ข้อดีของโฮมช้อปปิ้ง Shop 1781 คือการมีสื่อของตนเองเมื่อเทียบโฮมช้อปปิ้งรายอื่น ๆ คือ ทาง 1781 สามารถบริหาร มีเวลาออกอากาศของตนเองได้, สามารถเลือกช่วงเวลาบรอดคาซท์ที่เหมาะกับสินค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ เพื่อสร้างโอกาสในการขาย

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ภายใต้การบริหารของคุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หรือที่รู้จักกันในนาม เฮียฮ้อ ประธานกรรมการ บริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) เดิมเป็นบริษัทด้านสื่อมิเดียและธุรกิจการบันเทิง ได้ทรานฟอร์มธุรกิจใหม่ในปี 2558 สู่ธุรกิจแบบไร้กรอบ (Beyond the limit)สร้างรายได้จากธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง 1781 ผ่านสื่อของบริษัท และผันเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจากธุรกิจสื่อ สู่ธุรกิจพาณิชย์และค้าปลีกสมบูรณ์แบบในปี 2562

ไม่เปลี่ยนก็ตาย Change เพื่ออยู่รอดและเติบโต

จากผลกระทบทางพายุ Technology disruption การเข้ามาของกระแสเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมวงการเพลง ธุรกิจทีวีและสื่อดิจิตอลต่างๆ ทำให้บริษัทอาร์เอสกว่า 3 ทศวรรษต้องก้าวออกจาก comfort zone และเปลี่ยนแปลงทิศทางของธุรกิจของตัวเองในครั้งสำคัญในปี 2558 เหลือแต่บริษัท อาร์สยาม ธุรกิจทำเพลงลูกทุ่ง แล้วมุ่งไปในธุรกิจทีวีดิจิตัลช่อง 8 รวมถึงการทรานฟอร์มธุรกิจ เข้าสู่ธุรกิจกลุ่ม Multi-platform Commerce (MPC) คือ เพิ่มจำนวนรายการสินค้าในกลุ่มธุรกิจใหม่ ๆ โดยขายผ่านทางหลัก คือ ทางโฮมช้อปปิ้ง 1781 ในช่องทางสื่อทีวีวิทยุของตนเอง และผ่าน Call center 1781

มีสินค้าใน 3 กลุ่มใหญ่ที่ขาย ดังต่อไปนี้ คือ

  1. สินค้ากลุ่มเพื่อสุขภาพและความงาม ในนามบริษัท ไลฟ์สตาร์ จำกัด (Lifestar)ภายใต้แบรนด์สินค้าต่าง ๆ เช่น Magique (มาจีค), Revive (รีไวฟ์), Gravitas (กราวีธัส), Noble white (โนเบิลไวท์)  โดยได้ ดร ชาคริต พิชญาวกูร มืออาชีพด้านตลาดสุขภาพความงามมาเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลฟ์สตาร์ จำกัด
  2. กลุ่มสินค้าใหม่ ๆ พวกโฮมและไลฟ์สไตล์ (Home & Lifestyle) เช่น พวกเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เป็นต้น
  3. กลุ่มสินค้าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ S.O.M. (Science of Body & Mind) เช่น S.O.M. CMax กาแฟสำเร็จรูปชนิดผงสำหรับชงดื่มสำหรับผู้ชาย เป็นต้น

คีย์สำคัญสร้างรายได้แบบก้าวกระโดดของโฮมชัอปปิ้ง 1781

ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จแบบก้าวกระโดดสร้างรายได้กว่า 3800 ล้านบาทใน 3 ปี

1.Leader vision วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร:

มองการณ์ไกลของผู้บริหาร ไวต่อการปรับตัวธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และทันต่อความต้องการของตลาดเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

ตลาดโฮมช้อปปิ้งมีการเติบโตที่สูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 11,000 ล้านในปี 2560 และคาดการณ์สู่ 20,000 ล้านในปี 2565 เนื่องจากโมเดลช่องทางโฮมช้อปปิ้งนี้ เป็นช่องทางที่สร้างยอดขายได้จริง ทำให้มีการสั่งซื้อและปิดยอดขายได้ง่ายขึ้น เพราะมีการสาธิต การพูดคุยอธิบายเกี่ยวกับสินค้า, สามารถตอกย้ำสร้างความจำแบรนด์ (Brand awareness & recognition) สู่ผู้บริโภคได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว, และสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่สู่ผู้บริโภคปลายทาง (B2C)ได้รวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น

ประกอบกับปัจจุบันมีช่องทีวีดิจิตัลเพิ่มมาถึง 22 ช่องจากสมัยก่อนแค่ 4 ช่อง ทำให้ทีวีดิจิตัลมีช่วงสลอตให้บริษัทต่าง ๆ มาโฆษณาได้มากขึ้นกว่าเดิมมาก และบริษัทต่างชาติตัดงบในการโฆษณาผ่านทีวี ทำให้ทีวีแต่ละช่องมีเวลาเหลือสำหรับโฆษณามากมาย บริษัททีวีดิจิตัลส่วนใหญ่ประสบภาวะขาดทุน

