Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Tag: โครงการพระราชดำริ

SME

เดินตามรอยเท้าพ่อ :15 แนวคิดธุรกิจ ที่ได้จากโครงการหลวง golden place 

ก่อนหน้านี้มีพื้นที่ส่วนหนึ่งในบริเวณถนนพระราม ๙  ซึ่งเป็นอาคารส่วนพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงให้บริษัทเอกชนเช่าดำเนินธุรกิจทำร้านค้าปลีก  แต่ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นร้านของในหลวงรัชกาลที่ ๙  เพราะมีเสียงเข้าพระกรรณหนาหูในลักษณะว่า ร้านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  รัชกาลที่ ๙ ขายของแพง ทั้งๆ ที่ร้านดังกล่าวนี้เป็นเพียงผู้เช่าที่ดินและอาคารเพื่อดำเนินการเท่านั้น  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงทรงมีพระราชดำริว่า โครงการในพระราชดำริของพระองค์ที่ทรงส่งเสริมนั้น มีจำนวนมาก และสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลาย เพียงแต่ว่าสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานยังมีอีกหลายชนิด…

Read more
Loading...
SME

15 แนวคิด ธุรกิจที่ได้จากสหกรณ์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

เป็นที่ทราบกันดีว่า ตลอดระยะเวลาที่ ในหลวง รัชกาลที่ ๙  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปกครองประเทศ พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ทั้งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรของพระองค์ โดยทรงเสด็จไปเยี่ยมเยียน รับทราบปัญหาและศึกษาข้อมูล จากทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย จากนั้นพระองค์จะพระราชทานแนวพระราชดำริ พร้อมจัดตั้งโครงการต่าง ๆ มากมาย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพสกนิกรโดยถ้วนหน้ากัน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีมากกว่า 4,000 โครงการ…

Read more
Loading...
SME

เดินตามรอยเท้าพ่อ :15 แนวคิดธุรกิจที่ได้จากโครงการหลวง ผลิตภัณฑ์ดอยคำ 

ด้วยพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและน้ำพระหฤทัยอันเปี่ยมล้นอย่างหาที่เปรียบมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากลำบากของเหล่าราษฎร โดยเฉพาะทางภาคเหนือที่มีปัญหาเรื่องการปลูกฝิ่น ซึ่งนับเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง พระองค์จึงทรงแก้ปัญหาด้วยการทำโครงการส่งเสริมให้ปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา ซึ่งในปี พ.ศ.2515 พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ชาวเขา และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปเป็นแห่งแรก เพื่อช่วยเหลือในเรื่องของการรับซื้อผลผลิตที่เป็นพืชผักผลไม้โดยมีราคาเป็นธรรม  แล้วนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในเครื่องหมายการค้าที่ชื่อ “ดอยคำ” จึงถือเป็นจุดกำเนิดของผลิตภัณฑ์นับจากนั้นเป็นต้นมา มูลนิธิโครงการหลวง ถือเป็นโครงการส่วนพระองค์ในการดำเนินการพัฒนาการเกษตรเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ และการบุกเบิกในการพัฒนาสิ่งใหม่ เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเขา เป็นการเปิดประตูสู่ความสำเร็จบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง…

Read more
Loading...
SME

๙ การนำหลักการ เกษตรทฤษฎีใหม่ “ไร่นาสวนผสม” ตามแนวทางพระราชดำริ ร.๙ มาใช้ในการทำธุรกิจ 

มีโครงการพระราชดำริ มากมายที่ ร.๙ ได้ทรงพระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย ในรัชสมัยที่พระองค์ยังทรงครองราชย์ วันนี้ผมขอน้อมนำพระราชดำริเรื่อง เกษตรทฤษฏีใหม่ “ไร่นาสวนผสม” นำมาประยุกต์ใช้กับการทำธุรกิจ ผมประยุกต์ใช้พระดำรินี้ มาร่วม 10 ปีในการทำงานเอง ทำธุรกิจเอง แม้เราไม่ได้ทำเกษตร แต่ทฤษฏีนี้ก็สามารถนำมาใช้กับเราได้อย่างแน่นอน มาดูหลักการเบื้องต้นของทฤษฏีใหม่ “ไร่นาสวนผสม” คือ ให้เราจัดสรรปันส่วน…

Read more
Loading...