เมื่อการขายสินค้าออนไลน์เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการค้าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างม…