อม เตรียมข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่สถาบันการเงินต้องการให้ครบถ้วน ตรงตามเงื่อนไขเสียแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้สามารถ กู้เงินสินเชื่อง่ายผ่านฉลุย

1. รายได้ผ่านเกณฑ์กำหนด

รายได้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการกู้เงินสินเชื่อ ปกติสถาบันการเงินกำหนดเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำสำหรับผู้กู้ เช่น ผู้กู้ต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท ดังนั้นผู้ขอกู้เงินสินเชื่อต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปจึงทำให้สถาบันการเงินพิจารณา

สำหรับผู้ขอกู้ที่รายได้น้อยกว่าเกณฑ์ควรหารายได้เสริมเพื่อมีรายได้ผ่านเกณฑ์กำหนด

2. สามารถจ่ายหนี้ได้

เมื่อรายได้ผ่านเกณฑ์ ทีนี้มาดูความสามารถจ่ายหนี้ของผู้ขอกู้ ทั่วไปสถาบันการเงินคำนวณเงินผ่อนชำระแต่ละงวดไม่เกิน 40% ของรายได้ เช่น ผู้ขอกู้มีรายได้ 50,000 บาท ความสามารถในการชำระคืนต่องวด 20,000 บาท ดังนั้นหากผู้ขอกู้ยื่นกู้สินเชื่อบ้าน 2 ล้านบาท จ่ายงวดละ 14,000 บาท โอกาสผ่านการพิจารณาจากสถาบันการเงินสูง

3. เคลียร์หนี้เก่าให้หมด

ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ความสามารถในการผ่อนชำระลดลงและอาจเป็นสาเหตุไม่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อคือหนี้เก่าที่ยังต้องจ่ายค่างวดทุกเดือน เช่น หนี้สินเชื่อรถยนต์ หนี้บัตรเครดิต หนี้ผ่อนสินค้าต่าง ๆ เป็นต้น  ฉะนั้นก่อนกู้เงินสินเชื่อใหม่ ผู้ขอกู้ควรเคลียร์หนี้เหล่านี้ให้หมดก่อน 3-6 เดือนหรือให้เหลือน้อยที่สุด ทำให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจ โอกาสผ่านการพิจารณาสูง

4. เครดิตการเงินดี

ประวัติการกู้ การชำระหนี้ การค้างหนี้ การปิดบัญชี ของผู้กู้ถูกเก็บอยู่ในบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (National Credit Bureau) หรือ เครดิตบูโร สถาบันการเงินจะตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้และนำมาเป็นหลักฐานในการพิจารณา หากประวัติไม่ดี เครดิตต่ำ โอกาสกู้เงินสินเชื่อผ่านมีน้อย ดังนั้นผู้ขอกู้ต้องรักษาเครดิตทางการเงินเอาไว้ให้ดี จ่ายหนี้ตรงเวลา ไม่ค้างหนี้ ทำให้กู้เงินสินเชื่อครั้งต่อไปโอกาสผ่านสูง

5. เดินบัญชีสม่ำเสมอ

สำหรับผู้ขอกู้ที่มีรายได้ประจำ เงินโอนเข้าบัญชีทุกเดือน การเดินบัญชีสม่ำเสมอ ไม่น่าเป็นห่วง แต่ผู้ที่ต้องรับเงินเดือนเป็นเงินสด หรือเจ้าของกิจการที่รายได้ไม่สม่ำเสมอ ต้องสร้างวินัยทางการเงินให้ดีด้วยการนำเงินเข้าบัญชีเป็นประจำทุกเดือน โดยโอนในวันที่ใกล้เคียงกัน เช่น ทุกต้นเดือน วันที่ 15 หรือ 20 เป็นต้น

การถอนเงินก็สำคัญ ไม่ควรมากหรือเกินไป โดยกำหนดการถอนเงินเดือนละ 3 หรือ 4 ครั้ง ทำให้สถาบันการเงินทราบผู้ขอกู้มีรายได้สม่ำเสมอและมีวินัยการใช้เงินที่ดี มีความสามารถมากพอในการผ่อนชำระค่างวดและดอกเบี้ย โอกาสผ่านการพิจารณาก็สูงตามไปด้วย

