ผมเชื่อว่าหลายคนมักสะดุดหกล้มก่อนที่จะได้มีโอกาสลองทำอะไรใหม่ ๆ ในชีวิตด้วยคำพูด “หวังดี” ของเพื่อน ๆ ญาติพี่น้อง แต่ความหวังดีบางครั้งมันก็ทำร้าย “หัวใจดวงน้อย ๆ “ ของเราให้ฟ่อห่อเหี่ยว จนไม่กล้าทำอะไร ใช้ชีวิตไปแบบเดิม ๆ ทุกวันหนะดีแล้ว ไม่ผิดหรอกนะครับที่เพื่อนหรือญาติเราเขาเป็นห่วง แต่ผิดที่เราไม่ทำให้หัวใจเรา “เข็มแข็ง” ต่างหาก…