จากวิกฤต คือ โอกาสของอีกธุรกิจหนึ่ง นับเป็นโอกาสดีสำหรับธุรกิจโฮมช้อปปิ้งต่าง ๆ ในการโฆษณาธุรกิจในช่วงเวลาที่เหลือเหล่านี้ ทางผู้บริหารอาร์เอส จึงใช้เวลาที่เหลือในช่องสื่อมิเดียของตนเองมาบริหารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยทำโฆษณาโฮมช้อปปิ้ง 1781 ขายสินค้าของบริษัทในเครือในช่วงเวลาที่เหลือนั้น   ที่สร้างรายได้นอกเหนือจากค่าโฆษณาที่ได้อยู่แล้ว

2. Strong advertising channel ช่องทางสื่อโฆษณาที่แข็ง เป็นของตนเอง

ข้อดีของโฮมช้อปปิ้ง Shop 1781 ในการมีสื่อของตนเองเมื่อเทียบโฮมช้อปปิ้งรายอื่น ๆ คือ ทาง 1781 สามารถบริหาร มีเวลาออกอากาศของตนเองได้, สามารถเลือกช่วงเวลาบรอดคาซท์ที่เหมาะกับสินค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ เพื่อสร้างโอกาสในการขาย, สามารถจัดสรรบริหารเรื่องความถี่และความคลอบคลุมพื้นที่ในการออกอากาศในช่องของตนเองได้ รวมถึงสามารถควบคุมต้นทุนในการออกอากาศในช่องตนเอง ซึ่งจะถูกกว่าคู่แข่งที่ไม่มีช่องของตนเองในระยะยาว รวมถึงการมีช่องสื่อของตนเอง ก็เหมือนเป็นช่องทางในการสร้างแบรนด์ของตนเองอีกทางหนึ่งด้วย

3. World class innovation products สินค้าที่เป็นสุดยอดทางนวัตกรรมระดับโลก

ร่วมกับสถาบันวิจัยระดับโลกผลิตสินค้าที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ร่วมวิจัยกับแลบชั้นนำระดับโลก เช่น สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สเปน ญี่ปุ่น ในการพัฒนาวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ความงามโดยทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท ใช้สารสกัดจากธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสร้างความแตกต่างของสินค้าจากแบรนด์อื่น ๆ ทั่วไปในท้องตลาด ตอบโจทย์เทรนสุขภาพความงามของผู้บริโภคในปัจจุบันสินค้าบน Shop 1781 เป็นสินค้าของทางบริษัทในเครืออาร์เอสเอง จำหน่ายเอง จึงได้เปรียบในการขายสินค้า Exclusive เพียงหนึ่งเดียว เฉพาะของบริษัทตนเอง ที่ไม่มีคู่แข่งตรง ๆ เหมือนการขายสินค้าโฮมช้อปปิ้งทั่วไปของบริษัทอื่น ๆ  เพื่อลดปัญหาการแข่งขัน การตัดราคาจากคู่แข่ง

4. Diversify products ความหลากหลายของสินค้า

เข้าสู่ Multi-platform channel แตกไลน์เพิ่มสินค้าใหม่ ๆ เพิ่มความหลากหลาย เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ที่มี เช่น มีทั้งสินค้าโฮมและไลฟ์สไตล์ จิวเวอรี่ เครื่องประดับ เครื่องครัว  เป็นต้น

6. Big Customer Database ข้อมูลฐานลูกค้าเดิมที่ใหญ่

ลูกค้าจากบริษัท อาร์เอส จำกัด เดิมกว่า 1 ล้านคนมาขยายต่อยอดแตกไลน์เพิ่มสินค้าใหม่ ๆ รวมถึงการเอาข้อมูลลูกค้ามาวิเคราะห์พฤติกรรมในการซื้อ เพื่อจัดทำแผนการตลาดและโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับลูกค้าต่อไปได้ เช่น การจัดโปร Shop1781 ช็อปกระหน่ำ รับบิ๊กอั่งเปา หรือ 1781 New Year Grand Sale! เพื่อผลักดันยอดขาย รวมถึงการขยายฐานลูกค้าจากเดิมในระยะเวลาอันรวดเร็ว

7. Macro influencer to Endorser ผู้นำการใช้สินค้า

จากเดิมที่ทางโฮมช้อปปิ้งเคยใช้โฆษณาจากต่างประเทศ … ที่ได้ยินกันบ่อย ๆ “โอ้พระเจ้า!!! … จอร์ซ – ซาร่า” มาเป็นเวลาเกือบ 15 ปีแล้ว ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นใช้ดารา นักร้องในการช่วยโปรโมทสินค้าต่าง ๆ เช่น มาช่า วัฒนพานิช,  ต่าย เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ เป็นต้น ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชื่นชอบ มาเล่าเรื่องราว อธิบายการใช้สินค้า เพื่อสร้างความเชื่อถือ มั่นใจ และคล้อยตามในการจะทดลองใช้สินค้านั้น ๆ