6. มีเงินเหลือในบัญชี

ปัจจัยประกอบการพิจารณา ผู้ขอกู้ควรเก็บเงินไว้ในบัญชี 10% ของรายได้ต่อเดือนอย่างสม่ำเสมอ หากก่อนยื่นกู้มีเงินเก็บ 20-25% ของยอดสินเชื่อ ทำให้สถาบันการเงินอุ่นใจว่าผู้ขอกู้มีการวางแผนที่ดี รู้จักเก็บออม เป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้ขอกู้ และเผื่อเอาเงินเก็บนี้ไว้ใช้จ่ายค่าธรรมเนียม ค่าโอนกรรมสิทธิ์ หรือ เติมส่วนต่างที่สินเชื่อเงินกู้ให้ไม่ครอบคลุม

7. กู้เงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจเอกสารที่มารายได้ชัดเจน

ผู้ขอกู้ที่มีรายได้ประจำสามารถเตรียมเอกสารแสดงที่มาของรายได้ง่าย ๆ เพราะส่วนใหญ่มีเอกสารครบถ้วน ได้แก่ สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6-12 เดือน

กรณีผู้มีรายได้ประจำ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการที่รับเป็นเช็คหรือเงินสด ต้องนำเงินเข้าบัญชีธนาคารทุกครั้ง และทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างชัดเจน

สำหรับเอกสารทางการเงินที่ผู้ขอกู้ต้องเตรียม มีดังนี้

 • สลิปเงินเดือน
 • ใบรับรองเงินเดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6-12 เดือน
 • หลักฐานการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากของกิจการย้อนหลัง6-12 เดือน
 • บัญชีรายรับและรายจ่ายของกิจการ
 • เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบคำสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า ใบส่งของ ใบแสดงการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น

8. เอกสารส่วนตัวยืนยันแน่นอน

เอกสารอีกส่วนหนึ่งที่ผู้ขอกู้ต้องเตรียมให้ครบถ้วนคือเอกสารส่วนตัว ควรเตรียมไว้แต่เนิ่น ๆ เพื่อป้องกันเอกสารตกหล่น ไม่รีบร้อนตอนใกล้ขอกู้เงินสินเชื่อ ถ้าเกิดเอกสารไม่ครบ ไม่เรียบร้อยก็เป็นสาเหตุให้กู้เงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจไม่ผ่านได้เช่นกัน

เอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมได้แก่

 • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือร้านค้า
 • สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้
 • งบการเงินของกิจการปีล่าสุดฉบับเดียวกับที่ยื่นต่อกรมสรรพากร
 • เอกสารส่วนตัวอื่นๆเช่นใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น
 • เอกสารแสดงหลักประกันต่าง ๆ เช่น เอกสารยืนยันกรรมสิทธิ์อาคาร/ที่ดิน หรือเล่มทะเบียนรถ ตามแต่ประเภทหลักทรัพย์ เป็นต้น

9. กรอกข้อมูลครบถ้วนตามความเป็นจริง

สุดท้ายก่อนยื่นกู้เงินสินเชื่อกรอกข้อมูลในใบคำขอด้วยข้อมูลที่เป็นจริง ครบถ้วนทุกช่อง แสดงชื่อ-นามสกุล สถานที่ทำงาน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ชื่อกิจการ เบอร์โทรศัพท์บ้าน/สำนักงาน เบอร์มือถือส่วนตัว อย่างชัดเจน

ผู้ขอกู้คงหายวิตกสำหรับการกู้เงินสินเชื่อ เพื่อธุรกิจเพราะได้เตรียมความพร้อมก่อนกู้  3-6 เดือน เพื่อสร้างข้อมูลและเอกสารทางการเงินที่ถูกต้องตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน ไม่มีหนี้เก่า มีความสามารถชำระเงินสินเชื่อใหม่ ประวัติเครดิตดี มีเงินเก็บในบัญชีอย่างเหมาะสม และมีเอกสารแสดงตัวตนครบถ้วน สามารถตรวจสอบและติดต่อได้

เมื่อยื่นเอกสารด้วยความสบายใจ สถาบันการเงินก็พิจารณาข้อมูล เอกสารด้วยความมั่นใจ และเชื่อมั่นว่าผู้ขอกู้สามารถชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยคืนได้อย่างแน่นอน  การกู้เงินสินเชื่อครั้งนี้ก็สำเร็จผล เกิดประโยชน์ WIN-WIN ทั้งสองฝ่าย

กู้เงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจ