ธุรกิจทันตกรรมและคลินิกรักษาฟันเป็นธุรกิจที่มีความจำเพาะเจาะจงค่อนข้างมากครับ ด้วยเหตุผลทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางด้านการแพทย์ทำให้การเปิดคลินิกทันตกรรมมีข้อจำกัดสำหรับบุคคลทั่วไป เราจึงมักเห็นทันตแพทย์เป็นเจ้าของคลินิกเสียเป็นส่วนใหญ่ หรือหากเจ้าของมิใช่ทันตแพทย์ก็จำเป็นจะต้องจ้างทันตแทพย์เพื่อให้มาทำหน้าที่ในการให้บริการในคลินิก จึงทำให้คลินิกทันตกรรมหลายแห่งมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับในปัจจุบันที่มีคู่แข่งทั้งจากคลินิกทันตกรรมด้วยกันเอง จากแผนกทันตกรรมในโรงพยาบาลเอกชนรวมถึงโรงพยาบาลรัฐบาลเองจึงทำให้คลินิกทันตกรรมรวมถึงธุรกิจทันตกรรมต้องปรับตัวเพื่อให้ตนเองอยู่รอด การตลาดออนไลน์จึงมีความสำคัญต่อความอยู่รอดนี้ครับ บทความนี้เราจะพาไปดูกันว่าสำหรับธุรกิจทันตกรรมเราจะมีวิธีการทำการตลาดออนไลน์ได้อย่างไร

วิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งของธุรกิจทันตกรรมและคลินิกทำฟันกับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

การจะวิเคราะห์ธุรกิจทันตกรรมให้เห็นภาพได้ชัดเจน เราจำเป็นต้องมีเครื่องมือมาช่วยในการวิเคราะห์ครับ และเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ก็คือ SWOT Analysis โดยเราจะวิเคราะห์ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคที่ธุรกิจทันตกรรมมีดังนี้ครับ

– จุดแข็ง (Strengths): ธุรกิจทันตกรรมมี Higher Barrier คือคนทั่วไปไม่สามารถเข้ามาในวงการนี้ได้ง่าย ๆ เนื่องจากข้อจำกัดบางประการทางกฎหมายการแพทย์ที่ระบุไว้นั่นเอง ดังนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจทันตกรรมส่วนมากจึงมักจะเป็นทันตแพทย์เสียเป็นส่วนใหญ่

– จุดอ่อน (Weakness): จุดอ่อนที่สำคัญของธุรกิจทันตกรรมก็คือเงินทุนที่ค่อนข้างสูงทั้งจากค่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในคลินิก ค่าใช้จ่ายในเรื่องของสถานที่หากคุณไม่มีสถานที่เป็นของตัวเองรวมไปถึงค่าจ้างทันตแพทย์ในกรณีที่คุณไม่ได้เป็นทันตแพทย์เอง สิ่งเหล่านี้คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการทำคลินิกทันตกรรมครับ นอกจากนี้จุดอ่อนที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของคลินิก หากคุณเป็นคลินิกเปิดใหม่โอกาสที่จะมีลูกค้าประจำย่อมต้องใช้เวลาและยังรวมไปถึงคุณภาพและฝีมือของตัวทันตแพทย์เองที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้าได้มากน้อยเพียงใด

– โอกาส (Opportunity): โอกาสของธุรกิจนี้อยู่ที่กระแสของการรักษาสุขภาพที่คนในปัจจุบันตื่นตัวกันมากขึ้นซึ่งรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพช่องปากครับ และยังรวมไปถึงกระแสการปรับตัวไปสู่สังคมของผู้สูงอายุที่ทำให้อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างทันตกรรมได้รับอานิสงค์ตามไปด้วย นอกจากเรื่องของการรักษาสุขภาพช่องปาก อีกหนึ่งโอกาสสำหรับธุรกิจทันตกรรมก็คือความสวยความงามเช่นการจัดฟัน การฟอกสีฟัน เป็นต้น

– อุปสรรค (Threats): แม้ธุรกิจทันตกรรมจะมีจุดแข็งอยู่ที่การเป็น Higher Barrier แต่จุดแข็งนี้ก็ถือเป็นอุปสรรคสำหรับธุรกิจด้วยเช่นกัน เพราะคู่แข่งที่สำคัญที่สุดของธุรกิจนี้จึงเป็นทันตแพทย์ด้วยกันเอง และยังรวมไปถึงการให้บริการที่แทบจะไม่แตกต่างกันมากนักในแต่ละคลินิก ดังนั้นฝีมือของทันตแพทย์จึงมีส่วนสำคัญต่อความอยู่รอดของคลินิก

แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจทันตกรรมจะเป็นอย่างไร

ธุรกิจทันตกรรมยังมีแนวโน้มที่ดีในอนาคตครับแม้ว่าอุปสรรคโดยตรงของธุรกิจจะอยู่ที่คู่แข่งและรูปแบบของการให้บริการที่แทบจะไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ด้วยกระแสของการดูแลสุขภาพที่กำลังมาแรงและการปรับตัวไปสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้ธุรกิจทันตกรรมยังดูสดใส ดังนั้นสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จก็คือฝีมือของทันตแพทย์ รวมไปถึงรูปแบบการให้บริการที่แม้จะเหมือนกับคลินิกอื่น ๆแต่คุณต้องพยายามสร้างจุดเด่นของตัวเองขึ้นมาให้ได้ “การตลาดออนไลน์” จึงมีความสำคัญต่อการความสำเร็จนี้ด้วยเช่นกัน

