ผมเชื่อว่าหลายคนมักสะดุดหกล้มก่อนที่จะได้มีโอกาสลองทำอะไรใหม่ ๆ ในชีวิตด้วย…