โจแอนน์ “โจ” โรว์ลิง เป็นนักเขียนนวนิยายหญิงชาวอังกฤษ ผู้โด่งดั…