ผมมีโอกาสได้รู้จักคุณชาญในสัมมนา “เปลี่ยนมนุษย์เงินเดือน เป็นเถ้าแก่ใหม่” ซึ่งผมเป็นวิทยากรคุณชาญเป็น นักเรียนที่…เกรียนมาก 555 สร้างบรรยากาศในวันนั้นได้เฮฮา ตามประสานคนกวน Teenหลังจากนั้นไม่นานครับ