“ภาษี” เรื่องใกล้ตัวที่เข้าใจยากจัง ประชาชนคนไทยทุกคนมีหน้าที่ต…