Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Tag: เรียน digital marketing ที่ไหนดี

SME

ลางร้ายของคนทำธุรกิจออนไลน์ และทางรอด.. 

ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ธุรกิจออนไลน์ นับว่ามีบทบาทและทวีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการตลาดผ่านเฟซบุ๊ค ที่ว่ากันว่า ทำคนรวยมานับไม่ถ้วน.. แต่ตั้งแต่ต้นปี 2017 มานี้.. เฟซบุ๊คแสดงออกชัดเจนเลยว่าไม่เอาเจ้าของกิจการรายเล็กรายน้อย มือสมัครเล่น คนทำธุรกิจที่ไม่เป็นระบบะระเบียบ ดังจะเห็นได้ว่า..​ หลายคนที่ทำธุรกิจออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ค จะประสบปัญหาต่างๆ มากมาย อาทิ . o โฆษณาไม่ได้รับการอนุมัติ…

Read more