หลักสูตรเทคนิคการขายและการให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพ ( หลักสูตร 1 วัน ) แนวความ…