สำหรับนักลงทุนที่ให้ความสนใจในสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นแทบไม่มีใครที่ไม่รู้จัก E…