8. Call center 1781 ศูนย์บริการลูกค้าที่ให้คำปรึกษาและแนะนำตลอด 24 ชั่วโมง

โดยมีทีมการตลาดและ Telesales ที่บริการประทับใจ ทำให้ช่วยปิดยอดขายได้อีกทาง กระตุ้นการซื้อซ้ำ รวมถึงการซื้อสินค้าอย่างอื่นได้อย่างต่อเนื่อง

9. Business partnership พันธมิตรทางธุรกิจ

มีการสร้างพันธมิตรเสริมกับทางธุรกิจอื่น ๆ เพื่อช่วยสร้างยอดขายให้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น พันธมิตรกับกลุ่มเฮิร์บ พลัส (Herb Plus)ซึ่งเป็นผู้นำตลาดสมุนไพรพรีเมี่ยม, พันธมิตรกับกลุ่ม Asta Real Group จากประเทศญี่ปุ่น ร่วมกันพัฒนาอาหารเสริม S.O.M. TIME Capsule ช่วยดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อม, พันธมิตรกับ ILC ในการร่วมพัฒนาสินค้ากลุ่ม Revive ในการบำรุงเส้นผม เป็นต้น เพื่อเปิดช่องทางพาร์ตเนอร์ธุรกิจในการช่วย up & cross selling สินค้าแตกไลน์ใหม่ได้มากยิ่งขึ้น

จากเสือใหญ่ อาร์เอส โฮมช้อปปิ้ง 1781 สะท้อนสู่ SME

จากความสำเร็จของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ในการเข้าทำธุรกิจใหม่โฮมช้อปปิ้ง 1781 นั้น ได้ข้อคิดสำหรับ SME ในการนำมาปรับมุมมองในธุรกิจของตนได้ ดังนี้

1.Know your strength รู้จุดแข็งของตน

วิเคราะห์ในเชิงลึกว่า บริษัทของเรามีจุดแข็งตรงไหนบ้าง และจะนำมาช่วยเสริมตรงจุดอื่น ๆ ที่ยังอ่อนอยู่ของบริษัทได้อย่างไร เพื่อให้ทุกจุดทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด

2. Passion to win มีความปรารถนาที่จะชนะ

ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ที่เจอ คิดถึงแต่ความสำเร็จ ความสำเร็จเท่านั้น และจะต้องทำให้สำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

3. Leader vision วิสัยทัศน์ผู้นำ

ผู้นำขององค์กรสำคัญมาก ต้องมองการณ์ไกล และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ยอมทิ้งความสบายในวันนี้ เพื่อความอยู่รอดขององค์กรในอนาคต และลูกทีมในบริษัทก็ต้องเชื่อมั่นในผู้นำ และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตามทิศทางใหม่ กล้าเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อความอยู่รอดขององค์กร ซึ่งก็คือ ความอยู่รอดของทุกคน

4. Keep looking for opportunities ควรมองหาโอกาสใหม่อยู่เสมอ ๆ

ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลาดในธุรกิจต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและผลกระทบต่อธุรกิจของตน การหมั่นสร้างพันธมิตรใหม่ ๆ ทางธุรกิจ เพื่อร่วมกันต่อยอดธุรกิจของกันและกัน สร้างยอดขายให้โตขึ้นแบบ win-win relationship

5. Know your customers รู้ลูกค้า

จากฐานลูกค้าที่เรามีอยู่แล้ว SME จะทำอย่างไรเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า ทำอย่างไรให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ หรือซื้อสินค้ากับเราอย่างต่อเนื่อง ด้วยการให้การบริการที่ประทับใจ และสามารถให้คำปรึกษา ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ลูกค้าได้

ในทุกวิกฤตก็ย่อมมีโอกาสอยู่เสมอ อยู่ที่เราจะมองหามันให้เจอคว้าให้ทันเวลา และกล้าที่จะตัดสินใจ วางแผน คิดและลงมือทำให้ถูกจังหวะ ให้ไว ทันกาล เพื่อความอยู่รอดและประสบความสำเร็จในที่สุด

อ้างอิงจาก:

1. https://th.m.wikipedia.org/wiki/อาร์เอส
2. https://www.shop1781.com/contact
3. https://www.prachachat.net/marketing/news-145571
4. https://positioningmag.com/tag/โฮมช้อปปิ้ง
5. http://www.thansettakij.com/content/330170
6. http://broadcast.nbtc.go.th/bcj/2560/doc/2560_02_4.pdf/330170
7. https://brandinside.asia/rs-health-beauty-home-tele-shopping/
8. https://www.ryt9.com/s/prg/2933344
9. https://www.brandbuffet.in.th/2019/02/rs-shop-1781-chinese-new-years-campaign-2019/
10. https://mgronline.com/business/detail/9610000119111
11. https://taokaemai.com/กรณีศึกษา-rs-แตกไลน์สู่ธุ/
12. http://www.thansettakij.com/content/63532

บทความโดย ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “เขียนสร้างรายได้ออนไลน์ รุ่น 3”

คุณ กัญจน์วิมล ปัญญาบุริศร์กุล
Freelance- อาชีพอิสระ