6 เทคนิคทำการตลาดออนไลน์คลินิกทันตกรรม คลินิกทำฟัน

1. กลุ่มเป้าหมายต้องชัดเจน ต้องรู้ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายสำหรับธุรกิจคุณ

คุณจำเป็นต้องรู้ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายสำหรับธุรกิจทันตกรรมของคุณ เมื่อคุณรู้กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนคุณจึงจะทราบว่าคุณจะวางแผนเพื่อสร้างความโดดเด่นและแตกต่างสำหรับธุรกิจทันตกรรมของคุณได้อย่างไร ทั้งนี้คุณอาจวางเป้าหมายให้ธุรกิจทันตกรรมของคุณให้เป็นคลินิกเฉพาะทางในด้านใดด้านหนึ่งที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่คุณวางไว้

2. สร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ ให้ลูกค้าได้รู้ว่าคุณเป็นใคร

การสร้างตัวตนให้เป็นที่รู้จักคืออีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ลูกค้ารู้จักคลินิกทันตกรรมของคุณ คุณจำเป็นต้องสร้างแบรนด์ของคุณให้โดดเด่นผ่านการบอกเล่าความเป็นตัวของคุณเองใส่ลงไปในแบรนด์ของคุณครับ การสร้างแบรนด์จึงเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่คุณต้องใส่ใจให้มากอีกขั้นตอนหนึ่ง

3. สร้างคอนเทนต์ให้เป็นตัวแทนของคลีนิก คอนเทนต์ที่ดีจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและเรียกลูกค้าให้กับคลินิก

ในการทำการตลาดมักจะมีคำกล่าวที่ว่า “คอนเทนต์คือทุก ๆอย่างของการทำการตลาด” คำกล่าวนี้ไม่เกินเลยจากความเป็นจริงเลยนั่นก็เพราะว่าหากคุณสร้างคอนเทนต์คุณค่าที่มีประโยชน์แก่ผู้อื่น คอนเทนต์เหล่านั้นจะสร้างความน่าเชื่อถือและจะดึงดูดความน่าสนใจให้แก่คลินิกทำฟันของคุณครับ ดังนั้นคุณจะต้องสร้างคอนเทนต์คุณค่าที่มีประโยชน์และมีเนื้อหาที่ช่วยแก้ไขปัญหา แล้วลูกค้าจะรู้จักคุณเอง

4. สร้างเว็บไซต์เป็นของตนเองเพราะเว็บไซต์คือหลังบ้านที่แท้จริงของคุณ

เว็บไซต์คือออฟฟิศบนโลกออนไลน์ เว็บไซต์จึงเป็นเสมือนฐานทัพที่คุณเอาไว้ใช้สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ และเว็บไซต์ยังเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่เป็นของคุณอย่างแท้จริง แตกต่างจากแพลตฟอร์มโซเชียลอื่น ๆ ครับ หากคุณต้องการจะทำการตลาดออนไลน์เพื่อโปรโมตธุรกิจคลินิกทำฟัน คุณจะต้องสร้างเว็บไซต์ของคุณเสียก่อนครับ

5. ภาพถ่ายบรรยากาศในคลินิกคืออีกหนึ่งสิ่งเรียกแขกให้คลินิกและธุรกิจของคุณ

ภาพถ่ายบรรยากาศภายในจะทำให้ลูกค้ามองเห็นภาพของคลินิกได้อย่างชัดเจน การมีภาพบรรยากาศเพื่อทำการตลาดออนไลน์จะสร้างแรงดึงดูดและความสนใจได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ภาพถ่ายเพียง 1 รูปอาจบอกเล่าเรื่องราวและความเป็นตัวตนของคลินิกได้มากกว่าถ้อยคำนับพันครับ หากคุณสนใจที่จะทำการตลาดออนไลน์ก็อย่าลืมใส่รูปลงไปในเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ

6. แม้โซเชียลจะไม่ใช่แพลตฟอร์มของคุณแต่คุณก็ไม่อาจทิ้งแพลตฟอร์มเหล่านี้ไปได้

การทำการตลาดออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จก็ยังคงต้องอาศัยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆเช่นเคยครับไม่ว่าจะเป็น Youtube, Facebook หรือ IG แม้ว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้จะไม่ใช่ของคุณเองและคุณต้องทำตามข้อตกลงของแพลตฟอร์มก็ตาม แต่โซเชียลมีเดียเหล่านี้ก็ทำให้คุณสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุดอีกวิธีหนึ่ง สิ่งที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มพวกนี้ได้คือการดึงคนจากโซเชียลให้เข้ามายังพื้นที่ของคุณหรือก็คือ “เว็บไซต์” ของคุณนั่นเอง

ทั้งหมดนี้ก็คือแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจทันตกรรม คลินิกทำฟันและการตลาดออนไลน์คลินิกทันตกรรมเพื่อเรียกลูกค้าให้กับธุรกิจของคุณครับ ดังเช่นธุรกิจอื่น ๆที่การทำการตลาดออนไลน์ยังคงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เสริมให้ธุรกิจประสบความสำเร็จแต่กระนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะบอกได้ว่าธุรกิจทันตกรรมของคุณจะยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงหรือไม่ก็คือ “ความสามารถในการปรับตัวและการสร้างแบรนด์ของคุณให้เป็นที่รู้จักอย่างยั่งยืน” ครับโดยมีการตลาดออนไลน์เป็นตัวช่วยเสริมให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักดังที่กล่าวมาแล้ว

บริการให้คำปรึกษา สร้างแบรนด์คลีนิกทัตกรรมบนโลกออนไลน์

ทำการตลาดออนไลน์คลินิกทันตกรรม ฝึกอบรมภายในองค์กร

การตลาดออนไลน์คลินิกทันตกรรม