ยาคูลท์ จากจุลินทรีย์ตัวเล็ก ๆในห้องทดลองสู่การเป็นสินค้ายอดนิยมที่ไม่เคยเป…