หากพูดถึง ผงหอมศรีจันทร์  หรือ แป้งหอมศรีจันทร์ หลายคนคงจะคุ้นเคยกันอยู่บ้า…